Övriga uppdrag

Bengt Odeholm
Ledamot Räddningstjänstens förbundsfullmäktige
Ersättare Räddningstjänsten Storgöteborg

0736-256824, bengt.odeholm@partille.se
 
Christina Holmqvist
Nämndeman Tingsrätten
Ersättare Brukarrådet

0705-293413, christina.holmqvist@partille.se
 

Eva Carlsson
Vigselförrättare
Begravningsförrättare
Ledmot GR:s Förbundsfullmäktige
Ordförande GR:s styrgrupp för Arbetsmarknad


0709-931199, eva.carlsson@partille.se

 

Eva Kristensen
Nämndeman Tingsrätten


0708-833659, eva.kristensen@partille.se

 

Evert Svenningsson
Begravningsförrättare


0762-234795, evert.svenningsson@telia.com

 

Håkan Killius
Nämndeman Tingsrätten

0705-857848, hakan.killius@gmail.com

 

Johanna Malmqvist
Nämndeman Tingsrätten

0707-164956, johanna.malmqvist@partille.se

 

Kaisa Blank Nordmark
Ledamot Räddningstjänsten Storgöteborg

0766-494211, kaisa.nordmark@partille.se

 

Marlene Segerson
Vigselförrättare
Begravningsförrättare

0733-742120, marlene.segerson@comhem.se

 

Märta Johansson
Vigselförrättare

0705-304277, marta.johansson@partille.se

 

Niclas Ylander
Vigselförrättare
Ersättare GR:s Förbundsfullmäktige
GR:s styrgrupp Miljö och Samhällsbyggnad
Ordförande Brukarrådet

0707-241898, niclas.ylander@partille.se

 

Soraya Zarza Lundberg
Nämndeman Tingsrätten


0736-534227, soraya.lundberg@partille.se

 

Thomas Jägebratt
Nämndeman Tingsrätten

0704-563929, thomas.jagebratt@gmail.com

 

Gunilla Palmgren
Nämndeman Hovrätten
Ersättare Brukarrådet

0760-250811, gunilla.palmgren@partille.se

 
Gunnel Alderholm
Nämndeman Förvaltningsrätten

0702-667491, gunnel.alderholm@partille.se