Strul i trafiken

Vid årsskiftet tog ny entreprenör över kollektivtrafiken i Österåker. Både busstrafiken och Roslagsbanan körs nu av företaget Arriva. I media i dagarna har vi kunnat ta del av de strul som resenärerna i Österåker tvingats erfara, bussar som inte stannat på hållplatserna utan kört förbi, turlistor som inte alls hålls, osv. En ansträngd situation för så väl resenärer som bussförare minst sagt.

Vi socialdemokrater menar att risken för att det skulle kunna bli så här, fanns redan då det blev känt hur landstingsrådet Wennerholm (M) valde att hantera upphandlingen av kollektivtrafiken. Wennerholm antog det i särsklasss billigaste anbudet, idag går det inte att frånskriva sig från tanken att en annan entreprenör hade kunnat prestera bättre. Samtidigt införde landstingsledningen (M) nya regler för ersättning till entreprenören så att den grundar sig numera på antalet resenärer. Till en början får inte tidtabellen och utbuden ändras, men den möjligheten ges efter ett tag. Då är det inte så svårt att inse att risken är att de linjer på bussar eller Roslagsbana som inte sker i rusningstrafik kan anses olönsamma och ändras, eller läggas ned, då företagets resultat skall maximeras.

Vi socialdemokrater här i Österåker skrev då i december 2011 ett brev till kommunstyrelsens ordförande, Michalea Fletcher Sjöman (M) och påtalade den oro vi såg och vi hoppades att vi tillsammans skulle kunna hålla ögonen öppna så att medborgarna i vår kommun inte skall behöva uppleva försämringar i kollektivtrafiken. Vi fick aldrig något svar på det brevet. Då ställde vi den 8 mars förra året frågan offentligt i Österåkers kommunfullmäktige och vädjade om att kommunstyrelsens ordförande skulle engagera sig och hålla sig ajour i frågan och gärna ta kontakt med sin partikollega Wennerholm (M) i landstinget för att understryka Österåkersbornas rätt till bra kollektivtrafik.

Den 21 augusti förra året skrev vi själva ett brev till ansvarigt landstingsråd Wennerholm (M) där vi underströk hur viktigt det är för oss i Österåker att kollektivtrafiken fungerar, och att våra medborgare precis som andra i Stockholms län har rätt till en fungerande kollektivtrafik.  Något svar från Wennerholm har vi inte sett till. I går, snart ett år senare än när vi diskuterade frågan i kommunfullmäktige agerar Michela Fletcher Sjöman (M) och det är ju bättre sent än aldrig. Nu hoppas vi socialdemokrater att också moderaterna i Österåker gör som vi gjorde skriver till Wennerhol (M) och försöker få honom att inse att kollektivtrafiken här i Österåker den skall fungera och det är hans ansvar att se till att den gör det!  Vi socialdemokrater är gärna med, ju fler som driver rätten till fungerande kollektivtrafik dess bättre.

Ann-Christine Furustrand (S) oppositionsråd i Österåkers kommun

Sidan uppdaterades senast: 2013-01-25 13:18