Planera och bygg studentbostäder nu!

 Det förslaget framförs av socialdemokraterna genom Rosita Olsson-Palmberg och Elisabeth Karlstedt. De båda framhåller i en motion att det i regionen råder stor brist på bostäder för studerande. Med Österåkers läge, med våra kommunikationer till både Stockholms universitet, KTH och Campus Norrtälje, kan Österåker bli ett mycket bra alternativ för de studerande.

Rosita Olsson Palmberg (S)

-         att bygga studentbostäder kan vara ett sätt att introducera studerande till vår vackra kommun så att de upptäcker vår kommuns fördelar och möjligheter och väljer att bosätta sig här när de studerat färdigt. Österåkers kommun skulle därmed också bli mer attraktiv även för näringslivet med tillgång till hög kompetens bland invånarna och en möjlig arbetskraft.

-         etablering av studentbostäder skulle kunna ske antingen genom nyproduktion men även genom anpassning av befintliga lämpliga lokaler. Vi anser att Österåkers kommun borde ta ansvar för och aktivt planera och agera för att byggande, alternativt ombyggnation till studentbostäder, kommer att ske.

-         en intressant part att samverka med skulle kunna vara Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB) som har som vision att bygga totalt 2000 nya studentbostäder fram till 2020. En annan intressant samarbetspart som inriktar sig på bostäder för unga är organisationen jagvillhabostad.nu

.
Sidan uppdaterades senast: 2012-09-07 12:50