Sören Carlsson bemöter inlägg i SN 24 sept.

Ang. ”Folkrepubliken Oxelösund”

Lars Pettersson kommenterar sarkastiskt de rådslag som socialdemokraternas kreativitetsgrupp i Oxelösund inbjudit till.
Redan i första stycket kommer det första påhoppet.
”Socialdemokraterna skall börja lyssna på invånarna”
Lars borde läsa på sin historia både i närtid och längre tillbaka.
De senaste mandatperioderna har regelbundet genomförts ”(S) på stan” där företrädare för oss funnits på Järntorget för att lyssna och prata över en kopp kaffe.
Företrädare gör också regelbundet arbetsplatsbesök i både skola vård omsorg och inom industrin.
Det för SN och SN:s borgerliga tidningskollegor så förhatliga och bespottade fackligt politiska samverkan fungerar både lokalt – regionalt och centralt.
Lars fortsätter sedan att konstatera ”Däremot vågar socialdemokraterna inte släppa taget om dagordningen”
Lars överst på inbjudan skriver kreativitetsgruppen.
(S) inbjuder alla medborgare till rådslag om Oxelösunds framtid, ekonomiska satsningar och prioriteringar inom HELA den kommunala verksamheten.
Sen är rådslaget uppdelat i tre rubriker men det hindrar ju inte deltagarna från att kunna ta upp annat. Vid det första rådslagstillfället lyftes både frågan om föreningsbidrag och missbrukssituationen vid sidan om äldreomsorgen.
Lars fortsätter sedan att förstärka SN:s egenskapade myt genom exempelvis följande mening ” Socialdemokraterna har inte direkt gjort sig kända för att ta in andras impulser om hur staden bör styras”
Vad står detta för mer än SN:s iver att såsom språkrör och megafon för sin ägare och därmed högeralliansen klistra på en bild av toppstyre och dövhet inför medborgarna.
Det är i sig ett konststycke att försöka skapa den myten om ett parti som grundar sig på folkrörelsearbete inom hela arbetarrörelsen.
Sedan tycker Lars Pettersson att tiden är fel vald !!??
Precis som kreativitetsgruppen och vårt medlemsmöte i arbetarekommunen flera gånger upprepat så är dessa rådslag en av aktiviteterna för att ta fram vårt valprogram inför valet 2010. Vi jobbar vidare med frågan om innehållet i valprogrammet med en mängd aktiviteter både internt i partiet och i dialog med Oxelösundarna. Detta måste rimligtvis göras före valet.
Avslutningen innehåller Lars egna opinionstolkning som för tankarna till Lars egna rubrik där jämförelse görs med totalitära diktaturer i Asien.
Även där så skriver tidningen innan valet hur valresultatet blir….
Nästa likhet med Folkrepubliken kan jag se i det faktum att det råder en torftig ensidighet i svensk press som blir extra tydlig i Östra Sörmland som är mer lik folkrepubliken än den politiska demokratin, som vad Lars än vill antyda, spirar på en mängd olika sätt både i Oxelösund och i arbetarrörelsen.

Sören Carlsson (S)
Till skillnad från Lars Pettersson en av de som lyssnade vid rådslaget den 23 september

Sidan uppdaterades senast: 2009-09-24 11:42

Facebook

Socialdemokraterna i Oxelösund finns på Facebook. I vår grupp är du välkommen att ställa dina frågor och få svar från lokala politiker eller starta diskussionstrådar om saker du som väljare tycker är viktigt.