Klyftor och orättvisor

Klyftor och orättvisor ökar med Reinfeldts politik

När finansminister Anders Borg presenterade regeringens nya budget, visar den moderatledda regeringen sitt rätta ansikte. De svenska trygghetssystemen som tagit decennier att bygga upp, raseras med några ynka pennstreck i den moderata budgeten.
Regeringen inför bl.a. ett förbud mot kollektivavtalslösningar som tryggar inkomsten hos våra sjuka medlemmar.

Politik handlar om ideologier. Ideologier handlar om människosyn. Det är tydligt vilken ideologi som moderaterna företräder.

I sin hets mot de arbetslösa och sjuka vill regeringen, förutom att ytterligare försämra a-kassan, nu även ta bort rätten för fackföreningar att avtala om ekonomisk trygghet för sjukskrivna.
Regeringen förbjuder oss att förhandla om och träffa överenskommelser om kollektiva försäkringar, detta strider inte bara mot borgarnas egna vallöften, utan även mot förhandlingsrätten och föreningsrätten.
Vi har avsatt pengar ur vårt löneutrymme för att via avtal garantera ekonomisk trygghet vid sjukdom. Det tar nu regeringen ifrån oss.

I praktiken blir avtalsförsäkringarna meningslösa om överstigande 75 procent av inkomsten kompenseras bort med en sänkt sjukpenning.

I det borgerliga budgetförslaget försvinner även anställningstryggheten för en person som drabbats av sjukdom som enligt läkare och Försäkringskassan beräknas till över tre månader, då blir det i stället ett ärende för arbetsförmedlingen.

Moderaterna vägrar erkänna det faktum, att en sjukskriven människas arbetsförmåga inte är kopplat till nivån i sjukersättningen.

I regeringens budget beskrivs bland annat följande:
• En rehabiliteringskedja införs och reglerna förtydligas.
• Förslag om fast tidsgräns (12 månader) för rätten till sjukersättning.
• Förlängd sjukpenning samordnas med avtalsförsäkringarna och begränsas med ett tak på 75 procent.
• Krav på deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin med förlängd sjukpenning.
• Tydligare regler för beviljande av sjukersättningen (tidigare förtidspension).
• Utveckling av företagshälsovården samt nystartsjobb för långtidssjukskrivna med minskade arbetsgivaravgifter.

Återigen tas ansvaret för rehabilitering bort från arbetsgivarna
Blir man sjuk så skall ansvaret ekonomisk tas av den enskilde och samhället/försäkringskassan skall ta rehabiliteringsansvaret under en period – därefter blir det arbetsförmedlingen.
Det enda positiva är satsningen på företagshälsovårderna – synd bara att man inte törs ta steget fullt ut och föreskriva obligatorisk företagshälsovård.

Regeringens politik skapar klyftor! 100 personer får skatten sänkt med minst en miljon medan sjuka och arbetslösa samt pensionärer skall betala.

IF Metall Södra Sörmland
Sören Carlsson, Ordförande

 

Sidan uppdaterades senast: 2007-10-02 11:54

Facebook

Socialdemokraterna i Oxelösund finns på Facebook. I vår grupp är du välkommen att ställa dina frågor och få svar från lokala politiker eller starta diskussionstrådar om saker du som väljare tycker är viktigt.