Vi vill värna välfärden och jobben!

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Oxelösund kommer att föreslå en skattehöjning med 80 öre inför 2010. Vi vill inte sitta med armarna i kors, politik är att vilja. Oxelösunds kommun har förlorat 50 miljoner i skatteintäkter och statsbidrag på grund av lågkonjunkturen. Regeringens tillskott 2010 på drygt 8 miljoner är välkommet, men tyvärr är det ett engångsbelopp som försvinner året efter. Dessutom fördelas de extra pengarna efter invånarantal i kommunerna vilket innebär att kommuner med positiv befolkningstillväxt gynnas ytterligare. Kommuner med hög arbetslöshet, hög ungdomsarbetslöshet och utflyttning tas ingen hänsyn till. Regeringen kunde ha valt en strategi där man fördelat pengarna till de kommuner som behöver dem mest, det vill säga där pengarna gjort mest nytta och till kommuner som drabbats hårdast av lågkonjunkturen. I stället väljer man att ”slarva” och dela ut dem på det lättaste sättet. Detta skapar ytterligare klyftor mellan kommunerna och gynnar som sagt de kommuner som egentligen inte behöver pengarna.

I tider av massarbetslöshet borde jobben vara nummer ett, men högerregeringen prioriterar fortsatta skattesänkningar med lånade pengar. Vår ambition med den kommunala skattehöjningen är bland annat att minska en del av de varsel som är lagda i kommunen, mota ökningen av deltidstjänster och trygga pågående arbete för att ge våra barn och unga en trygg och säker uppväxt. Moderaterna och deras allianspartier vill få det till av vi missköter kommunens ekonomi och att fördyringen av projekt gjort att vi tvingats höja skatten. Det är rent nonsens och enbart till för att vilseleda. Investeringar skrivs av över långa tidsperioder och det vet även Alliansen.

Fördyringen av Ramdalen innebär en kostnad första året på 361.617 kronor. Den kostnaden sjunker sedan varje år. Båthallen på Femöre är finansierad av intäkterna från markförsäljningen och belastar inte ekonomin. Vågbrytaren kostar oss ca 115.000 sedan sjunker kostnaden varje år.
Ombyggnaden av Dalgången skulle till stora delar ha gjorts även om man redan för tre år sedan gjort skolan till förskola. Det är svårt att säga, men om vi är generösa mot våra motståndare, så säg att den ”extra kostnaden”kostar oss ca 50.000 första året, som sedan varje år sjunker.

Hur vi gemensamt än räknar så är det svårt att uppnå att vi med dessa kostnader skulle ha belastat ekonomin så svårt att vi är tvungna att på grund av det höja skatten. Nej, det är lågkonjunkturen och regeringens brist på åtgärder som är den enda avgörande faktorn. Att påstå något annat är ren och skär lögn.
Att sedan våra revisorer inte har några anmärkningar på hur vi sköter ekonomin utan anser att ”vi har bra underlag och god ordning” styrker väl knappast Moderaternas syn.

Benita Vikström (S) Patrik Renfors (V)

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-08 11:32

Facebook

Socialdemokraterna i Oxelösund finns på Facebook. I vår grupp är du välkommen att ställa dina frågor och få svar från lokala politiker eller starta diskussionstrådar om saker du som väljare tycker är viktigt.