Stoppa galenskaperna!

Alla kommuner i Sverige har ett ekonomiskt läge som är ytterst oroväckande. Skatteintäkterna sjunker som en sten, vilket till stor del beror på den moderatledda regeringens politik. För Oxelösunds kommun innebär det följande: Prognoserna för 2009 pekar mot att vi går mot ett underskott på närmare 9 miljoner kronor. För år 2010 ser det ännu värre ut, det kan bli så mycket som 40 miljoner minus!!!! Alla förstår vilka enorma påfrestningar det innebär när vi ska göra så stora besparingar. Vi har redan under det senaste året beslutat om besparingar i storlek ca 25 miljoner.
I det läget väljer samtliga partier, utom Socialdemokraterna, att sätta ytterligare press på kommunens ekonomi genom att tillsammans i kommunstyrelsen rösta igenom att kommunen ska teckna avtal om en ny stor isyta. Eftersom Bandybolaget (som ännu inte finns) envisas med att isen ska ligga där den låg förut, trots att det finns andra alternativ blir konsekvenserna följande:
Konstgräsplanen måste flyttas och byggas på annat ställe till en kostnad av
6 miljoner. Om man lägger den på A-plan blir konsekvenserna att löparbanorna förstörs och inte blir tillgängliga. Det finns ingen belysning, ny belysning kostar ca 1 miljon. Sedan kommer andra kostnader för markarbete och återställande och dessutom eventuellt skadestånd för att vi bryter avtalet med entreprenören som bygger just nu. Total kostnad ca 7-9 miljoner kronor.

Vi socialdemokrater hävdar att om Bandybolaget vill ha platsen, får de också ta kostnaderna som blir konsekvensen av det. Samtliga övriga partier anser att kommunen ska ta kostnaden! Dessutom ska kommunen betala 11 miljoner till Bandybolaget under avtalsperioden!
Och inte nog med det, man vill att kommunen ska subventionera priset på markarrendet till 1kr/m2.  Det finns ingen annan som betalar så lite. Lagen om kommunal likställdhet måste gälla i det här fallet. Det tycker inte de övriga partierna. De kräver inte heller någon bankgaranti, om Bandybolaget skulle hamna på obestånd. De tänker skänka bort alla byggnader, för bokfört värde, inom Ramdalen till Bandybolaget så att övriga idrottsföreningar i sin tur ska hyra av Bandybolaget. Vi ser en stor risk i att om Bandybolagets inte klarar sin ekonomi så kommer de att behöva höja hyrorna, vilket drabbar de andra föreningarna. De övriga partierna har ingen finansiering. Besparingar i verksamheter och konkurrensutsättning är deras recept. Var pengarna ska tas står skrivet i stjärnorna: större barngrupper, lägg ner musikskolan, lägg ner nattis, större klasser, överbeläggning på äldreboenden, mindre personal i hemtjänst. Det är bara att välja!

I det svåra ekonomiska läge kommunerna befinner sig i är detta inget annat än galenskap. Det finns bara en förklaring. Man vill ge oss socialdemokrater en knäpp på näsan. Beslutet är nu flyttat till kommunfullmäktige. Enda chansen att rädda våra kommunala verksamheter är att alla i Oxelösund som tycker att det här inte är rätt i det här ekonomiska läget gör sina röster hörda innan kommunfullmäktige. Skriv insändare, ring de övriga partiernas politiker. Protestera mot ett beslut som kommer att sätta ytterligare stor press på våra kommunala verksamheter.

Socialdemokraterna i kommunstyrelsen:
Benita Vikström Sören Carlsson Inge Ståhlgren
Catharina Fredriksson Mayvor Lundberg Stefan Olsson
Britta Bergström Olov Zakrisson

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-23 11:05

Facebook

Socialdemokraterna i Oxelösund finns på Facebook. I vår grupp är du välkommen att ställa dina frågor och få svar från lokala politiker eller starta diskussionstrådar om saker du som väljare tycker är viktigt.