Kommunstyrelsens Individutskott

Kommunstyrelsens individutskott

Utskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen, och har i vissa fall delegation att besluta, inom följande område:
  • myndighetsutövning inom socialtjänst, förskola och skola i ärenden som rör enskilda personer


Ordinarie

Anders Bengtsson, vice ordf (S) anders.bengtsson@4f.se
Curt Antonsson (S)

Ersättare

Lena Olsson (S)
Tommy Persson (S) 

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-09 17:32