Socialdemokratiska ledamöter i kommunala bolag 2015-2018

Kustbostäder
Ordförande:
Birger Svensson
Ledamöter:
Britt-Marie Kärngren
Tommy Karlsson
Suppleanter:
Calinge Lindberg
Lennart Samuelsson
Lennart Nilsson
Rev. lekm. ord.:
Thomas Tjäderhane
Malin Björgum

Oxelö Energi
Ordförande:
Benita Vikström
Ledamöter:
Lars-Åke Lindman
Lena Blomkvist
Suppleanter:
Erland Lindkvist
Ann Svensson
Bengt Lundström
Rev. lekm. ord.:
Thomas Tjäderhane
Malin Björgum

Oxelösunds Hamn

Vice ordf. samt ledamot:
Catharina Fredriksson
Ledamot:
Lena Fornstedt
Suppleant:
Johan Bergström

Förab (kommer inom kort)
Ordförande:
Ledamot:

Suppleant:

Rev. lekm. ord.:

Svealands Kustvattenvårdsförbund
Ledamot:
Catharina Fredriksson