Utbildning


Utbildning

Socialdemokratin är en frihetsrörelse och vår politik handlar ytterst om att var och en ska få möjlighet att forma sitt eget liv- att få den utbildning man drömt om, att få jobb och kunna försörja sig, att kunna bilda familj och att kunna förverkliga sina drömmar.

Kunskap och lärande stärker människorna. Ökade kunskaper ger människorna större förutsättningar att utvecklas, påverka sina liv och få mer inflytande i samhället. Alla barn, oavsett barnets förutsättningar, föräldrarnas utbildning eller inkomst, ska ha rätt att utvecklas och nå kunskapsmålen.

För att varje individ ska få möjlighet att lära så måste skolan ge de förutsättningar som behövs. Skolan och läraren skall se varje elev som en individ och möta varje elev på den nivå som behövs för att anpassa undervisning och handleda mot målet. Skolan måste stimulera elevernas samarbetsförmåga, kreativitet, flexibilitet och initiativförmåga. Det får inte vara så att eleverna redan efter ett eller två år i skolan har tappat lusten att lära och börjat tycka det är tråkigt i skolan.

Socialdemokraterna är övertygade om att alla barn vill och kan lära. Ett lustfyllt och stimulerande lärande ger bättre förutsättningar för detta. Elevernas rätt till kunskap i en skola av hög kvalitet ska prioriteras. Men barn är olika och behöver olika resurser för att nå sitt mål - därför måste skolan också möta upp med de resurser som behövs.  Detta gäller i högsta grad i vår kommun som redovisat dåliga resultat i undersökningar.

Skola och utbildning inleds redan i förskolan, därför är det viktigt att redan i förskolan ha en pedagogisk inriktning av verksamheten. Förskolan är inte och ska inte vara en förvaring av barn. Den pedagogiska kompetensen hos lärarna skall användas för barnens utveckling och förbereda för de kommande skolåren.  Praktiska göromål på förskolan skall skötas av annan personal än av personalen med pedagogisk kompetens. Det ska vara likadant i förskolan som på övriga delar av skolverksamheten, där vi har lärare för pedagogisk verksamhet och personal med annan kompetens för serviceuppgifter. Våra lärare måste få syssla med det som de har utbildats för.

Bra lärare kan uträtta underverk. Därför ska alla lärare i skolan vara utbildade, kompetenta och behöriga. Lärare i kommunen skall erbjudas regelbunden fortbildning och kompetensutveckling som ett led i skolans kvalitetsarbete.

För att elever ska kunna och orka med inlärning behövs skolmat av god kvalitet, med tilltalande utseende och god smak. Mat som tillagats av livsmedelsindustrin innehåller ämnen som är olämpliga och som rentav kan ge barn som är speedade/oroliga p.g.a. livsmedelstillsatser som t.ex. glutamat. Därför vill vi S-kvinnor att skolmat i största möjliga utsträckning ska tillagas med naturliga råvaror, vilka inte har förändrats av livsmedelsindustrin. Det behöver inte alls bli dyrare, vilket brukar vara ett motargument mot en kostförbättring. Det finns goda exempel på kommuner som tillagar mat i mindre kök på råvaror producerade i närområdet till kostnader som är lägre än den industritillverkade mat som värms i s.k. storkök.


Monica Rask-Carlsson
S-kvinnor

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-23 19:00