Kommunfullmäktige

stra Göinge kommuns enda folkvalda och högsta beslutande församling är kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige:

  • har 31 ledamöter fördelade på 8 politiska partier
  • beslutar i frågor som är av stor vikt för kommunen, t.ex. skatt och budget; utser överförmyndare
  • väljer ledamöter i kommunrevisionen, valnämnden, tillsyns- och tillståndsnämnden och kommunstyrelsen
  • har möten som är öppna för allmänheten där du är välkommen att lyssna på debatter och inlägg
  • sammanträder en gång i månaden i sessionssalen i kommunhuset i Broby

 

Ordinarie: 

 

Ann Ahlbin (Gruppledare)

ann.ahlbin@telia.com

Lars Stellan Jönsson

larsjonstell@hotmail.com

Lena Ohlsson

rasmusfarmor@hotmail.com 

Anders Bengtsson 

anders.bengtsson@4f.se

Ida Ahlbin

ida.ahlbin@hotmail.com

Sven-Arne Persson  

sven-arne.persson@telia.com

Monica Svensson

mica_svensson@hotmail.com

Miklos Liewehr

miklos.liewehr@hotmail.se

Aime Kömmits Andersson

aime.k@hotmail.se

Daniel Petersen

Petersen_daniel@bredband.net

Kristin Johansson

kristin.johansson62@me.com

 

 

 

 

Ersättare: 

 

 

 

Annika Qvarnström 

annika_q@telia.com

Karl-Erik Innala

karl-erik.innala@ostragoinge.se

Birthe Nilsson

bibi.nilsson@hotmail.com

Marcus Jeppsson

marcuuz@gmail.com

Birol Ates

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-03-12 20:43