Solidaritet?

Klimatet i samhället har blivit hårdare och kallare. Detta har eskalerat sedan september 2006, för då tog alliansen makten i Sverige. De svaga i samhället får betala för de som har det bättre ställt. De som är arbetslösa får betala med tuffare a-kassevillkor. De som är sjuka får betala genom kortare sjukskrivningar, högre kostnader för läkemedel. Barnen genom att det numera inte är kostnadsfri sjukvård till barnet är 20 år, istället kostar det lika mycket som för en vuxen från det att barnet är 12 år.

Förbättringarna för det svenska folket gäller bara de som har arbete och är friska. Fackföreningarna, som är till för att hjälpa arbetstagarna, har blivit försvagade eftersom folk väljer att gå ur på grund av den höga a-kasseavgiften.

Nu är det ju inget nytt under solen. Detta har varit det svenska folkets vardag i ungefär 3 års tid. Men är man inte en av de som blivit drabbade av arbetslösheten, om man inte är en av de som har haft oturen att blivit drabbad av sjukdom. Om man tillhör de som fortfarande är friska och har jobb, då får man inte glömma bort de som har det svårt idag. Det är lätt att se sitt eget och inte bry sig om andra.

Du kanske har en granne som nyligen har blivit av med sitt jobb, eller en vän som blivit sjukskriven? Det kostar så lite att stanna upp en stund, bry sig och fråga om det är något man kan göra. Det behövs mer solidaritet i samhället, solidaritet med våra kamrater som har det kämpigt! Man får inte glömma bort dem som har det svårt, för det har alliansen redan gjort!

Så här står det på Wikipedia om solidaritet:

Solidaritet (av latinets solidum, hela summan, kapitalet) innebär för kollektiv att gemensamt ta ansvar för något, inbördes gemenskap, att i egenskap av del av en grupp verka hänsynsfullt utan egenintresse för denna grupps bästa.

Gemensamt ta ansvar, verka hänsynsfullt utan egenintresse.

Solidaritet.

Är vi solidariska idag?

Per Andersson
Ordf Glimåkra Socialdemokratiska Förening