Varför är kyrkovalet viktigt?


En sommar har snart passerat, semestern är slut och nya uppdrag väntar för mig och Bertil. I höst blir det inga månadsporträtt som det har varit de senaste två åren med Månadens S. Flera val närmar sig och på olika sätt tänker vi belysa det på hemsidan.

Först ut är kyrkovalet och framför oss sitter nu två av våra kandidater i kyrkovalet, Anne Wågström Johnsson, Åhus, och Johan Wahlberg, Kristianstad. Båda räknar med att vara med och bidra med de socialdemokratiska värderingarna i kyrkopolitiken efter valet. Anne är sedan drygt tio år aktiv i kyrkan i Åhus, men för Johan blir det debut i kyrkopolitiken.

Först några fakta:

Det minst kända valet är kyrkovalet. Valdeltagandet är lågt, vid det förra valet 2009 röstade knappt 12 % av de cirka fem och en halv miljon röstberättigade. Socialdemokraterna är det största partiet och fick 2009 28 % av rösterna och har med det 71 av 251 mandat på kyrkomötet, som är den svenska kyrkans nationella ”parlament”. Det brukar alltid diskuteras om partier ska ställa upp i kyrkovalen eller inte, men hos socialdemokraterna finns en stark tradition att vara med som parti i kyrkopolitiken. Socialdemokratiska värderingar om alla människors lika värde och solidaritet är värderingar som stämmer väl överens med det kristna kärleksbudskapet.

Så här lyder några rader ur det socialdemokratiska manifestet inför kyrkovalet:

”Vi är stolta över våra värderingar och över vår politik för att stärka Sverige och Svenska kyrkan. Vår vision är ett Sverige där vi alla kan leva ett bättre liv och känna frihet och framtidstro.”

Partiet tar tydlig ställning mot kvinnoprästmotstånd, för rätten till samkönade äktenskap och mot främlingsfientlighet.

 

Men nu till Anne och Johan.

 

Ni är kandidater i kyrkovalet, varför är det viktigt för er att vara med i kyrkopolitiken, undrar jag.

 

Jag vill att kyrkan ska vara öppen, både fysiskt och i betydelsen öppen för nytänkande, svarar Johan. Kyrkor ska vara tillgängliga och de ska möta människor i de livssituationer de befinner sig. Jag har i grunden en kristen tro som handlar om omtanke och solidaritet. Det är värden jag vill arbeta för i kyrkan.

 

Jag vill arbeta med att stärka frågor som rör ungdomar, fortsätter Anne. I Åhus har kyrkan en bra ungdomsverksamhet. Det finns i kyrkans regi ett kompliment till fritidsgården. Att ge fler ungdomar möjligheter till meningsfulla aktiviteter är något av det allra viktigaste för mig som kyrkopolitiker.

 

Ja, ungdomsfrågorna är verkligen viktiga, fyller Johan i. I vårt kyrkopolitiska manifest säger vi att vi vill skapa fler sommarjobb åt ungdomar i samarbete med kommunerna. Det är en fråga vi ska ta med oss och driva här i Kristianstad.

Hur ser ni på värderingsfrågorna? Varför är det så viktigt med socialdemokrater i kyrkans värld?

 

För mig är värderingsfrågorna något jag alltid bär med mig och som känns naturliga att ha med sig i kyrkan, säger Anne. Det handlar om medmänsklighet och solidaritet i alla sammanhang. Kyrkan är till för alla. Kyrkopolitiken handlar väldigt mycket om praktiska frågor som inte är direkt partipolitiska. Men värderingarna måste finnas med ändå, även när det gäller praktiska frågor. De socialdemokratiska värderingarna passar väldigt bra ihop med kyrkans budskap.

 

Jag håller helt och hållet med Anne om det hon säger, fortsätter Johan. Det är värderingarna som är helt avgörande för hur det blir i praktiken. Men sen tycker jag traditioner också är väldigt viktiga. Det är viktigt att kunna sjunga ”Den blomstertid nu kommer” när sommarlovet ska börja och vill man ha skolavslutning i kyrkan ska man kunna ha det.

 

Har ni mött något av till exempel kvinnoprästmotstånd eller motstånd mot samkönade äktenskap i era kontakter med kyrkan, undrar jag.

 

Nej, det kan man inte säga, säger både Anne och Johan.

 

De är båda överens om att det går åt rätt håll. Toleransen och vidsyntheten ökar. Det märks till exempel när det gäller synen på samkönade äktenskap.

 

Men det är alltid viktigt att reagera om man möter intolerans och inskränkthet var det än är, betonar Anne, och för vår del ska vi arbeta för våra värderingar alldeles speciellt i kyrkan.

 

Ja, kyrkan ska verkligen stå för ett kärleksbudskap, inskärper Johan.

 

Det blir en bra avrundning så här, menar jag, och Bertil nickar instämmande. Och det är förstås en bra avslutning på ett sådant här samtal att konstatera att socialdemokratiska värderingar och det kristna kärleksbudskapet passar väldigt bra ihop.

 

  

 

Vi tackar Anne och Johan för den här pratstunden och önskar ett varmt Lycka till med både valrörelse och der kommande arbetet i kyrkans värld.

 

Anders Tell

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-05-12 22:43