Reservation mot beslut KFN 20090330 ang. konstgräsanläggning

Oxelösund har i likhet med många andra kommuner svårigheter med ekonomin, detta beror i stor utsträckning på den förda regeringspolitiken.
Oxelösund har genomfört stora besparingar de senaste åren. Ca 25 miljoner har bantats bort vilket påverkar välfärden negativt i kommunen.
Kultur och fritidsnämnden har ingående diskuterat utvecklingen av fritidsverksamheten och enats om en ny inriktning på Ramdalens idrottsplats.
En inriktning som speglar nuvarande förhållanden och framtida behov som dessutom ryms inom nämndens budgetramar som kommunfullmäktige fastställt.
Detta arbete och denna inriktning ignoreras fullständigt av Moderaterna och Folkpartiet i nämnden. Svängningen från enighet när det gäller att inte anlägga is till det totalt motsatta, att anlägga den dyraste formen av is är förvånande. Dessutom ignoreras kravet på ansvarsfull hushållning av våra gemensamma resurser av Alliansen och Vänsterpartiet då beslutet saknar finansiering.
Vi reserverar oss härmed till förmån för vårat avslagsyrkande.
 
Socialdemokraterna i Kultur- och fritidsnämnden
Inge Ståhlgren, Malin Björgum, Birgitta Ringshagen

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-31 10:08

Facebook

Socialdemokraterna i Oxelösund finns på Facebook. I vår grupp är du välkommen att ställa dina frågor och få svar från lokala politiker eller starta diskussionstrådar om saker du som väljare tycker är viktigt.