Val 2010

 

Vårt Oxelösund skall präglas av människor som känner sig delaktiga, uppmärksammade och uppmuntrade att ta del av dessa möjligheter, på sina egna villkor.

 

I vårt Oxelösund skall varje barn få en bra start i livet. En trygg och säker miljö ger Oxelösunds barn och unga den start i livet som alla skall ha rätt till. En ständig utveckling av våra verksamheter tillsammans med satsningar på attraktivt boende i trygga områden, det vill vi Socialdemokrater fortsätta arbeta för.

 

Oxelösund skall vara en kommun för hela livet. En plats där både uppväxt och ålderdom är något att se fram emot.

 

Oxelösund skall vara en möjligheternas kommun för alla. Individens möjligheter skall inte begränsas av bakgrund eller storlek på plånboken. Alla människors lika värde skall ligga till grund för en politik som stöttar och tryggar framtiden för alla invånare i Oxelösund.

 

Det gör Oxelösund starkt!

 

Tillsammans kan vi fortsätta att utveckla möjligheternas Oxelösund, till en kommun där alla kan leva ett rikare liv.

 

Vill Du vara med?

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-06-03 21:47