Vår styrelse

Östra Göinge Arbetarekommun - Styrelse 2016

Ordförande Marcus Jeppsson
Vice ordförande Christian Petersson
   
Kassör Sven-Arne Persson
   
Sekreterare Lena Ohlsson
Vice sekreterare Ann Ahlbin
   
Facklig ledare Christian Petersson
Facklig ledare, ersättare Karl-Erik Innala
   
Medlemsansvarig Marcus Jeppsson
   
Studieorganisatör Birthe Nilsson
   
Ungdomsansvarig Marcus Jeppsson
   
Ledamöter Bo Lätt
  Anders Bengtsson
  Hans Andersson
  Monica Svensson
  Birthe Nilsson
Ledamöter, ersättare Johan Holgersson
  Annika Qvarnström
  Lena Ohlsson
  Christian Karlsson
  Kristin Johansson
Pensionärsansvarig Curt Antonsson
(ej styrelseledamot)  
Sidan uppdaterades senast: 2016-04-03 20:08