Svar på Patrik Åhbergs insändare i Kristianstadsbladet 5 maj


Svar på tal Patrik Åhberg

I en insändare publicerad onsdagen den 5 maj i Kristianstadblad skriver Patrik Åhberg (m) oppositionsråd i Östra Göinge under rubriken ”Vänsterblocket slår mot Östra Göinge.” Insändaren handlar om det budgetalternativ de rödgröna aviserat bl.a. gällande bensinskatten. Patrik Åhberg ondgör sig över att Karl Erik Innala (s) inte protesterat mot förslaget om höjd bensinskatt. Patrik Åhberg skriver citat: ”Jag har själv aldrig dragit mig för att bryta mot partilinjen när den avviker från mina väljares värderingar eller bygdens väl.” För mig gnisslar detta utlåtande lite rostigt med tanke på att bensinpriset 2006 låg kring 10 kr. Och om minnet inte helt sviker mig, var det Alliansen som 2006 utlovade att bensinpriset inte skulle stiga, och att skatten på drivmedel var alldeles för hög. Under den gångna mandatperioden har bensinpriset stigit med närmare 3 kr. Och detta avvek inte från dina väljares värdering och var till bygdens väl? Var fanns du i den debatten? Slutligen, vem är det som egentligen har varit tyst? Förundrad hörde jag för ett tag sedan att Maud Olofsson ville införa biltullar för att bilisterna själva skulle stå för kostnaderna av våra nya vägnät. Hon tillhör ganska visst inte moderaterna men dock Alliansen. ”Så som man ropar i skogen får man svar.”
Vad var det egentliga syftet med artikeln Patrik? Jag tror att jag har svaret på den frågan. Att du personligt riktat in dig på Karl Erik Innala förmodar jag har sina randiga skäl, med tanke på att det är valår. Karl Erik Innala är nominerad av (s) att axla Tommy Johanssons plats som kommunalråd om vi vinner valet och därför har han blivet ett personligt politiskt lagligt byte för dig. Det är vad jag tror.
När politik serveras på ett sådant sätt som du gör i din insändare, blir politiken plötsligt ett riktigt lågvattenmärke. Det blir rundgång, något som egentligen spär på väljarnas politiker förakt. Vi är således själva med till att dansa kring guldkalven och hyllar vår egen förträfflighet som politiker, något jag tror vi skall vara ytters försiktiga med. När politiken på detta sätt hamnar utanför ramarna, blir den osund och förfelar sitt syfte.
Jag skulle aldrig drömma om att ställa dig personligen till svars för de utförsäkringar som skett från trygghetssystemen, med alla de konsekvenser det inneburit för de av våra kommuninvånare som drabbats. Däremot belastar jag Alliansens politik i debatten, för de åtgärder man vidtagit under mandatperioden. Särskilt då det gäller just förändringarna av våra trygghetssystem och vilka umbärande det fört med sig för gemene man, sett ur mitt perspektiv.
För att bli trovärdiga som politiker, måste vi visa att politiken handlar om fair play och realism. Att väljarna får ta del av det realpolitiska budskapet och det vi vill åstadkomma och hur, inte försöken till röstfiske. Politik handlar om resursernas fördelning. Våra olika ideologiska uppfattningar skiljer oss åt då det gäller synen på det lösningsfokuserade målet för välfärden. En mera nyanserad, saklig, realistisk och respektfull debatt skulle tillföra politiken ett mervärde. Vi skulle alla vinna på det, media, demokratin, våra medborgare och inte minst vår egen trovärdighet som politiker.

                                                                                  

                                                    Per af Forselles (s)
                                                    Östra Göinge

Sidan uppdaterades senast: 2010-05-15 09:11