Öppet brev till Per Pedersen SD-ledamot i Östra Göinge fullmäktige

Med anledning av min debattartikel med rubriken Hoten mot demokratin måste bekämpas av allainförd i Kristianstadsbladet den 16 augusti 2011 vill jag påpeka följande.

 

Det fanns flera syften med min artikel. Första syftet var att påvisa att det som hände på Utöya inte var en enskild planerad händelse. Det finns grupper av människor i vårt samhälle som är villiga att med våld uppnå sina politiska mål, nämligen att skada och krossa demokratin. Där av min artikels inledning om händelsen i Västerås. Det andra syftet med artikeln var att påpeka, att oavsett grupper eller falanger på den politiska skalan räknat från höger till vänster eller då det rör sig om religiösa fundamentalister som utövar terroristhandlingar mot vår demokrati, är det något som aldrig kan accepteras av ett öppet samhälle. I denna fråga måste vi stå enade som medborgare och demokrater. Eller? Syfte tre var att upplysa om att vi i Sverige har religionsfrihet. Syfte fyra utgick ifrån det faktum att vi har ett ratificerat avtal med FN, gällande de mänskliga rättigheterna. Hela vår demokrati vilar enligt mitt förmenande på detta rättspatos.

 

Vad du inte kunde veta, är att det första utkastet Kristianstadbladet fick i sin hand, även innehöll utdrag ur det manifest en av gärningsmännen i Västerås författat.  (Källa Magnus Sandelins bok ”Extremister”) Läs och begrunda.

 

Utdrag ur manifestet ”Revolution i välfärdstaten”

 

Citat: Fas 1.

Vad vi skall göra nu är alltså att avsevärt öka påfrestningarna för statens, kommunernas och landstingens ekonomier genom att inleda en omfattande sabotagekampanj. Allt som är statligt ska förstöras eller skadas ordentligt och ju mer pengar det kostar desto bättre är det. Vi kommer att släcka ljuset för välfärdsstaten. Även om vi i framtiden skulle vilja ha en liknande välfärdsstat måste vi först knäcka den nuvarande om en framtid överhuvudtaget skall vara möjlig för vår del” (slut på citat)

Fas 2

Fas 1 ger förutsättningarna för en revolution, men fas 2 innebär de första verkliga stridshandlingarna i revolutionen. Dels på så sätt att eventuellt straff för dessa handlingar lär bli synnerligen kännbara, men dels också på så sätt att en större del av befolkningen nu med egna ögon kommer att se de direkta resultaten av våra aktioner.(slut på citat)

Fas 3 och 4

”Poliser anser jag dock inte vara civila, inte ens trafikpoliser, utan de är militära fiender och lovligt byte redan för början av fas 3. Dem kan vi med fördel avliva när de bär uniform för att därmed få den psykologiska effekten av vad något dylikt innebär. Men för enkelhetens skull kan vi ta dem i deras hem också. Fas 4 beskriver därefter hur striderna kan tänkas arta sig när de olika motståndsgrupperna organiserats på ett sådant sätt att man kan tala om en självständig armé, eller möjligtvis flera mindre självständiga arméer eller motståndsrörelser.” (slut på citat.)

Fas 5

”Den sista fasen slutligen måste inte nödvändigtvis följa på någon av de föregående faserna utan kan lika gärna inträffa vare sig revolutionen överhuvudtaget har påbörjats eller inte. Det kan gälla i det fall vi inte längre har något at förlora utan bara vill åstadkomma så mycket skada som möjligt ….. eller då någon under revolutionens gång är beredd till den ultimata uppoffringen i syfte att genomföra en spektakulär attack som annars inte varit möjlig. (Var detta förebilden för Anders Breivik? Insändarens egen fundering.)  Ja, jag vet inte riktigt hur jag skall uttrycka mig, men vad jag talar om är alltså den typen av attacker där revolutionären medvetet offrar sitt liv. Vi skall med andra ord ge våra fiender någonting som är mycket värre än krig; något som kommer från ingenstans, men finns överallt och gör dem paralyserade av skräck. Något som nästan ingenting kan stoppa och som med stor framgång praktiserats i flera av världens länder…... (Slut på citat)

 

Man talar således om ett strategiskt militant övergrepp på vår demokrati. Varför publicerades inte detta i samband med artikeln? Svaret är mycket enkelt. Insändare har begränsat utrymme.

Döm om min förvåning när jag läser din mejlaktivitet på Kristianstadsbladet nätsida, angående min insändare. Jag måste ha trampat på en öm tå. I ditt inledande mejl skriver du följande: ”Pers artikel är ganska välskriven och Per förmår att utan at nämna Sverigedemokraterna en enda gång, ändå rikta udden just mot SD”

 

Jag skrev i insändaren: ”De grupper som bekämpar den demokratiska tankesfären bör så långt det är möjligt isoleras och begränsas i sitt arbete med att sprida antidemokaratisk propaganda. Du tog åt dig. Synnerligen märkligt, med tanke på att du som ledamot i fullmäktige skall företräda ett demokratiskt parti. Ditt agerande föranleder mig nu att ställa dig, följande fyra öppna frågor.

.

Är det din uppfattning att man i ett öppet samhälle skall tillåta militanta grupper att agera och uppmana likasinnade att begå terroristhandlingar, som i sin förlängning har till syfte att sätta medborgarnas liv på spel och omintetgöra demokratin? Om inte hur skall det förhindras?

 

Är det din uppfattning att det våldsdåd som Anders Breivik utförde på Utöya, var en politisk korrekt handling? Om inte hur skall vi i framtiden förhindra politiska extremister att inte utföra liknande våldshandlingar?

 

Delar du min uppfattning om att de grupper som bekämpar den demokratiska friheten och tankesfären, så långt som det är möjligt skall isoleras och begränsas i sitt arbete med att sprida antidemokratisk propaganda, för att säkerställa alla människors lika rätt i enlighet med den av FN fastställda deklarationen för de mänskliga rättigheterna?

 

Varför utgår du ifrån att min artikel riktar sig mot sverigedemokraterna?

 

Svar ombedes

 

OBS!  Ett demokratiskt parti, grupp eller enskild individ kan av logiska skäl aldrig bedriva antidemokratisk propaganda..

 

 

                      Per af Forselles

                      Social- demokrat

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-23 14:53