Socialdemokratiska ledamöter i kommunala nämnder 2015-2018

Kommunfullmäktige 2014-11-01--2018-10-31
Ordförande:
Mayvor Lundberg
1:a vice ordförande:
Linda Hägglund
Ord. ledamöter:
Catharina Fredriksson
Britta Bergström
Inge Ståhlgren
Claes-Göran Borrman
Solveig Lindblom
Linus Fogel
Nina Wikström Tiala
Patrik Edström
Ann Svensson 
Bror Sterner 
Birgitta Luoto
Ersättare:
Birger Svensson
Ann-Sophie Nygren
Martin Bergström
Sofia Bergli 
Tommy Karlsson 
Lena Svedlindh
Lars-Åke Lindman


Kultur och fritidsnämnden
Ordförande
- Vänsterpartiet
1:e v ordf.:
Bror Sterner
Ord. ledamöter:
Nina Wikström-Tiala
Klas-Gunnar Appel
Ersättare:
Peter Karlsson
Lena Fornstedt 
Håkan Carlsson 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande:
Inge Ståhlgren
1:e v ordf.:
Tommy Karlsson
Ord. ledamöter:
Calinge Lindberg
Birgitta Luoto
Ersättare:
Ferry Hagi
Ann-Sophie Nygren 
Evert Melander 
Lena Karlsson Aronsson  

Utbildningsnämnden
Ordförande:
Britta Bergström
1:e v ordf.:
Claes-Göran Borrman
Ord. ledamöter:
Patrik Edström 
Sofia Bergli 
Ersättare:
Jonas Widegren
Jonathan Brash 
Charlotta Krusell
Lena Lundgren
vakant

Vård- och omsorgsnämnden
Ordförande:
Linus Fogel
1:e v ordf.:
Solveig Lindblom
Ord. ledamöter:
Britt-Marie Kärngren
Lars-Åke Lindman
Ersättare:
Martin Bergström
Lena Svedlindh
Christina Johansson

Valnämnden
Ordförande:
Ann Svensson
Ord. ledamöter:
Birgitta Luoto 
Håkan Carlsson 
Ersättare:
Sissel Pettersson 
Evert Melander  

Kommunstyrelsen
Ordförande:
Catharina Fredriksson
1:e v ordf.:
Britta Bergström
Ord. ledamöter:
Inge Ståhlgren 
Linus Fogel 
Ersättare:
Bror Sterner
Solveig Lindblom
Claes-Göran Borrman
Linda Hägglund