Minska utanförskap och arbetslöshet i Österåker


Socialdemokraterna föreslår genom Margareta Olin och Leif Pettersson  i en motion att 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en strategi som syftar till att minska utanförskap och arbetslöshet i Österåker. 

 

De båda motionärerna skriver i motionen att utanförskap och arbetslöshet är ett problem i vår kommun och att det är angeläget att kommunen utarbetare en strategi för att minska utanförskapet i vår kommun.

 

Från kommunalt perspektiv innebär pekar de båda motionärerna på att exempelvis att utförsäkrade från A-kassan riskerar att bli beroende av försörjningsstöd. Problem finns även i andra grupper som inte får fotfäste på arbetsmarkanden. Kommunen har också ett lagreglerat ansvar att löpande hålla sig informerad om hur ungdomar mellan 16 och 20 år är sysselsatta och erbjuda lämpliga åtgärder om sådana behövs.

 

I Österåker fanns exempelvis vid årsskiftet ett 30-tal ungdomar i åldern 16-24 år och nästan 200 i åldersgruppen 25 år och äldre som var beroende av försörjningsstöd. Den 1 april fanns det dessutom 779 personer, varav en stor andel ungdomar under 25 år, registrerade som arbetslösa.

 

Utanförskapet innebär stora personliga problem som för den enskilde individen. Från kommunal synvinkel såväl mänskliga som ekonomiska skäl för att vidta åtgärder. En enda person som går från försörjningsstöd till arbete innebär en ekonomisk vinst för kommunen på minst 100 000 kronor.

 

Österåkers kommun har tidigare under åren i nära samarbete med arbetsförmedlingen genomfört verkningsfulla åtgärder. Exempel på sådana åtgärder är introduktionsstöd, ”röjarlag”, datortek, 2textil- och träcentra” och olika utbildningsinsatser.

 

Österåker är en stor arbetsgivare och kan genom särskilda rekryterings- och utbildningsinsatser bidra till ”återinträde i arbetslivet” . Detta räcker emellertid inte. För att nå bästa möjliga resultat måste ett samarbete ske med organisationer, myndigheter och lokala företag.

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-06-19 11:21