Redovisning mandatperioden 2006-2010

Nu har snart den här mandatperioden gått. Ibland tycker vi att vi inte åstadkommer något i vår politiska vardag. Vi har de senaste åren haft stora ekonomiska bekymmer och då blir fokus gärna besparingar och nedskärningar. Vi har gått igenom vad som hänt och det har hänt mycket positivt!

 
Vi kommer att tillverka ”flyers” av den här informationen så vi kan dela ut under våren när vi har aktiviteter. Det betyder att man måste begränsa informationen: Allt positivt får helt enkelt inte plats. Hoppas att du som medlem tycker att vi som har kommunala uppdrag ändå är på väg åt rätt håll och att vi åstadkommit en stor del av vad vi gick till val på.

Benita Vikström


Folkhälsan ska bli bättre

Socialdemokraterna i Oxelösund gick till val 2006 med viljan att skapa resurser för att människor i Oxelösund ska må bättre och vara mindre sjuka.

Hur har det gått?

2006 2010
Oxelösund har det högsta ohälsotalet i länet och är bland de mest sjuka i hela Sverige. Ohälsotalet sjunker mest i länet och bland de snabbaste i Sverige.

Ramdalsanläggningen är nedsliten och besöksantalet minskar.

EU har beviljat 8,7 miljoner för projektet "Hälsolyftet".
Ramdalsanläggningen byggs om. Etapp 1 etapp 2 är klara.
Besöksantalet på Ramdalsanläggningen slår rekord: från 60.000 besök/år till 120.000 besök/år.
Projekt "Hälsoverket" jobbar med att få människor tillbaka i arbete.
Samverkan mellan kommunen, SSAB, Oxelösunds Hamn och Landstinget ger tydliga resultat.
Riskbruksutbildning för alla anställda i kommunkoncernen genomförd.
Projekt "Villa Bergsund" ger bäst resultat i Sörmland.
50 % av deltagarna har nu egen försörjning.


Kultur, fritid och turism
Socialdemokraterna i Oxelösund gick till val 2006 med viljan att arbeta för att idrotten ska vara öppen för alla. Vi ville arbeta för att turistnäringen skulle utvecklas och att Ramdalsanläggningen skulle rustas upp samt att Femöre ska vara en oas för alla med tillgänglighet även för rörelsehindrade.

Hur har det gått?

2006 2010
Ramdalsanläggningen var i stort behov av upprustning både inom- och utomhus. Ramdalsanläggningen byggs om till ett modernt friskvårdscentrum.
Besöksantalet sjuker stadigt. Besöksantalet har stigit från 60.000/år till 120.000/år.
Servicebyggnaden i Gästhamnen var sliten och fick mycket kritik. Ny konstgräsplan på plats.
Gästhamnen får kritik, den är inte skyddad utan utsatt för vågor och vind. Samarbetsavtal med Pro Marina skrivs för utveckling av båtlivet.
Koordinaten invigs. Ny servicebyggnad på plats till sommaren.
Större delen av Femöre görs till naturreservat med öppna landskap, grillplatser, utsiktsplats och tillgänglighet för rörelsehindrade.


Vi ska ge barn och unga en trygg och säker uppväxt
Socialdemokraterna i Oxelösund gick till val 2006 med viljan att skapa resurser för att ge våra barn och unga en trygg och säker uppväxt.

Hur har det gått?

2006 2010
Unga flickor i Oxelösund mår sämst i Sörmland. Unga flickor i Oxelösund mår bäst i Sörmland.
Skolgårdarna är slitna. Skolgårdarna är upprustade.
Fanns 8 st familjehem att tillgå. Finns 31 st familjehem.
Fanns ett mindre familjestöd. Finns ett utbyggt familjestöd.
Fanns inga speciella resurser förutom ordinarie socialtjänst. Finns familjecentralen.
Finns fältarbetare.
Finns ett utvecklat samarbete mellan skola/socialtjänst/polis/landsting/kyrka och föreningsliv.
Finns föräldrastödskatalogen "Älskade barn och rackarungar".
Finns ett utökat rådgivningsbyrå med två heltidstjänster.
Finns ett speciellt kvinnoprojekt.
Finns "Fristaden".


Vård och omsorg
Socialdemokraterna i Oxelösund gick till val 2006 med viljan att skapa heltidstjänster inom vården, att kompetensutveckla personal, att bygga om och skapa nya platser i äldreboende. Vi ville också öka stödet till utsatta kvinnor och få ner de höga ohälsotalen.

Hur har det gått?

2006 2010
Stor andel i vården arbetar deltid. Projektet "Jobbpusslet" startar för att skapa heltidstjänster.
Nya platser i äldrebeoende behövs. Kompetensutveckling genomförd för alla inom vården.
Våtrummen i några boenden behöver byggas om. Alla våtrum ombyggda.
Brister i samordning inom socialpsykiatrin. Gemensamma nya lokaler på Trädgårdsgatan för samordning.
Nya platser för äldreboende på Björntorp.
Projektering för helt nytt äldeboende.
Anhörigcentrum finns som stöd.
Äldrelinjen öppnad. Ett enda telefonnummer för att förenkla.
Kvinnoprojekt startat och rådgivningen utökad.
Växelvården utökad och utvecklad.
Demensvården utökad med fler platser.
Sidan uppdaterades senast: 2010-06-03 21:39