Vårt Parti

RosenMedlemsmöte: 

Alla medlemsmöte är klockan 18.30
Ämne och kallelse kommer ske på hemsida, email och Facebook.
Ladda hem PDF - Medlemsmöten 2016
19 januari
29 mars
31 maj
27 september 17 oktober
15 december

Styrelsemöte:
Alla styrelsemöten äger rum i Folkets Hus i Broby kl.18.30
11 januari
2 februari
1 mars
5 april
3 maj
7 juni
6 september
4 oktober
2 november
6 december