Vi måste bevaka så att inte kollektivtrafiken försämras

Vi politiker måste bevaka så att nya upphandlingen av Roslagsbanan och bussområde Norrort inte ger sämre kvalitet i kollektivtrafiken för oss i Österåker!I slutet av förra året skrev Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition och Rosita Olsson Palmberg ordförande för socialdemokraterna i Österåker ett brev till Michaela Fletcher Sjöman (M) kommunalråd.

I brevet lyfter de båda socialdemokraterna en del farhågor när det gäller SL:s senaste upphandling av trafik som gett Roslagsbanan och bussområde Norrort ny entreprenör som tillträder januari 2013 och ett nytt ersättningssystem som bygger på antalet resenärer

Vad vi förstår har SL:s val av entreprenör beslutats på grundval av lägsta pris jämfört med andra. Upphandlingen innebär dessutom att ett nytt ersättningssystem införs som bygger på antal resenärer istället för antal timmar och utbudskilometer.

Roslagsbanan liksom busstrafiken är viktig för våra kollektivtrafikresenärer som bor i vår kommun. Det är viktigt att den fungerar både i rusningstrafik, men också att det går tåg på andra tider på dygnet än just rusningstid. De medborgare som behöver komma in till Stockholm och hem på sena tider måste också även i framtiden kunna åka Roslagsbanan.

 Därför är det väsentligt att vi bevakar att också avgångar som ligger utanför rusningstid inte dras in bara för att vagnarna kanske inte alltid är fullsatta med resenärer som det är i rusningstrafik. Österåker, som är kommunen som ligger geografiskt längst ut på Roslagsbanans linje, och som har en glesbygd där busslinjerna är viktiga, tex Ljusterö, har än större skäl än andra kommuner att särskilt noga hålla ett öga på vad den nya entreprenören och SLs nya ersättningssystem får för konsekvenser. 

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-01-19 14:13