Nu måste bristerna åtgärdas

Ann-Christine Furustrand, kommunalråd i opposition kommenterar revisorernas granskning av iden s k intern kontroll inom förtroendekänsla områden  

-         Revisorernas rapport som visar att den interna kontrollen på ett antal områden inte är tillfylles, kommer inte som någon överraskning.  Rapporten ger oss snarare stöd för de brister vi påtalat – vår reaktion har på varje punkt varit rätt. Inte minst vad gäller avsaknaden av regler för till exempel avtackningar – vilket inte minst visade sig när Ingela Gardner Sundström (m) avtackades – vilket får ses som en extravaganz som förhoppningsvis nu kan tjäna som ett avskräckande exempel.

-         Det som är viktigt nu är att åtgärda bristerna och i det sammanhanget känner jag att det är synd att samtliga de åtgärder vi föreslagit så kategoriskt avslagits av samtliga i alliansen – hade man lyssnat på oss, så hade en del av revisorernas kritik redan varit åtgärdade.  

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-01-19 13:57