Arbetsmarknadspolitikens haveri

Sverige har en stark tradition med lekmannainflytande och arbetsmarknadens parters inflytande på den regionala/lokala statliga administrationen.
Detta har gradvis ändrats genom att avveckling skett av detta inflytande i flera statliga organ.
Arbetsmarknadsverket är ett av dessa exempel.
AMS skrotades, arbetsförmedlingsnämnderna avskaffades och länsarbetsnämnderna skrotades. Nu existerar enbart arbetsförmedlingen, lokalt och centralt, den regionala nivån är avskaffad.
Landet är från 1 januari 2008 indelat i 68 arbetsmarknadsområden. Nyköping Oxelösund är ett av dessa.
Varje arbetsmarknadsområde kan inrätta ett arbetsmarknadsråd eller specifika branschråd.
Dessa får enbart vara rådgivande och tillsätts ensidigt av arbetsmarknadsområdeschefen.

Parallellt med detta har Sverige hamnat i en lågkonjunktur som fördjupas av den globala kapitalismens finansiella kris och ovanpå detta en handlingsförlamad moderatledd regering.
Gigantiska skattesänkningar som i lågkonjunkturen urholkar den gemensamma sektorns ekonomiska grund spär genom försvagade kommunala ekonomier på krisen.
Regeringen håller trots omfattande kritik från opposition och näringsliv fast vid den budget som lades sensommaren 2008.
Varsel drabbar anställda i det privata näringslivet och den offentliga sektorn.
Takten har varit 1 600 personer om dagen som varslats, plus alla inhyrd arbetskraft som avslutas, alla visstidsanställda som får gå och alla konsulter som blir utan uppdrag.

Till bilden kommer också den moderatstyrda regeringens slag mot arbetslöshetskassorna vilket medfört att ytterligare 500 000 anställda lämnat sin arbetslöshetsförsäkring.

Vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning har fått betydande neddragningar genom regeringens förslag och riksdagens beslut. Detta har skett samtidigt som den ovan beskrivna avlövningen av arbetsmarknadsverkets partsgemensamma styrning.

Nu krävs krafttag.
Återställ a-kassan.
Inrätta en central kriskommission för att stötta arbetsmarknadspolitiken.
Satsa på kraftfulla åtgärder i arbetsmarknadspolitiken.
Stötta det livslånga lärandet genom satsningar på den vedertaget effektiva arbetsmarknadsutbildning som funnits i Sverige och återställ stödet till KOMVUX och vuxenutbildningen.
Skapa möjligheter för ett fortsatt kunskapslyft på svensk arbetsmarknad.
Återinrätta parternas och lekmannainflytandet i de statliga organen som är en av grundpelarna i svensk välfärd.
Som ett första lokalt initiativ måste arbetsmarknadsområdescheferna ta krafttag för att åtminstånde tillsätta de arbetsmarknadsråd som regelverket medger.
Detta är bara några åtgärder som kan vidtas redan nu – fördjupas krisen på arbetsmarknaden så måste nya satsningar på renoveringar av bostäder från miljonprogrammet till med kraftfulla statiga stöd till ROT och hissprojekt.
Miljösatsningar i klimatkrisens spår måste till med stöd till bilindustrins omställning till nya modeller med miljömässigt bättre motorer som drivs med förnyelsebara bränslen.
Dessa krafttag måste starta NU. Bilarbetare och byggnadsarbetare skapar minst fyra jobb ytterligare på arbetsmarknaden var.
Den moderatstyrda regeringen måste inse sitt ansvar och ställa om politiken redan nu.
Sverige, Sveriges arbetare och de svenska företagen har inte råd att vänta till 2010 och en Mona Sahlinledd regering som skall vända skutan igen.
Socialdemokratiska regeringen har städat efter borgerliga experiment både på 1980 och 1990 talen. Historien upprepar sig och den moderatledda regeringen tycks inte lära av detta.


För Oxelösunds arbetarekommun


Göte Eriksson (s) Ordförande i Oxelösunds arbetarekommun och Sören Carlsson (s) enligt uppdrag från medlemsmötet november 2008.

Sidan uppdaterades senast: 2008-12-08 10:15

Facebook

Socialdemokraterna i Oxelösund finns på Facebook. I vår grupp är du välkommen att ställa dina frågor och få svar från lokala politiker eller starta diskussionstrådar om saker du som väljare tycker är viktigt.