Bra verksamhet med god kvalité

Vård och omsorgsnämnden har den 29 januari fastställt bokslut och verksamhetsberättelse för 2008 års verksamhet.
Verksamheten kostade nästan exakt 200 miljoner kronor av Oxelösundarnas gemensamma skattepengar.
110 miljoner har gått åt för äldre och handikappomsorgen, lägger man till LSS verksamhetens 35 miljoner så har vi 75 % av nämndens resurser.
En övervägande del av detta är lön till personalen.


Det ökade antalet äldre har tagit mycket av nämndens arbete under 2008. Detta har mötts genom öppnandet av avdelning fyren på Björntorp och en 11, 5 % ökning av hemtjänsten samt förstärkning av antalet biståndshandläggare.
Äldrefrågorna lyftes också upp i kommunfullmäktige och en särskild äldreberedning tillsattes som dokumenterade framtidens behov och lade förslag på inriktningar av omsorgerna.

Vidare har anmälningar av barn som far illa av olika orsaker varit hög under hela året.
Detta har lett till både hög arbetsbelastning för våra socialsekreterare och höga kostnader för vård och behandling.
Åtgärder har därför vidtagits för att öka vården på hemmaplan både av vuxna missbrukare och barn som i större utsträckning kunnat placeras i familjehem istället för på kostsamma institutioner.
Till satsningen på vård på hemmaplan hör också utökningen av rådgivningsbyrån till dagens volym. Där finns idag två heltidstjänster där många Oxelösundsbor tidigt får hjälp med insatser mot högt bruk av alkohol. Satsningarna innehåller också ett separat kvinnoprojekt som också är framgångsrikt.
Till det förebyggande arbetet hör också familjecentralen där vi socialdemokrater efter flera års kamp redan 2007 startade verksamheten. 2008 är första hela året centralen funnits och nästan 7 000 besök registrerades under året i den öppna förskolan som inryms i familjecentralen.

Till årets glädjeämnen hör också den markanta minskningen av Oxelösunds ohälsotal där flera års kamp för ett sundare Oxelösund börjar visa sig i siffrorna. Oxelösund minskade ohälsotalet mest av alla kommuner i landet.

Slutligen så bidrar också Edhagerpengarna till att förgylla vardagen i våra verksamheter inom äldreomsorgen.
Ett spännande år är till ända och vi socialdemokrater i nämnden jobbar tillsammans med kontoret och övrig personal vidare in i 2009 där ytterligare krafttag för måluppfyllelse tas.

Sören Carlsson (s)
Ordförande
Vård och omsorgsnämnden
Oxelösund

Sidan uppdaterades senast: 2009-02-05 10:06

Facebook

Socialdemokraterna i Oxelösund finns på Facebook. I vår grupp är du välkommen att ställa dina frågor och få svar från lokala politiker eller starta diskussionstrådar om saker du som väljare tycker är viktigt.