S-Kvinnor i Östra Göinge

Kvinnligt nätverk bildades då det tidigare fanns en underrepresentation av kvinnor inom S i Östra Göinge. Nätverket har haft ett flertal sammankomster och medlemsantalet stadigt ökat. För att vi ska ha möjlighet att bl.a. nominera så har vi nu bildat förening och antagit namnet: S- Kvinnor i Östra Göinge.

Vid nomineringsprocessen lyckades vi få varvad lista på ordinarie platser. Vi har även ökat antal kvinnor i Arbetarekommunens styrelse.


Vår styrelse:

Ordförande: Ann Ahlbin
Vice ordf: Lena Ohlsson
Kassör: Monica Svensson
Sekreterare: Annika Qvarnström
Studieorganisatör: Ida Ahlbin
Ersättare:
Monika Rask- Carlsson
Tuula Nurkkala
Belkes Ates
Marilene Jeppsson
Ingegerd Andersson

 

Vid kontakt ann.ahlbin@telia.com eller 0709-562978

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-15 22:16