Hoten mot demokratin måste bekämpas av alla

Den 22 september 2004 griper polisen fyra våldsverkare i Mellansverige. De grips efter att ha krossat 111 fönsterrutor på en skola i Västerås trakten. Vid den husrannsakan polisen företar i samband med gripandet, finner man dokument som indikerar på planlagda kommande terroristdåd. Medierna döper snabbt gruppen till ”nazistcellen.” Hos en av de gripna, en 32 årig småbarnspappa finner man ett manifest som bär titeln ”Revolution i välfärdsstaten”

 

I det bevismaterial som polisen samlar in finns kartor och fotografier över strategiska platser som kan vara av betydelse för tilltänkta angrepp. Låt mig här nämna några. Öresundsbron, kärnkraftverk, Riksdagshuset, statsministerns bostad, transformatorstationer osv. samt en sprängkapsel. De poliser som utreder ärendet betvivlar på intet sätt att två av de huvudmisstänkta skulle kunna vara i stånd att sätta planerna i verket om de inte gripits. En av de åtalade hävdar vid förhören att han är att betrakta som soldat och politisk fånge.

Lydelsen i åtalet mot de gripna blev följande ” Gärningarna som de förberett har allvarligt kunnat skada Sverige. Syftet med gärningarna har varit att allvarligt destabilisera och förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska och sociala strukturer i Sverige. Fara för brottets fullbordan har inte varit ringa.” Två av de åtalade döms till två års fängelse, en döms till ett år och tre månader och en döms till skyddstillsyn.

 

Känns något av allt detta igen, med tanke på vad som har drabbat vårt grannland Norge? Detta är inte en företeelse som bara kan avfärdas som en enskild galnings niddåd. Det finns ett indirekt hot mot demokratin, där extremistiska grupper tar till våld för att uppnå sina syften. Hotet mot demokratin är således inte bara en fråga om vänster eller höger krafter eller religiösa fundamentalister, det handlar om människor som är beredda att sätta andra människors liv på spel för att uppnå sina syften. – Och betänk, detta av människor mitt ibland oss. En inre fiende som vi inte kan se, men ana tack vare de odemokratiska åsikter de framför under skydd av yttrandefriheten.

 

Demokratins svaga punkt är just yttrandefriheten, mot den kan man ställa FN`s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Den islamistiska fobi man bedriver från vissa grupper strider helt klart mot FN deklarationen. Vi har alla en skyldighet att värna om vår demokrati och rätten till de av FN deklarerade mänskliga rättigheterna. En demokrati måste för sitt existensberättigande också ställa krav på sina medborgare. Frihet är inget som vi har fått till skänks, utan något som vuxit fram och erövrats ur ett historiskt perspektiv och som fortsättningsvis måste försvaras och stärkas. De grupper som bekämpar den demokratiska tankesfären bör så långt det är möjligt isoleras och begränsas i sitt arbete med att sprida antidemokratisk propaganda. Mediavärlden har ett stort ansvar att föra denna debatt, inte bara för att i redaktionellt nyhetssyfte ge sina läsare en inblick i terrorns våldshandlingar då det sker, utan också om vår allas gemensamma rätt att leva i en demokrati. Som demokratisk medborgare är det av yttersta vikt att du och jag tar ett personligt ansvar då det gäller att markera och ta avstånd från de åsikter som strider mot de mänskliga rättigheterna.  

 

I Danmark möttes jag nyligen av en politisk affisch där bilden visade en färgad kvinna med den underlydande texten ” Vi litar på invandrare” Som socialdemokrat framstår detta för mig som ett hån mot de mänskliga rättigheterna. Varför måste en demokrati understryka och förstärka ordet vi och de andra? Är detta demokrati i ordets egentliga bemärkelse? Vi lever alla i den förvissningen om att vi lever i en demokrati. De som är emot skall inte förbli oemotsagda.

 

                        Per af Forselles (S)

                        Östra Göinge

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-23 14:39