Skattepengar

 

Skatt är ett sätt att tillföra offentlig verksamhet pengar. Offentlig verksamhet är medborgarens garanti för att stat och kommun ger den hjälp och det stöd som de totala skattemedlen tillåter.

Alliansen har gjort allt för att misskreditera offentlig verksamhet. En fråga man bör ställa sig är. Varför vill USA införa en allmän sjukförsäkring, när marknadsfri konkurrens enligt Alliansen är så mycket bättre? Politik handlar om resursernas fördelning baserad på skatteintäkterna. Vår gemensamma välfärds utformning är således beroende av skatteintäkterna.

 

 / Per af Forselles

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-13 22:27