Vår politik


Socialdemokraterna är partiet som sätter kvalitet och utveckling före skattesänkningar !

Alla som bor och verkar i Österåker ska kunna ta vara på sina möjligheter och leva ett gott liv både privat och i arbetslivet. Här skall behov tillgodoses och drömmar kunna förverkligas. Österåker ska vara en kommun där barn kan växa upp till trygga och harmoniska människor, där det finns bostäder och arbetsplatser, där fritiden är rik, där de som behöver stöd och hjälp i svåra situationer kan få det och där man kan leva och även åldras i trygghet. Ett samhälle som präglas av omtanke, respekt, engagemang och framtidstro.

Vi vutvecklar ständigt vår webb så att du ska kunna följa vårt politiska arbete ännu bättre


Ann-Christine Furustrand
(S) kommunalråd i opposition

E-post: ann-Christine.furustrand@osteraker.se, eller ann-christinefurustrand@hotmail.se

Vi finns på Facebook:
Socialdemokraterna i Österåkers fansida. 
Ann-Christine skapade Debattforum för framtidens Österåker - som ett sätt att debattera viktiga frågor för oss alla i som bor i Österåker.

Du kan följa S-företrädare som bloggar
Ann-Christine Furustrand

 

Rekommenderat

S -budgeten för Utveckling & kvalitet - inte bara ord

  - Vi Socialdemokrater tror på Österåker, säger Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition. Det är en fantastisk kommun att leva och bo i. Här finns stora möjligheter för medborgarna att leva ett bra liv nära naturen och skärgården....

Lägg inte alla pengar på hög

Socialdemokraterna föreslog i Österåkers kommunfullmäktige att en del av det överskott som delårsrapporten visar används ( året slut cirka 123 Mkr). Se debatten på webb-tv, ärende...

Motioner och interpellationer vi lagt under mandatperioden

Motioner och interpellationer samt frågor vi ställt under mandatperioden 2010- 2014. Förslag vi lagt i form av motioner ; Buss till Dommarudden även i Sommar 2014 VId upphandling ska samhällsbytta och medborgarnytta påvisas, 2014 Ständig...

Skolrapporten -67 förslag mot målet att bli bästa skolkommun

  Mot målet att bli bästa skolkommun i länet Pressmeddelande     67 kreativa förslag lämnas i en rapport på vad som främst behöver göras   Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition;   -         det började med att Österåkers...

Vi kommenterar årsredovisningarna

  Det går bra för Österåkers kommun rent ekonomiskt. Vi socialdemokrater anser dock att det hade varit bättre att lägga en större andel av de samlade resurserna  ut till förskola, skola och äldreomsorg för att stärka kvalitén och säkra bättre...

Öppet (S)var om Täljöviken

Till Naturskyddsföreningen i ÖsteråkerÖsteråkers hembygds- och fornminnesförening 2013-09-16   Svar på öppet brev angående folkomröstning gällande framtiden för Täljöviken och Näs   Socialdemokraterna anser att det går att bygga ett bra och...

Skärgårdstrafiken är hotad

Stockholms skärgårdstrafik har över 90 procent nöjda kunder. Flera stora och små rederier trafikerar turerna och ser till att såväl fast- och sommarboende som turister kan ta sig runt mellan öarna. Men inom kort kan allt vara...

Har skärgårdsrådet någon funktion

Efter att Per Oskar Eriksson (S) skärgårdsbo och ledamot i kommunens skärgårdsråd gått igenom kommunstyrelsens och nämnders beslutsprotokoll under verksamhetsåret ifrågasätter han om skärgårdsrådet har någon funktion som gynnar skärgårdenPer-Oskar...

Ett handslag för trafiklösningar

I Österåker är trafikfrågorna en så ”het potatis” att inget parti riktigt vågar sätta ner fötterna.  På så sätt riskerar det att lamslå i stort sett alla trafiklösningar. Trafikfrågorna är inte enkla att hantera, alltid berör trafiklösningar någon...

Låt Bussen till Domarudden få fortsätta

Motion till Österåkers kommunfullmäktige Låt Bussen till Domarudden få fortsätta Vi socialdemokrater har drivit förslaget om en busslinje i flera år om en busslinje till Domarudden. Under den här mandatperioden skrev vi en motion där vi konkret...

Har Moderaternas avknoppnings-stopp stöd lokalt?

Har Moderaternas avknoppnings-stopp stöd lokalt? Inför valet 2006 gick Stockholmsmoderaterna till val på så kallade avknoppningar, det vill säga att kommunal och landstingsdriven verksamhet skulle säljas ut för att skapa fler utförare inom vård,...

100 procent ska ges möjlighet

Vårterminen förra året fick 76,6 % av eleverna godkänt i alla ämnen enligt Österåkers kommuns egen årsredovisning. Det innebär att 23,4 % eller nästan 1 200 elever inte uppnådde kunskapsmålet. Skolverkets statistik sett över tid visar att mellan 20...

Österåkersborna har rätt till välfungerande kollektivtrafik!

Öppet brev till Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd Stockholms läns landsting   Österåkersborna har rätt till välfungerande kollektivtrafik!     Roslagsbanan är viktig för oss i nordost och i Österåker. Många av våra innevånare...

Förslag till jämställdhetsplan fick backa!

Socialdemokraterna genom Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition, krävde i kommunfullmäktige den 21 maj, att förslaget till övergripande jämställdhetsplan skulle återremitteras . Hon angav två skäl, dels att förslaget saknar alltför...

Revisorernas granskningsrapport fick inte diskuteras - nu reagerar S

Revisorernas granskningsrapporter fick inte diskuteras – med mer än att frågorna inlämnas skriftligt i förväg! Majoritetens ovilja att låta revisorernas granskningsrapporter få diskuteras i Österåkers kommunfullmäktige väcker irritation och nu...

S - välkomnar beslut om upprustning av badplatser

  En enig kommunstyrelse beslöt i går, 2012-03-26, att investera i upprustning av ett antal badplatser. Ann-Christine Furustrand, kommunalråd i opposition:   -         vi socialdemokrater välkomnar beslutet, och uttrycker vår glädje att en...

Senaste nytt

Senaste nytt som RSS

Visa alla nyheter