Krönika Oktober 2010

Valrörelsen inför 2014

Nu partivänner är det kommande mandatperiod med dess oppositionspolitik som gäller.  Nu måste vi använda kraften till att analysera vad som gjorde att vårt budskap om trygghet och solidaritet inte gick fram, och sedan gå vidare med en konstruktiv och stark oppositionspolitik.

Vi fick i vår egen kommun för första gången sedan kommunens bildande inta rollen som opposition. Alliansen lyckades ta makten i Östra Göinge utan att presentera någon konkret politik i detta val. Det vi kunde ta del av var att de lovade attitydförändringar, dialog, slut med duttande och att dom skulle sätta ner foten. Patrik Åberg kunde i våras inte ens ta fram en budget som invånarna kunde ta ställning till. Nej politikens innehåll kan de inte ha vunnit valet på det måste vara något annat. Utan att föregripa valanalysen så var nog den allmänna framgången i landet som helhet en av förklaringarna till framgången, men detta räcker inte eftersom vi förlorade mer i kommunen än i riket som helhet.
 
Orsakerna får valutskottet ta fram i den vallanalys som ska presenteras för styrelsen på oktobersammanträdet. Samtidigt med detta arbete måste vi samla krafterna och förbereda oss för en aktiv tid i opposition. Vi får inte glömma att mer än vart tredje väljare faktiskt röstat på oss och har förväntningar att vi gör allt för att kommunen utvecklas i vår riktning.
 
Först måste vi jobba stenhårt för att vårt budgetförslag ska gå igenom i fullmäktige. S, Mp och V är redan överens om budgeten som innehåller nya satsningar på Grundskolan i kommunen. Kommer alliansen att helt ta vår budget eller kommer de att presentera något annat, det ska bli spännande att se. Till slut, nu vi har en hel del att uträtta för våra väljares räkning. Fortsätt att prata politik med folk precis som vi gjort i valarbetet. Valrörelsen för 2014 drar igång idag delta i den för att förändra.


Hans Andersson
Ordförande Östra Göinge Arbetarekommun

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-07 16:47