Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kallas ibland för kommunens regering. Även om kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet har kommunstyrelsen en särskild roll som samordnare av hela den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen är det ledande och samordnande politiska organet. Kommunstyrelsen skall därför följa upp att mål och inriktningar följs. Den har också ansvar för att följa upp hur kommunens ekonomi utvecklas och för att ta fram förslag till budget som fullmäktige skall besluta om.

I Östra Göinge har kommunstyrelsen dessutom följande uppgifter:

 • översiktlig planering när det gäller användning av mark och vatten
 • personalpolitik
 • utvecklingen av den kommunala demokratin
 • utveckling av informationssystem och IT
 • mark- och bostadsförsörjning
 • socialtjänst, funktionshindrade och hälso- och sjukvård
 • flyktingmottagande enligt avtal
 • medling vid ungdomsbrott
 • bostadsanpassningsbidrag
 • familjerådgivning
 • råd och anvisningar till skuldsatta personer

  (Hämtat från Östra Göinges hemsida)


Kommunstyrelsen  

Ordinarie

Ann Ahlbin, 2:e vice ordförande
Anders Bengtsson
Sven-Arne Persson
Marcus Jeppsson
Annika Qvarnström

 

Ersättare

Lena Olsson
Birthe Nilsson
Curt Antonsson                                                        
Daniel Petersen

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-15 22:33