Tommy Persson om jobben

I modern tid har Sverige vid tre tillfällen haft borgerlig regering, resultaten varje gång blev massarbetslöshet, det är dock ingen tillfällighet.
Att hålla nere arbetslösheten har aldrig varit en prioriterad fråga för borgerlig politik.
Åtgärder som jobbskatteavdrag, lägre företagsskatt och lägre arbetsgivareavgift har mycket liten betydelse för jobben. Lägre arbetsgivareavgift ökar vinsterna för företagen, men inte antalet jobb. På längre sikt riskerar skattesänkningarna att leda till att den offentliga sektorn blir permanent underfinansierad.
 
Tommy Persson(s)

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-06 23:19