Aktuellt

2016-09-21

Vi fortsätter klättra!

Tidigare i veckan presenterade Svenskt näringsliv den årliga rankingen om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Robertsfors kommun fortsätter att klättra om än bara med 4 platser 2016. Vi ligger på plats 165. Det är naturligtvis glädjande att vi hela tiden går åt rätt håll. Ett aktivt och spirande näringsliv är oerhört viktigt för kommunen.

Många parametrar som ingår i det dagliga arbetet för kommunen har blivit mycket bättre, vilket tyder på att vi jobbar på rätt sätt med korta handläggningstider osv. Tillämpning av lager och regler, service till företag, tjänstemännens attityder till företagande, kommunens sammanfattande omdöme är parametrar som blivit mycket bättre. Där vi förbättrat oss mest är skolans attityder till företagande. En förbättring med hela 82 platser – mycket bra.

Vi ser denna ranking som en indikation på kommunens arbete med näringslivsfrågor så vi får analysera vidare för att bli ännu bättre.

 

 

2016-09-21

Vi ser företagen i Robertsfors kommun!

Näringslivsfrågor kommer även i fortsättningen att vara en mycket viktig fråga och en rad åtgärder har vidtagits under 2016. Vi kommer fortsätta att aktivt arbeta med konsekvenserna efter Element six nedläggelse. 

Vi har lyckats väldigt bra och arbetslösheten är nu nere på snittet i Västerbotten. Men vi är inte nöjda utan arbetar hårt för att hjälpa människor ut i arbetslivet. 

I våras anställde kommunen en näringslivsstrateg allt för att stärka näringslivsarbetet ytterligare. Tillgång på IT och bredband är en viktigt parameter för att möjliggöra företagande. I kommunen byggs nu bredbandsnätet ut med närmare 7 miljoner 2016 och det arbetet kommer att fortsätta de kommande åren. 

För någon vecka sedan tecknade kommunen och de redovisningsbyråer som finns i kommunen ett samverkansavtal där målsättningen är att stärka nyföretagandet och tillväxt i Robertsfors kommun. Ett väldigt spännande arbete! 

Vi jobbar också aktivt vidare med företagsbesök och vi besöker ca 6 företag i månaden. Allt för att stärka förståelsen, dialog och utbyta information mellan kommun och företagare. 

Vi kommer att fortsätta med våra tematräffar där företagare bjuds in till information kring viktiga frågor. Nästa träff är nu på torsdag kl. 18:00 på Spiran och temat är de bidrag som ett företag har möjlighet att söka för att utveckla sitt företag.

 

 

2016-06-05

Första steget mot var tredje helg inom äldreomsorgen!

Tisdag den 7 juni så har vi kommunfullmäktige. Då fastställer vi budgetramarna för 2017. Vi tycker förslaget ser riktigt bra ut och återigen levererar Socialdemokraterna en stabil budget. Vi har räknat upp löner, varor och material samt internhyra. Vi har även tagit hänsyn till sektorernas äskanden på ökade volymförändringar på 6 miljoner. Sammantaget så landar resultatet på 8,5 miljoner kr och det motsvarar 2 procent i resultat. Robertsfors kommun har ordning och reda i ekonomin och det känns riktigt bra!

I förslag till budget så har vi en prioriterad satsning inom äldreomsorgen. Vi avsätter 1 miljon till särskilt boende för att avdelningar ska gå från att jobba varannan helg till var tredje helg. Idag är det nio avdelningar i kommunen som jobbar varannan helg. Socialdemokraterna är övertygade om att det är en viktig satsning för att vi i framtiden ska kunna rekrytera duktiga undersköterskor till äldreomsorgen. Det är också viktigt för att Robertsfors kommun ska kunna fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill även se om denna insats bidrar till förbättrad arbetsmiljö. Denna satsning kommer att starta från den 1 januari 2017, på vilket sätt kommer att utarbetas under hösten i samverkan med arbetsgivaren och den fackliga organisationen.

 

 

2016-05-25

Näringslivsutveckling i Robertsfors kommun!

Igår presenterade svenskt näringsliv den årliga rankingen. Robertsfors fortsätter att klättra och stiger med 47 placeringar. Vi ligger nu på 165 plats. Om vi jämför oss med andra kommuner i Västerbotten så ligger vi på 4:e plats. Bjurholm toppar följt av Umeå och Nordmaling. Kommunen har högre ambitioner och vi kommer fortsätta att prioritera näringslivsutveckling. Det finns inget självändamål att ligga högt i ranking, däremot vill vi skapa ett så gynnsamt klimat för näringslivet som möjligt. Allt ifrån korta handläggningstider till bra service. En av de viktigaste frågorna som vi jobbar med är naturligtvis företagsetableringar i Element six lokaler.

För att utveckla kommunens näringslivsarbete ytterligare så har vi skapat en tjänst som näringslivsstrateg. Kommunens näringslivsarbete har ofta skett i projektform med olika personer involverade. För att få bättre kontinuitet och systematik så känns det riktig bra att vi nu permanentat tjänsten som näringslivsutvecklare.

Ett stort förbättringsarbete är kommunens egna upphandlingar. I Svenskt näringslivs ranking så ser man att företagarnas syn på kommunens upphandlingar har sjunkit de senaste åren. Vi har nu styrt upp detta arbete och framgent så kommer alla kommunens upphandlingar att gå genom näringslivsutvecklaren och tillväxtutskottet. Allt för att öka kompetensen och skapa bättre förfrågningsunderlag så att upphandlingarna blir så bra som möjligt och att vi skapar förutsättningar för de lokala näringslivet att vara med och lägga anbud. Vi fortsätter med företagsbesök och träffar ca 5 företag i månaden. Igår besökte vi Nordik predator i Ånäset som tillverkar och säljer lockpipor för jakt. De exporterar till 28 länder. Riktigt imponerande! Vi träffade även de nya ägarna på Lufta camping. De ser bara möjligheter och kommer att påbörja renoverings och förbättringsarbete omgående. Det ska bli spännande att följa deras utveckling.

 

 

2016-04-06

Årsbokslut 2015; Fler födda, förstärkt hemsjukvård och +11,6 miljoner!

Fler födda barn än på många år, 81 st, plus att befolkningen ökade med 47 personer vilket känns bra och ger viktiga signaler inför framtiden. En annan positiv och viktig signal är att kommunens ekonomiska resultat för femte året i rad visar på överskott – 11,6 miljoner för koncernen. 900 000 är det plus som kommunens bostadsstiftelse gör. Huvudsak handlar det om att vi idag inte har några vakanta lägenheter. Verksamheterna gör ett överskott mot budget på 6,9 miljoner. Kommunen har även fått en återbetalning av AFA-medel på 3,7 miljoner som ingår överskottet. Kommunens soliditet ökade från 53% till 57%, vilket är väldigt viktig nu när kommunen står inför en rad större investeringar.

Arbetslösheten slutade vid årets slut på 6,3 %, vilket måste ses som en mycket bra siffra då många av Element six 185 anställda blev uppsagda. Det visar också att övriga näringslivet mår mycket bra då fler har nyanställt under året. Öppnandet av 2 nya boenden för ensamkommande flykting barn med ca 30 nyanställningar har också bidragit.

Likt många andra kommuner och organisationer så har Robertsfors kommun ökande sjuktal. 2015 landade sjukfrånvaron på 8% vilket är en bit från kommunfullmäktiges mål på 4,5%. Detta är en viktig fråga och ett arbete med friska arbetsplatser och arbetsmiljö är igång men sjukfrånvaron är en prioriterad fråga som ständigt måste vara högst upp på kommunens dagordning.

Bostadsfrågan kommer att vara en nyckelfråga inför framtiden. Idag finns inga lediga lägenheter i vår kommun. Ska vi fortsätta vara en attraktiv kommun och locka nya kommuninvånare så är denna fråga av yttersta vikt. Glädjande är att på kommunstyrelsen igår så föreslog ett enhällig styrelse fullmäktige att påbörja arbetet med att bygga 16 lägenheter i fyra våningar. Detta ska ses som ett steg på vägen för jag är övertygad om att detta inte räcker utan kommunen måste fortsätta planeringen för ytterligare byggen.

Under året blev det klart med ytterligare 5 öre i skatteväxling mot landstinget när kommunerna tog över hemsjukvården. Det innebär ytterligare 630 000 kr. Dessa medel avsatte vi igår på kommunstyrelsen till hemsjukvården. Det känns riktigt bra att vi kan fortsätta utveckla det förebyggande rehab arbetet med en sjukgymnast eller arbetsterapeut så att fler äldre tidigt kan få hjälp.

 

 

2016-04-02

Rofab & Racoon

Vi fortsätter med kontinuerliga företagsbesök. Förra veckan var vi och träffade Tomas på Rofab i Ånäset som arbetar med Gjutgods, Fästelement, Kugg och Tappväxlar samt Balansblock. Vi fick en väldigt bra genomgång av företaget.

I onsdags var vi inbjudna tillsammans med landshövding Magdalena Andersson med delegation för få en guidad tur i Racoon miljöfilters nyrenoverade lokaler i Robertsfors. Racoon är idag världsledande inom filtertillverkning. De levererar till bland annat till Komatsu, Volvo, Caterpillar och många fler. Med sin teknik bygger de i container stora reningsanläggningar som kan placeras ut vi väldigt skitiga områden. Vi är övertygade om att vi nu bara är i början på företagets utveckling och det ska bli oerhört spännande att få fortsätta följa deras resa. Tack för en bra presentation Olle och Co.

 

 

2016-03-02

Regeringen satsar på bättre välfärd i Robertsfors kommun!

Regeringen satsar två miljarder om året till ökad bemanning inom äldreomsorgen. Det innebär att Robertsfors kommun nu har fått 1,87 miljoner/år till att höja bemanningen i vår fantastiska äldreomsorg. Kommunen har även fått 169 000 kronor till kompetenshöjning inom handikappomsorgen och äldreomsorgen. 138 000 till satsningar inom psykiatrin. Bra reformer som stärker den svenska välfärden och som verkligen gör skillnad. I välfärden behövs det inte lägre löner och skattesänkningar – det behövs fler kollegor.

Sverige är på rätt väg och är ett land att vara stolt över. Sverige har den högsta tillväxten i norden och en av de allra högsta i Europa. Arbetslösheten fortsätter att minska och ligger idag på under 7 %, den lägsta siffran på över 7 år. Ungdomsarbetslösheten fortsätter att sjunka och budgetunderskottet har halverats på ett år.

En rad reformer har genomförts från den första januari då vi äntligen har en socialdemokratisk budget i riksdagen. Gratis medicin till alla barn. Många har nog blivit förvånade när de skulle hämta ut medicin på apoteket och fått veta att det är gratis. Från den 1 mars införs ett glasögonbidrag för alla unga under 19 år. De ska inte vara en klassfråga om du behöver mediciner eller ser dåligt. Höjd ersättning till pensionärer, förbättrad trygghet i sjukförsäkring m.m. Politik gör verkligen skillnad och socialdemokratin tar verkligen strid för den svenska modellen.  

 

 

2016-02-26

Vi bygger lägenheter!

På Robertsfors bostäder senaste styrelsemöte beslutade vi om att påbörja arbetet med att bygga 16 st lägenheter. Vi har tittat på SABO kombo hus och ska påbörja upphandling av ett hus med 16 st lägenheter i fyra våningar för ca 23 miljoner. Det är framför allt tvåor och treor som det handlar om. Planen är att bygga mellan Mårsgården och Ica. Nu börjar arbetet med ändring av detaljplan och upphandling innan spaden kan sättas i backen. Kommunen har det senaste året inte haft en ledig lägenhet och på den privata sidan ser det likadant ut. Detta är inte hållbart om vi vill locka fler till vår kommun. Nu när detta beslut är taget så går vi vidare med att undersöka och planera för fler lägenhetsbyggen i Robertsfors och Bygdeå.  

 

 

2016-02-09

Vi bygger nya/renoverar förskolor i Ånäset, Robertsfors och Bygdeå för 31miljoner!

På kommunstyrelsen igår beslutades att föreslå kommunfullmäktige om att investera i nya förskolor i kommunen för 31 miljoner 2016. 3 nya/renoverade avdelningar i Ånäset på Apotekaren (sjukhemsbyggnaden). Det innebär att det blir en högmodern Reggio Emilia inspirerad förskola. Nya entréer till varje avdelning, två fina torg och mötesplatser/lekplatser som präglas av öppenhet och stora ljusinsläpp m.m

Förskolan i Bygdeå byggs ut med en avdelning för 4,5 miljoner för att avhjälpa de arbetsmiljö- och pedagogiska problem som kommer av trånga lokaler och en fristående modul.

Vi har sedan tidigare beslutat att bygga 7 nya avdelningar i Robertsfors. Igår beslutade kommunstyrelsen att dessa ska byggas på samma tomt som Jenningsskolan står (skogsområdet bakom skolan).

Kommunen ska också renovera mellanstadiet på Tundalsskolan för 5 miljoner. Vilket innebär bättre grupprum, arbetsplatser och toaletter.

Alla dessa projekt ska börja byggas under 2016. Det är byggboom i Robertsfors och våra tjänstemän på samhällsbyggnadskontoret jobbar för fullt, allt för att spaden ska sättas i jorden så fort som möjligt. Nu är det nära och det känns bra att byggnationerna är nära förestående och att barnskötare och förskolelärare samt alla barn får bra lokaler.

 

 

2015-11-30

Årets företagare!

Utmärkelsen ”Årets företagare 2015” går till Peter Göttfert vd Norrlandsgjuteriet. Stort grattis Peter!Samhällsrådet uppmärksammas med stipendium!

Kultur är att odla och Robertsfors Samhällsråd har tagit initiativ och med insatser gjort samhället trevligare, grönare, renare och vackrare. Men det har också skapats platser där människor, unga, gamla och nya kan mötas och trivas. Detta sammantaget gör Samhällsrådet väl värt Robertsfors kommuns hedersstipendium, grattis!Ungdomsledarstipendiater 2015

*Anders Näslund och Jimmy Wikberg, Robertsors IK

*Sara Sundström, Sikeå SK

*Jens Wahlström, Bygdeå GIF

Den ideella sektorn och föreningslivet är en otroligt viktig aktör i vår kommun. De timmar som varje år läggs ner går inte att mäta i nytta och pengar – det är bara helt fantastiskt. Idrotten är en viktig aktör i föreningslivet och har en avgörande betydelse för våra barn och ungdomars fritid. Därför känns det bra att, vi på detta sätt, vi varje år kan uppmärksamma duktiga ungdomsledare. 

 

 

2015-11-24

Nu startar vi Vård och Omsorgsutbildning för vuxna!

Nu startar Robertsfors kommun upp vård och omsorgsutbildning för vuxna. På kommunstyrelsen igår så beslutade vi att starta upp vård och omsorgsutbildning. Utbildningen kommer att starta upp efter nyår när vårterminen börjar. Robertsfors kommun likväl som de flesta andra står inför stora pensionsavgångar och för att klara framtida kompetensförsörjning inom äldre och handikappomsorgen så är det en nödvändig satsning.

Intresset är stort för denna utbildning så det känns bra att Robertsfors återigen kan erbjuda undersköterskeutbildning.

 

 

2015-11-19

2,8 miljoner extra till våra yngsta elever!

Robertsfors kommun har sökt statsbidrag för insatser till förskoleklass och årskurs 1 – 3 i grundskolan och grundsärskolan. För någon veckan sedan kom beslutet och kommunen beviljas 2,8 miljoner kronor för att utveckla dessa verksamheter 2015/2016. De känns riktigt bra att vi kan fortsätta på den inslagna vägen och satsa på ännu högre kvalitet för de yngsta eleverna. Detta är ett bra exempel på hur vi påverkas av att ha en Socialdemokratiskt ledd regering.

Dessa medel innebär personalförstärkningar eller insatser som höjer utbildningens kvalitet. Personalförstärkningar så att lärarna i större utsträckning kan bedriva undervisning. Personalförstärkningar med lärare, förskollärare eller speciallärare eller annan kompetens. Insatser för att minska klass- eller gruppstorlek och möjlighet att utöka den tid som lärarna kan ägna sig åt eleverna.

 

 

2015-10-30

Våra förskolor i topp!

Robertsfors kommun är tredje bästa förskolekommun i Västerbotten enligt en undersökning som årligen görs av förskoleupproret. De mäter tre olika kategorier i sin undersökning. Personaltäthet, storlek på barngrupperna och förskolelärartäthet. Tittar man på storlek på barngrupperna så landar Robertsfors kommun på sjätte plats i landet. Det känns riktigt bra då vår prioritering är att satsa resurser på de minsta barnen. Allt ifrån bemanning till resursteam i form av logoped och specialpedagog. Utmaningen för kommunen likt de flesta andra kommuner är att rekrytera utbildade förskolelärare. På grund av brist råder en stor konkurrens mellan kommunerna. För att klarar denna utmaning har förskolelärarna varit en prioriterad grupp i löneförhandlingarna de sista åren.

Kommunens förskolor jobbar med en tydlig och bra pedagogik och gör varje dag ett fantastiskt arbete för kommunens barn. Grattis alla duktiga medarbetare!

Trevlig helg!

 

 

2015-10-13

Gemenskap och lyhördhet har gjort Robertsfors äldreboende till det bästa i länet och tredje bäst i Sverige!

När Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting presenterade rapporten "öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre" hamnade Robertsfors kommun på en topplacering bland landets 290 kommuner och bäst i Västerbotten.

Du kan lyssna på P4 Västerbottens reportage här: http://t.sr.se/1Oyqcvg

 

 

2015-09-25

Vi fortsätter med företagsbesöken; Aluman & Svenska Dynor!

Vi fortsätter kontinuerligt med våra företagsbesök. I veckan har vi träffat två väldigt olika företag men lika inspirerande. Vi besökte Svenska dynor i Flarken och ägarna Marita och Roland Glenge. De tog över företaget 2014 och har idag 8 anställda. Marita berättar att det finns en otrolig kompetens bland medarbetarna, en del har varit i branschen i 40 år. Svenska dynor har ett stort utbud av tyger, skinn och konstläder. De gör specialskurna madrasser och dynor, allt utifrån kundens behov. De är framför allt inriktade på dynor och tyg av allehanda slag till husvagn, husbil och båt. De gör även gardiner. Marita presenterade sitt företag på ett föredömligt sätt och vi fick en ordentlig rundvisning i lokalerna. Hon berättar om de utmaningar och möjligheter företaget står inför. Bland annat söker de en duktig sömmerska.

Vi träffade även Aluman i Ånäset. De gör fönster och dörrar i aluminium. Aluman har ett eget system av foderbildande profiler som avsevärt kortar monteringstiden i sandwichelement. Aluman har sista åren ökat i omsättning och har sista månaderna anställt 8 nya medarbetare. De är idag 33 anställda på företaget.Det var fantastiskt att lyssna på Ove Andersson produktionschef och VD Hans Granholm och det driv och engagemang som finns i företaget. Imponerande med vision och Mål kopplat i idrottstermer och de låga sjuktalen på ca 1,6%.

Igår kväll på Spiran var jag inbjuden till organisationen företagarna. Vi diskuterade en rad viktiga frågor. Allt ifrån bygglovsavgifter och alkoholtillstånd till upphandlingar och dialog ut mot företagen. Det var ett mycket positivt möte som bara kan leda till förbättringar. Tack för inbjudan!

//Patrik

 

 

2015-09-16

Robertsfors kommun fortsätter att klättra!

När svenskt näringsliv presenterade sin årliga företagsranking stod det helt klart att Robertsfors kommun fortsätter att klättra. Detta år med 47 platser och landar på plats 165. I länet innebär detta att vi hamnar på fjärde bästa plats plats. Det känns riktigt bra då vi lagt ner mycket tid på företagsbesök, informationsträffar och förbättrad dialog ut mot företagen.

 

 

2015-09-10

Offensiv investeringsbudget för våra barn i Robertsfors kommun!

På kommunstyrelsen i tisdags la vi socialdemokrater fram förslag på investeringsbudget för 2016 som kommunfullmäktige den 21/9 slutgiltigt får fastställa. Investeringsbudgeten innehåller offensiva och utvecklande objekt för Robertsfors kommun. Budgeten ligger på närmare 50 miljoner kronor. Den innehåller bland annat satsningar på nya och renoverade lokaler inom barnomsorgen och skolan.Egna datorer till alla elever!

Vi fortsätter satsningen på egna datorer till kommunens elever och 2016 är det dax för etapp två och eleverna på mellanstadiet.Vi fortsätter utbyggnaden av bredband & brandsäkring av Nysätragården!

Fortsatt utbyggnad av bredbandsnätet med närmare 2 miljoner. Förbättringar inom gator och VA-nät för 3,5 miljoner. Vi fortsätter satsningen inom det offentliga rummet och avsätter medel till parker, lekparker och andra kvalitets höjande åtgärder. Brandsäkrande åtgärder i form av sprinkler system på Nysätragården och sjukhemmet i Ånäset och mycket mer.Vi bygger nytt!

Robertsfors bostadsstiftelse har gett samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att projektera för byggande av lägenheter både i Robertsfors och i Bygdeå. Det kommer att bli ett intressant 2016

 

 

2015-09-09

+3,6miljoner!

Det finns en hel del som är positivt med delårsbokslutet för årets 6 första månader. Befolkningen har ökat med 5 personer och uppgick den 30 juni till 6729. Motsvarande tid förra året minskad kommunen med 17 personer. Antalen födda uppgick första halvåret till 40 st, motsvarande siffra förra året var 34.

Antalet arbetslösa uppgår första halvåret till 161 personer och är till och med en minskning med 2 personer. Med det är arbetslösheten fortfarande lägst i Västerbotten. Nu väntar dock tuffare tider då 30 – 40 personer blir arbetslösa från Element six i slutet av september och 80 – 90 i slutet av november.

Ekonomiskt så gör koncernen ett plus på 3,6 miljoner och för helåret är prognosen ett plus på 5,5 miljoner kronor. Vi socialdemokrater har ordning och reda i ekonomi och för femte året i rad så väntas vi leverera ekonomiskt överskott till kommunen.

Sjukfrånvaron har sedan årsskiftet ökat med 1 % och uppgår nu till 8,6%. Detta är en trend som vi delar med många arbetsplatser i landet men något vi som arbetsgivare måste få att vända. Det finns många arbetsgivare som lyckats med att få ned sjuktalen och detta kan även Robertsfors kommun. Det som krävs är ett idogt arbete med förebyggande systematisk arbetsmiljöarbete och friskvård.

 

 

Vårt kommunalråd om nya FamiljeCentralen!

Förra veckan fick jag förtroendet att hålla i invigningen av familjecentralens (0–18år) nya lokaler under gamla sjukhemmet i Robertsfors. Verksamheten har nu fått riktigt ljusa och trevlig lokaler med gått om olika funktioner. Allt ifrån barns möjligheter till lek, till fina kontor, samtalsrum, mottagningsrum för BVC och mötesplatser m.m.

Men lokaler i all ära! Det är naturligtvis viktigt och skapar förutsättningar men det är innehållet och verksamheten som ska bedrivas som är det viktiga.

Målet för den utökade familjecentralen, 0–18år, är att barn och ungdomar i Robertsfors kommun ska växa upp under trygga förhållanden, med en upplevelse av välbefinnande och med möjlighet till personlig utveckling i form av passande utmaningar.

För att klara dessa mål ska tre olika organisationsstrukturer arbeta tillsammans. Barn och utbildning, Sociala och Hälsocentralen. Det är en mängd olika yrkesgrupper som har det viktiga arbetet att göra jobbet. Syftet är att i samverkan riva organisationernas murar och arbeta i samma team. Allt för att göra varandra starkare och på så sätt ge snabbare och tidigare insatser mot kommunens barn och ungdomar.

Det ska bli oerhört spännande att följa arbetet och processen framåt och jag ser med tillförsikt fram emot framtida utvärdering.

Lycka till i ert viktiga arbete och tack för en väldigt bra och trevligt arrangemang!

//Patrik

 

 

2015-08-28

Invigning av nya FamiljeCentralen i Robertsfors kommun!

Torsdag 3/9, kl 10:00-13:00
10:30 Barn från Lillbergets förskola sjunger.
11:00 Invigning av kommunalråd Patrik Nilsson.

Familjecentralens verksamhetsområde blir barn och unga 0-18år. Vi välkomnar denna satsning och ser positivt på samverkan i dessa frågor - för att kommunens barn och unga med olika typer av behov - ska få den hjälp och stöttning dom behöver. 

Den nya fina lokalen förevisas och självklart bjuds det på tårta. Välkommen :)

 

 

2015-08-04

Musikskolan förband till Loreen!

Robertsfors kommunala musikskola har sedan många år funnits med på Umeås ”Kulturnatta”. När Kulturnatta nu övergick till att bli ”Umeå Live” var våra duktiga elever och engagerade lärare inte sena att haka på. Fredagen 31/7 fick musikskolan en timme på scenen vid Väven senare på kvällen uppträdde Loreen.

Vi lyfter på hatten och säger bra jobbat!

 

 

2015-06-06

Nationaldagsfirande på Bruksudden I Robertsfors kommun.

Kommunfullmäktiges ordförande Olov Nilsson delade ut diplom och blommor till våra nya medborgare. Olovs uppskattade tal kan du läsa här nedan.

"Gamla och nya medborgare, åhörare:

Idag samlas vi här i Robertsfors för att fira Sveriges nationaldag tillsammans och hälsa 18 nyblivna svenska medborgare välkomna. Det svenska medborgarskapet representerar förhållandet mellan medborgaren och staten, samt rättigheter och skyldigheter för båda parter. Medborgarskapet som förenar oss står för en samhörighet med Sverige och är en grund för folkstyret landet vilar på.

Har ni funderat på vad det innebär att vara svensk och svensk medborgare? Vad tänker ni på när ni hör de orden?

Eftersom jag ombetts att tala här idag så har jag givetvis funderat kring detta och för mig är det spontant tre ord som beskriver detta som dyker upp: tacksamhet, stolthet och frihet.

Tacksamhet för att jag genom födsel blev svensk medborgare och fått växa upp och leva i ett land i fred. Tacksamhet för att jag har rätt att uttrycka mina åsikter fritt, tro på och praktisera vilken religion jag vill eller ingen alls om jag föredrar det utan risk att bli förföljd. Tacksam och stolt över att vara medborgare i ett land som kan utgöra en fristad för medmänniskor i behov av skydd från faror.

Jag är fri att välja vad jag vill göra i mitt liv, fri att utbilda mig inom vilket område jag vill, fri att välja styret i vårat land genom riksdag och regering.

Friheten i det svenska medborgarskapet och det här, mitt svenska pass, medför. Jag kan utan att ansöka om visum resa till 174 av världens 195 självständiga stater. Det enda jag behöver är att visa upp denna handling som styrker mitt medborgarskap vid gränsen till de länderna.

Denna frihet är få människor förunnat och är något vi skall vara stolta över och värna om. Här i Robertsfors bor ungefär en miljondel av världens invånare och för varje svensk medborgare finns det sjuhundra som är medborgare i något annat land. Väldigt många av dem har inte samma möjlighet och frihet som vi svenska medborgare har att röra oss fritt i världen.

Vi har samlats här idag, den 6:e juni, för att fira Sveriges nationaldag. Att det är den 6:e juni är bland annat till minne av att Gustav Vasa kröntes till kung detta datum för 492 år sedan. Den dagen markerade också att Sverige blev ett enat land och en självständig stat.

Samtidigt som vi är här vet vi att det runt omkring oss i världen befinner sig miljontals människor på flykt från sina hemländer. På flykt till fots, till sjöss eller gömd i en lastbil. Män och kvinnor, barn och gamla, familjer och enskilda. På flykt från krig, förtryck, svält, förföljelse eller fattigdom. Många av dessa har inte ens ett medborgarskap, de är statslösa!

För en del av dessa medmänniskor kommer flykten att ta dem hit till Sverige. Sverige som ett mål och en symbol för fred, trygghet, frihet och framtid. Att detta lilla land, långt upp i norra Europa utgör denna symbol för människor som tvingas fly sina hemländer är något vi skall vara stolta över.

Min förhoppning är att vi alla nu och i framtiden gemensamt kommer att bidraga till att vi även i fortsättningen kan känna tacksamhet, stolthet och frihet över Sverige som land och som svenska medborgare.

Tack!"

 

 

2015-06-05

Nyproduktion av hyreslägenheter i Robertsfors kommun?

Robertsfors kommuns bostadsstiftelse RoBo har idag inga lediga lägenheter i kommunen! Vi har även varit i kontakt med ett flertal privata större och mindre fastighetsägare och de har också allt uthyrt. Flera uppger att de dessutom har intresserade personer i kö. De uppger att det är lätt att få tag i hyresgäster. De lägenheter med störst tillgänglighet till service och affärer är mest eftertraktade.

Vi kan också konstatera att det inte finns speciellt många hus i kommunen till salu. Det är naturligtvis positivt för bostadsstiftelsens ekonomi att allt är uthyrt.

Men hur ska vi locka fler att vilja flytta in till kommunen när det inte finns tillgång på bostad? Detta är en viktig fråga för kommunens framtid. Hur ska vi fortsätta utvecklas och klara framtida kompetensförsörjning och hur ska kommunen kunna erbjuda ett alternativ till de som inte vill eller orkar bo kvar i sin villa?

Vid Robos senaste styrelse möte fick vi en dragning och analys av ansvariga tjänstemän kring förutsättningarna för att bygga nya lägenheter. Allt ifrån statligt stöd till olika medborgargruppers förutsättningar att hyra. Styrelsen enades om att tjänstemännen får fortsätta arbeta vidare med finansiering och produktions kalkyler. Nu får de politiska partierna göra sin bedömning om vägen framåt och besked ska lämnas efter sommaren.

Socialdemokraterna anser att vi inte har något val utan att vi måste projektera för 16-24 lägenheter med närhet till affärer och service.

 

 

2015-05-28

Robertsfors kommun fortsätter att klättra!

Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet redovisades för några dagar sedan. Syftet är att fastställa företagsklimatet i Sveriges kommuner. Enligt undersökningen så fortsätter företagsklimatet i Robertsfors att förbättras. Det har aldrig varit så högt sedan mätningarna startade 2002.  

 

 

Årets Brukspatron: Håkan Johansson!

I år går utmärkelsen till Techsam Elektronics och dess vd Håkan Johansson. En av Sveriges starkaste legotillverkare av elektronikapplikationer. Håkan har på ett fantastisk sätt investerat, byggt ut och utvecklat sitt företag Techsam Electronics som idag är en av de största privata arbetsgivarna i kommunen. Stort Grattis Håkan!

 

 

Årets ungdomsstipendiater; Albin Sandberg och Zorica Grubor!

Detta år delas det av två duktiga ungdomar. Albin Sandberg en fantastiskt duktig musiker som spelar klarinett och nyckelharpa. Han har medverkat i otaliga arrangemang i kommunen genom åren. Han har dessutom medverkat i musiksällskapets två senaste uppsättningar. Zorica Grubor är en otroligt duktig och ambitiös tjej som varit en av de drivande kuggarna i demokratiprojektet ”youth for democracy and human rights”. Hon är ett välkänt ansikte för både unga och gamla i Robertsfors, både via sitt arbete med ungdomar, samt som skribent i olika tidningar. Zorica har även tillsammans med andra ordnat konserter och föreläsningar för ungdomar i kommunen. Stort grattis Zorica och Albin!

 

 

Kulturstipendium till SaraMi Liljeholm!

Årets målinriktade kulturstipendium går till SaraMi Liljeholm som tillverkar smycken av guld och silver. Stort grattis SaraMi! 

 

 

2015-05-18

12,4 Miljoner satsas på Bruksforsen i Robertsfors Kommun!

Fredag den 12 juni inviger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) den miljövänliga vattenkraftsturbinen i Bruksforsen.

Bakgrund:
Skellefteå Kraft deltar tillsammans med andra kraftföretag och Luleå tekniska universitet i ett projekt för att utveckla en ny typ av miljöaccepterad småskalig vattenkraftanläggning som kombinerar turbin och generator i en kompaktlösning som medger möjligheter för fiskvandring och inte kräver oljor eller fett för drift. Kraftaggregatet har upphandlats av Skellefteå Kraft och kommer att levereras av företaget Kössler. Placeringen blir Bruksfors kraftstation som ligger i Robertsfors.

 

 

2015-04-20

Ambulans dygnet runt i Robertsfors kommun!

Från och med den 15 mars är ambulansen stationerad veckans alla dygn i Robertsfors. Nu kan vi gå vidare och se på hur vi kan utveckla närsjukvård/akutsjukvård ytterligare i samverkan med landstinget och/eller andra. Allt för kommunmedborgarnas trygghet.

Robertsfors kommun har under många år räknats som en av Sveriges tryggaste kommuner och kommunmedborgarna har i mätningar själva rankat kommen som en trygg plats att bo och verka i. D...etta ska vi vara stolta över och detta är också något vi borde använda i vårmarknadsföring. Kommuninvånarnas trygghet är för oss en oerhört viktig och central fråga och vi gör vad vi kan för att utveckla den ytterligare.

 

 

2015-03-10

Vi ser ungdomarna i Robertsfors kommun!

Tisdag 10/3 hade vi möte med ungdomsrådet. Det är Tundalsskolans elevråd på högstadiet som tillsammans med kommunalråd Patrik Nilsson och oppositionsrådet Lars Bäckström, Koncernstrateg Magnus Hansson utgör Ungdomsrådet. Vi träffas 4-5 ggr/år. Grundtanken är att ungdomarna ska ha en direkt ingång till kommunhuset. Det brukar vara väldigt givande möten så också idag.

Idag diskuterade vi bland annat renovering av Tundalsskolan. Politiskt har vi avsatt 5 + 5 miljoner under två år. Eleverna vill verkligen ha inflytande i denna process och förändra sin arbetsmiljö. Barn och utbildningschef Carin Elofsson var inbjuden för att informera om renoveringsprocessen. Ungdomsrådet fick veta att elevrådet tillsammans med elevernas skyddsombud kommer att ha en representant var i den arbetsgrupp som snart kommer att tillsättas.

Vi utvärderade det sportlovsprogram som funnits tillgängligt för kommunens ungdomar. Vi enades om att elevrådet skulle få större inflytande över programmet till nästa år. Kommunen kunde även göra ett bättre jobb att marknadsföra de aktiviteter som anordnas.

Kim Nilsson informerade om projektet ”Young Eyes” som ska startas inom den närmaste månaden. Det är ett projekt som Robertsfors kommun ska driva tillsammans med två kommuner i Lettland och en i Polen. Tanken är att ungdomarna i respektive kommun ska lära sig om det kommunala beslutsfattande i sin hemkommun men även de andras. Hur vill ungdomarna att det ska fungera. Hur ser de på framtiden för kommunen, vad borde utvecklas m.m. En mängd ungdomar på högstadiet kommer att få möjlighet att åka till Polen och Lettland och tillsammans diskutera demokrati och framtid.

Ungdomsgårdarna har efter nyår startat upp gårdsråd för varje ungdomsgård i Ånäset, Robertsfors och Bygdeå. Tanken är att ungdomarna ska få en ännu större möjlighet att påverka ungdomsgårdarnas aktiviteter. Det känns riktigt bra att vi börjar få fart på det viktiga arbetet med ungdomsdemokrati.

 

 

2015-03-02

Fjärde året med plusresultat för Robertsfors kommun!

Kommunen håller som bäst på med att sammanställa årsbokslutet för 2014. Årets resultat landar på plus 10,5 miljoner kronor. Ett fantastiskt bra resultat! Kommunfullmäktige hade i sin budget lagt ett plus på 8,6 miljoner. Detta trots att sociala utskottet gör ett minus på ca 5 miljoner. Det är framför allt barn och utbildning (mindre interkommunala kostnader), samhällsbyggnads kontoret och tillväxt utskottet som gör ett plus resultat. Lägre sociala avgifter med nästa 2,5 miljoner och minskade finansiella kostnader.

För fjärde året i rad så gör Robertsfors kommun ett plusresultat. Det känns bra att vi socialdemokrater kan leverera en stabil ekonomi för kommunen vilket innebär att vi kan diskutera utveckling före besparingar. Det är viktigt att kommunen har ett stabilt eget kapital så att vi kan klara av de investeringar som kommunen står inför. Byggande av nya förskolor, renovering av grundskolor och eventuellt bygga nya lägenheter och renovering av gator och vatten nät m.m.

Sjuktalen under 2014 ökade och ligger nu på ca 7 %. Kommunfullmäktige har ett mål på 4,5%. Befolkningen såg länge ut att öka med det blev ett minus på 14 personer. Vi såg också i den medarbetar enkät som alla anställda svarade på hösten 2014 att vi ligger bra till gentemot andra i Umeå regionen men arbetsmiljön kan bli bättre. Vi har tidigare sagt att personalpolitiken är ett prioriterat område 2015 och vi är inne i ett omfattande arbete. Bland annat diskuterar vi resursförstärkning inom detta område. Ska vi klara framtida kompetensförsörjning så måste kommunen hela tiden arbeta med en god arbetsmiljö.

 

 

2015-02-25

På förekommen anledning kommer här ett förtydligande: Därför förlängde vi inte avtalet med Vårdsolen Norr.

På kommunstyrelsen tisdags beslutade styrelsen att inte förlänga avtalet med Vårdsolen Norr AB. De har under tre års tid erbjudit hemtjänst till kunder i södra kommundelen. Anledningen till att vi socialdemokrater röstade nej till förlängning är de allvarliga ekonomiska förseelser och avtalsbrott som företaget stått för.

Det har varit allvarliga förseelser i den tidsredovisning som företaget enligt avtal är skyldig att följa. De har ändrat och redigerat i efterhand i systemet. Samma anställd har varit på olika ställen samtidigt, uttag av för många larm osv. Det är denna tidsredovisning som företaget fått sin ersättning ifrån. Förseelserna har trots flera påpekanden varit anmärkningsvärda så kommunen har övervägt olika alternativ, men det blev en allvarlig skriftlig varning till företaget i Juni 2014. Efter genomgång hösten 2014 kunde vi se att redovisningen blivit bättre men fortfarande fanns allvarliga förseelser.

Det har under dessa tre år även funnits brister i ledningssystemets rutiner. De har saknat rutiner för vård i livet slut, marknadsföring, medicinhantering, rutiner vid dödsfall, dokumentation och mycket mer. Allt har funnits med i det avtal som tecknats. Utredningen som legat till grund för beslutet i tisdags - och som vi socialdemokrater ställt oss bakom - har tjänstemän inom sociala och kommunchef tagit fram.

För oss är det väldigt anmärkningsvärt att läsa Centerföreträdares bloggar. Menar de på fullaste allvar att kommunen inte ska följa lagar och regler!! Att kommunen ska bortse från avtalsbrott och ekonomiska förseelser; Krav som vi ställer på alla andra som vi samarbetar med och på oss själva!! Är ideologin så oerhört viktig för Centerpartiet att de blundar för fakta som presenterats för dem??

Kommunen har verkligen gett företaget chans på chans men utan tillräcklig förbättring. Vi Socialdemokrater tar ansvar och det kommer vi att fortsätta med!

 

 

2015-02-20

Ang. Privat hemtjänst i Robertsfors kommun

Robertsfors kommun har sedan 2012 ett avtal med Vårdsolen Norr AB som ger leverantören rätt att erbjuda hemtjänst inom Bygdeå området enligt LOV. Avtalet löper ut i juni 2015 och ansökan om förlängning ska lämnas in av leverantören senast 3 månader innan avtalstiden löper ut.

Avtalet ger ersättning till leverantören för utförda timmar som är beslutade utifrån en individuell bedömning av den hemtjänstberättigas behov av insatser. Därutöver utgår ersättning för att besvara larm som kunden gör via installerat trygghetslarm.

Tjänstemännen på Robertsfors kommun har gjort en sammanställning på hur det sett ut de gångna tre åren och gav då förslaget till sociala utskottet att inte förlänga avtalet med Vårdsolen Norr AB. Sociala utskottet ställer sig bakom förslaget och föreslår kommunstyrelsen att besluta på tisdag nästa vecka att inte förlänga avtalet.

Varför har utskottet kommit fram till det beslutet?

Robertsfors kommun är ansvarig över de insatser som Vårdsolen erbjuder, likväl som kommunens egen hemtjänst, och har kontinuerligt gjort uppföljningar på deras verksamhet. Kommunen är ansvarig för att lagar och regler följs.

Den kritik som kommunen riktar mot Vårdsolen handlar inte om de hemtjänstinsatser som de erbjuder sina kunder utan det handlar om kritik mot företaget.

Företaget har via ett affärsmässigt avtal, som de själva skrivit under, med kommunen förbundit sig att arbeta efter en rad punkter. Kommunen har påtalat brister i rutiner vid dokumentation, dödsfall, rutiner vid insatstid, dokumentation, ofullständig verksamhetsberättelse, arbetet med genomförandeplaner behöver utvecklas. Detta uppmärksammades 2012 och två år senare saknades fortfarande redovisning från den tidigare uppföljningen. Kommunen påtalade 2014 att det fanns brister i sekretess, oklarheter vid kundval, ledningssystem saknas m.m.

Robertsfors kommun har även gjort uppföljningar på hur företaget gjort sina tidsregistreringar (tid som ersättningen till företaget bygger på) och funnit allvarliga företeelser. Kommunen har gett företaget möjlighet att yttra sig över resultatet men kommunen kunde inte finna hållbara förklaringar! Juni 2014 tilldelades företaget en skriftlig varning. Uppföljning har ånyo skett och förbättringar har skett men fortfarande finns allvarliga brister.

Det har under avtalstiden varit otillåtet många felsteg från vad som avtalats mellan leverantören och kommunen med förfrågningsunderlaget som grund. En leverantör måste ta fullt ansvar för alla delar i ett avtal utan att kommunen ska behöva påpeka vad de har levt upp till.

När vi läser Helena Lindahls (C) blogg blir vi en aning fundersamma. Är det bara av ideologiska skäl som gör att hon resonerar som hon gör? Helena verkar inte vilja ta reda på fakta utan utgår bara från det hon fått höra utifrån vad hon tycker är rätt. Dessutom kommer hon med ganska anmärkningsvärda beskyllningar som helt saknar relevans. De som brukar förespråka privata alternativ brukar ofta hänvisa till att det leder till bättre kvalitet och lägre priser. Men när det inte blir så menar då Helena Lindahl att man ska strunta i lagar, regler och avtal. Det gör ingen ting att det blir dyrare. Det viktiga verkar vara att det är privat!?

 

 

2015-01-29

Sveriges bästa äldreomsorg i Robertsfors kommun!

Äldreomsorgen i Robertsfors kommun är fortsatt i topp bland landets 290 kommuner. Det är Sveriges kommuner och landsting som tillsammans med länsstyrelsen sammanställt rapporten för 2014. Rapporten beskriver kvaliteten inom vård och omsorgen med 36 indikatorer. Allt i från vård i livets slut till användning av läkemedel, trygghet och bemötande m.m.

Robertsfors kommuns särskilda boenden hamnar på en fantastisk 3:e plats bland landets 290 kommuner. Indikatorer som sticker ut är att tryggheten är bra, bemötande, miljön och den sociala gemenskapen, aktiviteter och maten.

Hemtjänsten hamnar på en hedrande 23 plats av Sveriges 290 kommuner. Det som är riktigt bra är Bemötande, Tillräckligt med tid för brukare, möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål samt möjlighet att själv påverka tider och hemtjänst.

Det måste kännas tryggt att bli gammal i Robertsfors kommun. De som gör detta möjligt är kommunens undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter som hela tiden vill utveckla sin verksamhet men framför allt månar om de gamla.

Grattis till vår fantastiska personal, Bra jobbat!

 

 

2015-01-16

Kan Skellefteå vinna sm-guld i biosalongen i Robertsfors?!

 

Nu är det klart att den projektansökan som Centrumhusföreningen sökt hos svenska filminstitutet har blivit beviljat med ca 265 000 kr. Kommunens tillväxt utskott har ställt sig po...sitiv till att medfinansiera lika mycket. Detta innebära att de kan investera i ny teknik och att det då blir möjligt att åter gå på bio i Robertsfors.

Genom denna nya teknik blir det inte bara möjligt att se bio filmer. Det kommer även att vara möjligt att se sport arrangemang, teater eller varför inte en opera på den stora bio duken. Det kommer att bli ett utökat utbud av kultur samt ett utökat kulturutbud gör Robertsfors attraktivare att bo i och besöka. Skola, fritids, musiksällskap, föreningar m.m. kommer att kunna dra nytta av detta vilket skapar mervärde i hela kommunen.

Nu ska inköp och montering göras och förhoppningen är att någon gång under våren ska allt vara klart. Kanske kan vi se Skellefteå vinna sm-guld i biosalongen i Robertsfors!!!

 

 

 

 

2014-12-02

Robertsfors kommun fortsätter klättra!

Vi rankas nu som 34:e bästa ungdomskommun av Sveriges totalt 290 kommuner. Självklart finns fortfarande mycket att göra. Men kanske ger det ändå en hint om att vi är på rätt väg.

 

KFUM Sveriges ungdomskommunranking jämför hur mycket pengar som Sveriges kommuner lägger på områden som berör unga; lärartäthet, elevhälsa, musik- och kulturskola, fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar, kulturverksamhet, bibliotek, fritidsgårdar, fritidshem och pedagogisk omsorg och studieorganisationer. 

 

 

2014-10-23

I dagens budgetförslag från regeringen finns alltså bygget av Norrbotniabanan med. Reportage med Patrik Nilsson kan du höra här.

 

 

2014-10-06

Tips! - Robertsfors Teater & Musik visar Riksteaterns ”Natten den 28 februari” nu på Söndag 12/10

"Mordet på Sveriges statsminister Olof Palme blir en symbolisk händelse för vårt land och för den grupp människor som pjäsen kretsar kring. I centrum för handlingen står systrarna Sara och Helena: en av dem sjunger i punkbandet The Disgust, den andra drömmer om att turnera med Up with people. Genom karaktärerna upplever vi hur stämningen i Sverige förändras. En drastisk, smärtsam och humoristisk berättelse som innehåller mycket musik."

https://www.youtube.com/watch?v=2L7u5urGTiM

 

 

2014-09-18

Tack alla väljare för det förtroende vi har fått av er!

Vi socialdemokrater gör vårt historiskt bästa val någonsin i Robertsfors kommun. Vi går fram med som det ser ut idag med 3 mandat och landar på 52,5% och får egen majoritet. Vi kommer göra allt vad vi kan för att förvalta detta förtroende.

Ett stort tack till alla socialdemokratiska valarbetare. Alla ni som stått i valstugor, sålt lotter, affischerat och mycket mer. Tack alla ni i som kommit fram i valstugorna och druckit kaffe och kommit med alla uppmuntrande ord.

Tack kära ni!

 

 

2014-09-12

Utveckling eller Utförsäljning

Folkpartiets gruppledare i Robertsfors kör med samma skrämseltaktik som övriga i alliansen. Han lyfter frågor som inte finns. Men ett visst erkännande ska jag ge honom, i vissa frågor är folkpartiet i Robertsfors väldigt tydlig och det är centralisering, centralisering och centralisering.

Jag är övertygad om att det är viktigt att barnomsorg finns nära där barnfamiljer bor. Det är viktigt att skola för de minsta eleverna finns så nära boendet som möjligt och en kommunsammanslagning är inte lösningen. Vill Magnus avveckla olika enheter så får han driva de frågorna själv!!

En politikers viktigaste uppgift är att vara visionär! Är det något som vi socialdemokrater gjort de senaste fyra åren så är det att utveckla kommunen. Vi har tydligt pekat ut de områden som måste förbättras och avsatt pengar till detta. 2015 har vi avsatt hela 35 miljoner i investeringsbudgeten.

Det är viktigt att en ny förskola byggs i södra kommundelen, det är viktigt att Lillbergets förskola renoveras alternativt att det blir ett nybygge. Det är viktigt att förskolan i Ånäset renoveras. Det är viktigt att kommunens barn vistas i anpassade lokaler för den pedagogik som bedrivs idag och inte 70-tal.

Det är viktigt att kommunen fortsätter förbättra vägar, avlopp och vattenledningar, utbyggnad av bredband osv. . Men om byggnaden ska vara röd eller vit, fyrkantig eller rund eller var den bästa platsen är. Det ska inte politiken själva bestämma utan tjänstemännen gör utredningar i samverkan med medarbetare och kommuninvånare. På så sätt får vi hållbara och långsiktiga lösningar.

Vi socialdemokrater kommer att fortsätta vara tydliga och ha visioner. I budget kommer vi att fortsätta prioritera skola, vård och omsorg. Vi höjer till exempel grundskolans budget med över 10% 2015, för att stärka kvalitén ytterligare. Vi ökar bemanningen i hemtjänsten med 3-4 tjänster 2015, vi anställer praktiksamordnare för att minska arbetslösheten ytterligare samt förbättra integrationen.

Vi kommer att fortsätta att förbättra det offentliga rummet i hela kommunen. Det ska vara trivsamt att bo och vistas i vår kommun.

Vi kommer att fortsätta med en nära dialog med näringslivet. Ökat strävande efter ännu bättre lokala upphandlingar, arbeta för nya arbetstillfällen och ett gott företagsklimat.

Det är med denna politik vi socialdemokrater går till val på och som vi söker väljarnas förtroende de kommande fyra åren. Med en socialdemokratisk regering som ser till att stärka vård, skola och omsorg före skattesänkningar för de rikaste så ser det riktigt bra ut!

Trevlig helg!

 

 

2014-09-09

Ambulans i Robertsfors kommun dygnet runt!

Vi har arbetat hårt med att få tillbaka ambulansen, sedan Landstinget tvingades in i projektbalans, som en konsekvens av att regeringen fryst landstingsbidraget.

Våra partikamrater i landstinget har fattat beslut om att förstärka ambulanssjukvården i länet med 4miljoner, och därmed blev det möjligt för oss i Robertsfors att få tillbaka vår ambulans. Så fort en ny ambulansbesättning rekryterats, så har vi en ambulans stationerad i kommunen, dygnet runt veckans alla dagar. Man har också beslutat att köpa in en ny ambulans till Umeå distriktet och även detta kommer att förbättra situationen för oss i Robertsfors kommun. 

 

 

2014-09-09

Fortsatt plus för Robertsfors kommun!

Imorgon onsdag har vi kommunfullmäktige. Fullmäktige ska bland annat fastställa investeringsbudgeten för 2015. En tuff budget på hela 35 miljoner kronor. Men framför allt en investeringsbudget som spänner över stora områden och som verkligen andas optimism och framtidstro och som ytterligare utvecklar kommunen. (se tidigare inlägg) Det känns dessutom bra att samtliga partier ställde upp på vårt förslag i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige ska också godkänna delårsbokslutet för januari – juni 2014. Periodens resultat är plus 2,2 miljoner. Årets resultat prognostiseras bli plus 6,6 miljoner kronor och uppfyller därmed kravet om en ekonomi i balans. Det känns riktigt bra att vi socialdemokrater för fjärde året i rad levererar ett överskott för kommunen och med det stärker kommunens egna kapital.

Arbetslösheten är fortfarande den lägsta i hela Västerbotten.

 

 

2014-09-02

Valmanifest: Kära framtid

I går kunde vi läsa Alliansens valmanifest. Ett av de tunnaste dokument på väldigt länge. Var är ideérna, visionerna och målen? Har Alliansen missat att arbetslösheten har stigit, skolresultaten sjunkit och stora överskott vänts till stora underskott i statens finanser? För oss innehåller Alliansens valmanifest upprepningar av tidigare politik och som vi redan sett konsekvenserna av och som misslyckats.

Idag presenterar vi socialdemokrater vårt valmanifest! Vi väljer reformer för framtiden och investeringar i fler jobb och en bättre skola istället för fortsatta skattesänkningar och vinstjakt i välfärden.

Vi presenterar reformer på 40 miljarder kronor allt för att stärka den svenska välfärden. Fler människor i jobb och minskad arbetslöshet. En skola i europeisk toppklass. En politik som kan möta klimatförändringar, en åldrande befolkning och globalisering samt bättre vård och minskade klyftor.

Slopad pensionärsskatt för fattigpensionärer, höjd sjukpenning och a-kassa är ytterligare områden.

Vad skulle en Socialdemokratiskt ledd regering innebära för Robertsfors kommun?

* 9 miljoner för att stärka kvalitén i skola, vård och omsorg.

* 4 nya lärare, vilket skulle innebära mindre klasser i förskoleklass och lågstadium.

* Fler speciallärare.

* Lärarinvesteringar på 2 miljoner i kompetensutveckling/höjda löner.

* Sommarskola.

* 11st traineeplatser/praktikplatser i vård och omsorg.

* 4st traineeplatser på Fritids.

* 10st extra tjänster i skola och omsorg.

* Förstärkt vuxenutbildning 16 platser.

* Minskad arbetslöshet ger mindre utbetalningar i försörjningsstöd m.m.

En röst på socialdemokraterna den 14 september innebär ett bättre Sverige. För alla.

 

 

2014-08-28

Vi satsar 18,7 miljoner på upprustning av slitna skollokaler i Robertsfors kommun och ytterligare en miljon på att stärka den kommunala hemtjänsten!

På tisdagens kommunstyrelse så la vi vi fast verksamheternas budget för 2015. Vi socialdemokrater fick igenom samtliga våra förslag vilket innebär ökade satsningar på grundskolan. Kommunen kommer att satsa på en dator till varje elev (ett till ett satsning). 2015 börjar vi med lågstadiet i hela kommunen. 2016 går vi vidare med mellanstadiet och 2017 högstadiet. För att kunna genomföra denna satsning så kommer vi att anställa en it-pedagog som ska delas mellan skola och it-kontoret.

Vi utökar budgeten för grundskolan rejält. Fortsätter satsa på it-hjälpmedel i skolan så som smartboards m.m. Avsätter 18,7 miljoner för upprustning av skollokaler, förskoleavdelningar och ny produktion av en ny avdelning i södra kommunen. Det känns bra att vi kan fortsätta satsningen på kommunens barn – De är vår framtid.

Med en socialdemokratisk regering som vet att de man beslutar i riksdagen måste man också ta ansvar för. Ge kommunerna och landsting resurser så vi kan genomföra dessa åtgärder. Med en socialdemokratisk regering så får till exempel barn och utbildning i Robertsfors ytterligare ca 2 miljoner samt medel till ökade löner och kompetensutveckling för lärarna.

Vi har räknat upp verksamheternas budget i genomsnitt med  4 % och det är riktigt bra.

På kommunstyrelsen avsatte vi ytterligare 1 miljon till personalförstärkningar inom hemtjänsten.

Trots utökade budgetramar och extra satsningar så budgeterar kommunen med ett plusresultat på 7,9 miljoner kronor. Några orosmoln finns och det är några individ ärenden. Men när kommunen har ordning och reda i ekonomi så kommer vi även att klara dessa.

 

 

2014-08-26

Socialdemokraterna ökar underhållet i Robertsfors kommun!

Vi fortsätter att förbättra underhållet på vägar, vattenledningar och fastigheter. På dagens kommunstyrelse ska 2015 års investeringsbudget antas för att sedan spikas på kommunfullmäktige den 10 september. Vi socialdemokrater kommer att fortsätta att satsa på ökat underhåll. Vi vill avsätta ytterligare 2 miljoner för för att förbättra underhållet på vägar och VA-nät. Nytt avloppsreningsverk i Djäkneboda för 2,5 miljoner. Vi vill fortsätta utvecklingen av parker i kommunen. Asfaltering av parkeringar i kommunen och borra bergvärme på skolan i Djäkneboda. Vi föreslår också att en konsultutredning ska göras av VA-försörjningen i södra kommunen som ofta har dåligt med tryck i vattenledningarna.

Renovering/byggnation av förskolan Lillberget måste genomföras och vi avsätter 12 miljoner för detta. Byggnation kan påbörjas i början av 2015. Renovering av förskola i Ånäset och avsätter 7 miljoner 2016 för en ny förskoleavdelning i södra kommunen. Vi avsätter 10 miljoner på två år för lokalanpassningar på Tundalsskolan. Utbyggnad av kommunens bredbandsnät med 2 miljoner m.m.

Vi socialdemokrater är övertygad om att bra miljö för våra barn är oerhört viktigt och att ökat underhåll på vägar och VA-nät m.m. innebär ökat attraktionskraft för vi som bor i kommunen och framtida kommuninvånare!

 

 

2014-08-20

Vi fortsätter lyfta kommunen; Robertsfors, Bygdeå, Ånäset och Överklinten mm

Vi fortsätter arbetet med att utveckla kommunen. Det ska vara trivsamt att bo och vistas i Robertsfors kommun. I veckan håller man på att färdigställa en brygga vid ”rotet” mellan Hammarn och Robertsfors (vid Rickleån). Det blir en perfekt plats att fiska vid eller bara sitta ned och njuta av fantastisk natur. Det är mellansteget som gjort detta fantastiska arbete.

Röjning och gallring vid entrén till Bygdeå kommer att genomföras nu i höst. Gallring har gjorts i Ånäset vid ostens lager. Parken med fågelholken i Överklinten håller byborna på att färdigställa. Arbetet med kanalen vid bruket kommer att fortskrida. Broar ska färdigställas, promenadstigar ska fixas till samt ladan bakom museet kommer att rustas upp.

Arbetet med att asfaltera och förbättra gator jobbar gva-folket aktivt med. Bredband grävs in i lägenheter i Ånäset. Nya lågstadiet på Jenningsskolan får ny lekutrustning och ombyggnationerna håller på att slutföras. Skytteföreningarna i Ånäset har fått nya lokaler på skolområdet som håller på att fixas till. Detta var några exempel av händelser som pågår i Robertsfors kommun just nu.

 

 

2014-08-13

Vi fortsätter att leverera framtidstro till Robertsfors kommun!

Robertsfors kommun har lägst arbetslöshet i hela Västerbotten. 5.4% är idag arbetslösa i vår kommun. Det har sjunkit med 0,7% sedan juli förra året. Det här är väldigt glädjande siffror och som visar att på stor framtidstro för vår kommun. Kommunen har god ekonomi och har inte lagt några besparingskrav på verksamheterna och inte behövt varsla. Näringslivet investerar och rustar för framtiden. Till exempel så byter Norrlandsgjuteriet masugnar en investering på närmare 30 miljoner, Techsam Electronics på Stantors har byggt ut, Jit Mech har investerat i nya maskiner, kommunens byggföretag har gott om jobb m.m.

Vi socialdemokrater kommer inte att slå oss till ro utan kommer fortsatta jobba aktivt med minskad arbetslöshet och fortsätta utveckla kommunen. Vi kommer att anställa en praktiksamordnare som ser till att arbetslösa, ungdomar och nysvenskar på ett bättre och snabbare sätt ska komma in i arbetslivet via praktikplatser. Vi kommer utveckla arbetet med lokala upphandlingar där lokala företagare kan göra sig gällande. Fortsätta satsningar på ekologiskt hållbar utveckling, nya arbetstillfällen och ett gott företagsklimat.

Första halvåret har befolkningen i vår kommun ökat med 10 personer. Det som är mest glädjande är att antalet födda ( 39 st) är fler än det som avlidit ( 37 st ). 177 st har flyttat in i kommunen och 169 har flyttat ut. Det är tecknat avtal på nyproduktion av hus i Bygdeå och i måbrabyn i Sikeå. 2013 ökade befolkningen med 21 personer och 2014 ser det även nu ut att gå mot plus.

Rösta för fortsatt utveckling den 14:e sept!

 

 

2014-08-11

Norrbotniabanan – Då hamnar Robertsfors kommun i ett väldigt intressant läge!

Stefan Löven lyfte i sitt tal på Nolia i fredags att vi socialdemokrater kommer att påbörja bygget av Norrbotniabanan nästa mandat period. Ett oerhört glädjande besked. Det är viktigt inte minst för att näringslivet i Norrland ska kunna fortsätta utvecklas och ha säkra transporter för sitt gods. Men det är också viktigt att kommunikationerna fungerar för oss som bor i norra delen av Sverige. För Robertsfors del skulle det innebära ca 20 minuter till Umeå och ca 24 minuter till Skellefteå. Då hamnar vi i ett väldigt intressant läge!

Vi har jobbat i fyra år för att Norrbotniabanan ska börja byggas. Det har ibland varit positiva tongångar när till exempel Eu-ställde sig bakom bygget och ser vikten av att Norrbotniabanan byggs. Det är viktigt för hela Europa anser Eu. Däremot så har regeringen varit helt likgiltig. De har inte vela lyssna på oss. Andra projekt i södra Sverige har ansetts viktigare. Infrastrukturministern har inte ens läst den projekt plan som Norrbotniabanan AB lagt fram för att finansiera delar av banan.

När man läser Helena Lindahls blogg att Norrbotniabanan lyfts fram på centerkonventet blir man fundersam! Det är väldigt märkligt för i den infrastruktur propp som centern står bakom och som räcker till 2025 så finns ingen Norrbotniabana med. Snacka om dubbla budskap. Alliansen och inte minst moderaterna vill inte att Norrbotniabanan ska byggas. De vill inte ens sätta sig ner vid ett förhandlingsbord. Det krävs en ny socialdemokratisk regering för att Norrbotniabanan ska börja byggas och som ser till att hela Sverige ska leva!

 

 

2014-07-16

Känner mig bedrövad efter dagens besked om nedläggning av Element Six i Robertsfors. Ca 180personer berörs direkt och indirekt många många fler. Företaget går bra, har bra produkter av hög kvalité och en kompetent och ytterst lojal personal.... Alltså finns det få lokala logiska argument att bemöta beskedet med, fakta talar tvärt om för Robertsfors fabriken, medan spelet istället förs på Koncernnivå.

En sak som dock är säker är att personalens lojalitet nu kommer att prövas på allvar. Kommer man att fortsätta hjälpa till med kunskapsflytten till andra produktionsanläggningar och kommer man att fortsätta att leverera in till koncernen?

//Per Boström Johansson

 

 

 

2014-06-23

Glasögon till barn och ungdomar, ett innovations- och omställningsråd och Norrbotniabanan, det är några av de löften som står i valmanifestet för socialdemokraterna i Västerbotten.

Socialdemokraterna i Västerbotten visar riktningen för politiken nästa mandatperiod. Jobben, skolan och välfärden är prioriterade, men det handlar också om att bryta med skattesänkningar och privatiseringar.

– Regeringens politik har lett till högre arbetslöshet och en underfinansierad hälso- och sjukvård. Vi behöver en politik som investerar. Det skapar framtidstro och mer jämlikhet, säger Lilly Bäcklund, ordförande för S i Västerbotten.

 Många frågor berör hälso- och sjukvården. Peter Olofsson, landstingsstyrelsens ordförande, berättar att S har höjt skatten i landstinget och kan nu göra satsningar i vården. Ökat ekonomiskt stöd för glasögon till barn och ungdomar upp till 19 år är ett av löftena. Han vill också att fler ska anställas i välfärden, och med heltid som norm.

 Isak From är riksdagsledamot och menar att ny regionaliserad utvecklingspolitik måste upprättas.

– Vi vill skapa möjligheter för jobb och utbildning i hela länet. Vi har både råvaror och kompetens, nu behövs en politik för investeringar och innovationer. Det är också en förutsättning för välfärden i Västerbotten, säger Isak From.

 Lilly Bäcklund beskriver att valmanifestet bygger på det valprogram som partimedlemmarna i Västerbotten har tagit fram under ett års tid och som har fastslagits av distriktskongressen.

– Det är en skärpning av miljö- och omställningspolitiken, men vi kombinerar den med förslag för arbete och välfärd. Det är en tydlig inriktning för att bygga trygghet och ett jämlikt län, säger Lilly Bäcklund.

 

 

2014-06-11

Element Six

Idag onsdag åker jag tillsammans med kommunchef Karl-Johan Bergmark samt två experter till London för att träffa Element six koncernchef Walter Huhn samt två andra direktörer. Vi kommer att träffas kl. 14.00 på deras kontor i London.

Sedan kommunen och alla anställda på Element six fick inriktningsbeslutet den 2 april att fabriken skulle läggas ned inom två år så har vi arbetat intensivt med fakta insamling. Nu har vi sammanställt ett material som vi kommer att presentera för ledningen. Vi kommer att visa hur fabriken ska klara framtida kompetensförsörjning, att Sverige har mycket billigare elpriser än på andra platser, att det finns goda möjligheter till expansion i Robertsfors, att det finns hjälp till investeringar för Element six att få, att Robertsfors är en perfekt plats att bedriva en industri på, samt mycket mer.

Det var länge sedan jag såg fram emot ett möte som idag. Det känns lite nervöst men framför allt är jag oerhört laddad för detta möte!!

//Patrik

 

 

2014-06-05

Patrik Nilsson om Socialdemokraternas kandidater till kommunfullmäktige i Robertsfors:

Socialdemokraterna i Robertsfors har fastställt kandidatlistan inför kommunvalet i september; en lista med bra åldersmix och med bra geografisk spridning i kommunen. Vi glädjer oss åt en rad nya namn högt upp på valbar plats, som tex Robert Lindgren 32 år, Bygdeå, på femte plats och Sandra Brändström 22 år, Robertsfors, på sjätte plats. Jag menar också att blandningen mellan kommunpolitiskt erfarna och ”nytt ungt” blod är bra. Andra exempel på nya namn är Nina Burman 41 år, Ånäset, Hilda Östlund 36år, Sikeå och Olov Nilsson 39 år, Bygdeå.

Jag har fått förtroendet att stå som nr 1 på listan och det känns väldigt bra (Tack för förtroendet). För övrigt tycker jag att vi har fått ihop en riktigt bra lista som innebär att vi är redo för kommunvalet i september!

 Socialdemokraternas kandidater till kommunfullmäktige i Robertsfors kommun. Val 2014.

1 Patrik Nilsson, Sjuksköterska, 43 år, Robertsfors
2 Eva Jonasson, Undersköterska, 58 år, Sikeå
3 Hans Lindgren, Verksamhetsledare, 59 år, Bygdeå
4 Gun Ivesund, Barnskötare, 56 år, Bygdeå
5 Robert Lindgren, Transportarbetare, 32 år, Bygdeå
6 Sandra Brändström, Studerande, 22 år, Robertfors
7 Haldo Eriksson, Pensionär, 72 år, Robertsfors
8 Margret Swande, Väktare, 58 år, Ånäset
9 Olov Nilsson, Forskare, 39 år, Djäkneboda
10 Cecilia Löfbom, Ytmonteringsoperatör, 33 år, Ånäset
11 Per Boström Johansson, Elektronikmontör, 38 år, Robertsfors
12 Eva-Mari Vesterlund, Boendehandledare, 57 år, Rickleå
13 Kjell-Åke Nilsson, Pensionär, 70 år, Robertsfors
14 Ann Rosi Eriksson, Boendehandledare, 51 år, Robertsfors
15 Lars-Gunnar Andersson, Pensionär, 67 år, Åkullsjön
16 Nina Burman, Frisör, 41 år, Ånäset
17 Ove Lindström, Pensionär, 70 år, Djäkneboda
18 Åsa Andersson, Pensionär, 69 år, Robertsfors
19 Samuel Lindgren, Client Manager, 27 år, Bygdeå
20 Inga-Britt Berglund, Undersköterska, 60 år, Östra Sjulsmark
21 Peder Forsberg, Byggnadsarbetare, 55 år, Bygdeå
22 Sonja Boström, fd Socialsekreterare, 70 år, Robertsfors
23 Kurt Ek, Fd Byggnadsarbetare, 69 år, Gumboda
24 Hilda Östlund, Rektor, 36 år, Sikeå
25 Jimmy Nyman, Sotare, 40 år, Sikeå
26 Vera Pettersson, Pensionär, 78 år, Bygdeå
27 Bo Siegwan, Processledare, 64 år, Jomyra
28 Sune Johansson, Pensionär, 69 år, Bygdeå
29 Roger Phillips, Pensionär, 69 år, Robertsfors
30 Ulf Nilsson, Pensionär, 71 år, Ånäset

 

2014-05-28

Grattis Peter Göttfert!

Årets Brukspatron går i år till en otrolig duktig företagare som klarat lågkonjukturen på ett bra sätt och som dessutom nyinvesterar och ser med tillförsikt på framtiden: Grattis Peter Göttfert på Norrlandsgjuteriet!

 

 

2014-05-28

Grattis Anna Nogolova!

Vi utsåg 2014 års ungdomsstipendiat. I år går det till Anna Nogolova. Anna är en 15 årig tjej som går åk 8 på Tundalsskolan och som i nuläget är rankad 10:a av Sveriges spjutkastare. Stort grattis!

 

 

2014-05-28

Överklinten, Kålaboda och Gumboda

Vi fortsätter utveckla det offentliga rummet i kommunen. Överklinten får pengar till att anlägga en park med en gigantisk fågelholk. Kålaboda får pengar till sitt lantbruksmuseum samt RMS får stöd till att gräva bredband till motorstadion i Gumboda.

 

 

2014-05-28

Kommunstyrelsen, Lillbergets förskola och Bredbandsutbyggnad

Tisdagens kommunstyrelse var den stora frågan på dagordningen, Budget 2015 och plan för 2016-2017. Det som legat till grund för de finansiella ramarna är en befolkning på 6720 invånare, skattesatsen fastställs till 23,10 per skattekrona, vilket är samma nivå som tidigare. Vi har räknat upp verksamheternas budget med 4%, något mer inom barn och utbildning och skulle då landa på ett överskott på nästan 8 miljoner. Verksamheterna hade ytterligare äskanden på nästan 6 miljoner. Det handlar framför allt om nya verksamheter. Det får utskotten jobba med att lösa tills detaljbudgeten fastställs i augusti. Jag tycker budgeten ser riktig bra ut. Inga besparingar är lagda på verksamheterna och dessutom har vi muskler för att fortsätta utveckla kommunen med investeringsbudgeten. Får vi dessutom en socialdemokratisk regering i september som inser vikten av bra skola, omsorg m.m. ute i kommunerna så ser det riktigt bra ut för Robertsfors kommun.

Kommunstyrelsen ställde sig även positiv till en ombyggnad och tillbyggnad av befintlig fastighet på Lillbergets förskola på ca 10 miljoner. Projektering för detta projekt går nu vidare för att vidareutveckla ritningarna och se över kostnaderna för slutgiltigt ställningstagande på kommunfullmäktige i september.

Kommunstyrelsen fastställde de geografiska områden som är prioriterade för fortsatt bredbandsutbyggnad. Det innebär att de byar områden som nu står och stampar kan komma vidare med att gräva in bredband redan till sommaren.

 

 

2014-05-26

Tack alla sympatisörer!  
Vi fortsätter öka i Robertsfors kommun, till eu-valet, med 207st röster eller 6,2%
Valdeltagandet i vår kommun ökade totalt med med 4,9%

 

 

2014-05-01

 

Tack alla som kom och gjorde gårdagens 1:a maj firande till en minnesvärd dag.

 

Trots blåst och hagel manifesterade Robertsforsborna mot ungdsomsarbetslöshet och rasism - som är svaret på högerns kalla Sverige - där otrygga människor vände...r taggarna mot varandra i sin ensamma oro över att bli en av de många förlorarna i vinnarnas paradis. Ett särskilt tack till våra talare; Kommunalrådet Patrik Nilsson, SSU:s Sandra Brändström, LO:s Ulf Mannberg och huvudtalare EU-parlamentariker Jens Nilsson informerade och höll inspirerande tal inför årets val.

 

 

 

 

2014-04-10

Element Six och vad händer...

Allt sedan beskedet från Element six kom förra onsdag eftermiddag så har mycket av vårt arbete handlat om den uppkomna situationen. Det har varit journalister som velat ha kommentarer och intervjuer i en helt enorm omfattning. Det har dessutom varit många människor som hört av sig och velat hjälpa till, och det har varit positivt.

Vad har vi då från kommunen gjort den senaste veckan? Mycket av vårt arbete har gått ut på att bilda oss en egen uppfattning om Element six men även om koncernen i sin helhet. Vad är det de grundar sitt beslut på och hur kan vi påverka det. Vi har samlat fakta och information. Vi har kontaktat människor och organisationer både i länet, landet och i Europa som kan vara oss behjälpliga. Vi har träffat länsstyrelsen, regionvästerbotten och arbetsförmedling för att bilda en arbetsgrupp.

Vi har träffat ansvariga för Element six här i Robertsfors ytterligare en gång och kommit överens om att det är viktig med en god dialog mellan företaget och kommunen. Vi kommer inledningsvis att träffas varannan vecka för att utbyta information.

Frågorna är många men svaren få, MEN det vi vet i dagsläget är att de argument som kom förra veckan har företaget backat i från. Det handlar inte om långa transporter eller svårt att få kompetent arbetskraft. Det handlar egentligen inte heller om ekonomi. Företaget går bra ekonomiskt! Det här handlar om strukturella förändringar i koncernen som helhet, slimma den totala organisationen och där passar tydligen inte Robertsfors in. Kan en anledning vara att det har blivit billigare att avveckla en verksamhet i Sverige än i andra länder????

Vårt övriga dagliga arbete fortsätter samtidigt i oförminskad styrka. Vi jobbar vidare med företagsbesök, träffar med köpmanna föreningar osv, utveckla kommunens verksamheter, inflyttningskampanjer m.m. Det som är slående är att vi möts av optimism och en tro på framtiden. Det känns oerhört inspirerande och spännande!

Vi blundar heller inte för E6 hot om avveckling. Vi ska göra allt som står i vår makt för att påverka beslutet i en helt annan riktning och jag vet att det är det många andra som gör.

 

 

2014-04-05

Element Six

Ledsen, förbannad och kamp!

I Onsdags 2/4 var jag tillsammans med kommunchef Karl-Johan Bergmark inbjudna kl. 14,30 att träffa den nya Vd:n på Element six. Vi gick dit med positiva känslor att E6 ville föra en nära dialog med kommunen och att vi från start skulle få träffa nya chefen. Den nya chefen fick vi träffa men i samma stund som han presenterade sig meddelande han beskedet att koncernledningen hade beslutat att stänga fabriken inom två år…….

Beskedet kom verkligen som en blixt från klar himmel. Vi var på företagsbesök för två månader sedan och då var allt positivt. Ökade orderböcker och de som var korttidsanställda skulle få längre kontrakt!

Nästan alla som bor i kommunen har någon relation till fabriken. Den har alltid funnits! Farmor, släkt, vänner eller bekanta. Ja alla känner vi någon som arbetar/arbetat på fabriken. När jag fick beskedet så blev det en riktig kalldusch, en chock. Sedan började telefonen gå varm i tre timmar. Alla media hörde av sig och skulle ha en kommentar…… Senare blev jag ledsen och en stund senare på kvällen förbannad och idag är jag mer fylld av kamp och att det här ska vi fixa.

Det många journalister frågar är: Vad kan kommunen göra? Det korta och ärliga svaret är, Ingen aning! Vi har aldrig blivit ställda för något liknande. Men att vi ska göra något är helt klar. Jag har redan varit i kontakt med landshövding Magdalena Andersson, chef för arbetsförmedling och region Västerbotten m.m. Vi kommer att tillsätta en arbetsgrupp som får ta fram en strategi och en handlingsplan.

Jag vägrar gå med på att Irland eller Sydafrika ligger närmare marknaden än Robertsfors. Vi har en fungerande infrastruktur och en helt annan teknisk historia än både Irland och Sydafrika och det viktigaste, kompetensen och kunskapen finns här i Robertsfors och det ska vi använda oss av.

Trots att det nu är väldigt mörkt och deppigt så måste vi nu knyta näven, dra åt skorna och jobba hårt. Tillsammans ska vi reda ut denna storm!

//Patrik Nilsson

 

 

2014-03-27

Ånäset eller Djäkneboda? Det spelar ingen roll – för vi vägrar ställa delar av kommunen mot andra delar – istället satsar vi på framtiden och den finns i hela Robertsfors kommun!

Vi summerar 2013 och konstaterar att det varit ett händelserikt år. Ur ekonomisk synvinkel har året varit framgångsrikt, efter ett omfattande och hängivet arbete från många håll. Kommunen presenterar ett överskott på 5,7 miljoner. Bortser vi från AFA-medlen, 2 mkr, så kan vi konstatera att kommunen redovisar 300 000 kr bättre än mot den budgetram som kommunfullmäktige fastställde med ett överskott på 2,8 miljoner.

Detta är glädjande siffror och som visar att Robertsfors kommun har kontroll på sin ekonomi. En viktig förutsättning för kommunens ekonomi är befolkningsutvecklingen. Vid årets slut är befolkningen 6737, en ökning med 17 personer. Det är första gången sedan 2004 som kommunen visar på ett positivt inflyttningsöverskott.

Vi satsar för framtiden

Under 2013 har satsningar i det offentliga rummet fortsatt. Vi är övertygade om att det är en viktig parameter för att få fler att vilja flytta till vår kommun. Samtidigt har det inneburit ökat stöd till föreningar, byar och samhällen som velat utveckla sin ort.  I början på hösten så invigdes multisportarenan på Tundalsskolans skolgård, den möjliggör till spontanidrott både på skoltid och fritid för kommunens unga.

Under året så återgick lokalvården till kommunens regi. Kommunens lokalvårdare har klarat den verksamhetsövergången på ett väldigt bra sätt och är idag en väl fungerande enhet.

Äntligen har vi fått utrymme till att satsa på arbetskläder för utomhusbruk till kommunens förskolor, fritids och familjedaghem.

Biblioteket har fått nya lokaler i Ånäset och Robertsfors kommun har under 2013 varit årets berättar kommun i Västerbotten.

Under september månad fastslog kommunfullmäktige den största investeringsbudgeten på många år. Den innehåller satsningar på nya och bättre lokaler inom barnomsorgen i hela kommunen samt inom skolan. Förbättringar av gator, vatten och avloppsledningar. Förbättringar för skolköken. Energieffektiviseringar m.m.

Medel är också avsatta till att bygga ut kommunens bredbandsnät.

Utmaningar framför oss

Trots att vi ser framtiden an med tillförsikt saknas inte utmaningar. Trots ökad inflyttning 2013 så är målet på 7500 invånare 2020 en bit bort. Vi måste fortsätta arbetet med inflyttning och marknadsföring, ökad attraktivitet samt stärka varumärket.

För att göra detta kommer det att krävas investeringar och ytterligare satsningar på kvalitet i all kommunal verksamhet. Det kommer att krävas såväl prioriteringar som avvägningar.

Vi kommer också att möta större pensionsavgångar än tidigare de kommande åren. För att klara detta så är ökad inflyttning viktig, men det är också viktigt att kommunen blir en ännu bättre arbetsgivare. Att vi erbjuder bra anställningsvillkor med den sysselsättningsgrad som man önskar. Håller nere sjuktalen och inte minst att kommunens anställda i större omfattning kan rekommendera andra att arbeta för kommunen.

Vi ser fram emot kommande utmaningar. Det ger oss tillfälle att föra ytterligare dialog med alla kommuninvånare om hur och åt vilket håll utvecklingen ska drivas. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att göra Robertsfors till det vi vill!

 

 

2014-02-26

Nu lyfter vi kommunens enskilda vägar!

På gårdagens kommunstyrelse beslutade vi att utöka kontot ”Särskilt upprustningsbidrag för enskilda vägar” till totalt 250tkr. Särskilt upprustningsbidrag är det vägbidrag som samfällighetsföreningar kan söka då de behöver göra stora underhållsåtgärder, och ska ses som ett komplement till Trafikverkets bidrag som kan uppgå till 60%

 

 

2014-02-24

Finskt kärnkraftverk med Rysk teknik 13mil från Robertsfors - Nej tack!

I många länder, Tyskland och Japan är exempel på det, har man sagt att kärnkraft inte är framtidens energikälla och därför beslutat att inte fortsätta utbyggnaden. I Sverige säger socialdemokraterna nej till att fortsätta bygga kärnkraftverk. Vår förhoppning är att den nordliga delen av Skandinavien ska satsa på förnyelsebar energi och därför är vår bestämda åsikt att ingen kärnkraftsanläggning ska byggas i Pyhäjoki, oavsett vilken reaktor som används.

Därmed stödjer vi också Robertsfors gruppen för ett ”Kärnkraftfritt Bottenviken”. Torsdagen den 20/2 fick Patrik Nilsson i egenskap av kommunstyrelsens ordförande ta emot de namnlistor, som gruppen samlat in, av gruppens företrädare Elisabet Holmström.

 

 

2014-02-21

”Grattis” alla Studenter ni får betala Alliansens skattesänkningar!

 

För mindre än två månader sedan slogs de borgerliga partierna med näbbar och klor i riksdagen för att få genomföra ytterligare skattesänkningar. Några veckor sedan går de nu ut och aviserar skattehöjningar. Vi kan inte tolka deras utspel på ett annat sätt än att de underkänner hela sin ekonomiska politik. Skattesänkningarna på närmare 140 miljarder har inte skapat fler jobb eller gjort arbetsmiljön bättre för alla lärare i skolan. Istället har de satt Sverige i ett läge där vi måste låna 10 miljoner kronor varje timme. Anders Borg själv uppskattar underskottet till 70 miljarder kronor i år.

Det budskap som finansminister ger är att det är de som är unga och studerar som ska betala för statens underskott i form av räntor på statsskulden.

Anders Borg säger att de inte har råd att sänka skatten 2015 och 2016. Men mellan raderna går det att läsa att när man åter har pengar kommer man att fortsätta sin skattesänkarpolitik.

Vi socialdemokrater kommer att genomföra framtidsinvesteringar på nya jobb, bättre skola och tryggare vård och omsorg. Kvalitet i välfärden måste gå före skattesänkningar som borgarna har som enda alternativ på lösning.

 

 

2014-02-13

Breddning av E4an mellan Djäkneboda-Bygdeå och Sikeå-Yttervik

Direkt efter att vi fick tillstånd en byggstart av Cykel-gång-vägen mellan Sikeå-Robertsfors började vi lobba för ytterliggare två större vägprojekt. Det ena är ombyggnad av Jomarksvägen (Robertsfors-Gumboda/E4). Det andra var just att bredda E4an mellan Sikeå-Yttervik. Vi fick upp frågan på länsnivå, via Region Västerbotten, och nu har slutligen Trafikverket bekräftat att man planerar och projekterar för breddning och mötesseparering, så kallad 2+1-väg, mellan Sikeå och Yttervik, en sträcka på sex mil. Tidigare beslut, har redan fattats, för sträckan Djäkneboda-Bygdeå.

 

 

2014-02-07 

Vår kommunala hemtjänst är näst bäst i Sverige!

Äldreomsorgen är till och från i fokus i TV, radio och i pressen. Vi anser att det är oerhört viktigt att media belyser den vård och kvalité som våra äldre får. Tyvärr är det allt som oftast utebliven vård/omsorg, brister eller andra skandaler som kommer upp. Aldrig är det de goda exemplen som diskuteras.

Äldreomsorgen i Robertsfors kommun är bra, till och med mycket bra. Socialstyrelsen och SKL har sammanställt kundenkäter och offentlig statistik i öppna jämförelser. Vår hemtjänst rankas som tvåa av Sveriges 290 kommuner och dessutom till en låg kostnad. Kommunens särskilda boenden rankas som nr 61 av landets 290 kommuner.

Vi ska vara stolt över den kvalitet och omsorg kommunens äldre får av kommunens duktiga undersköterskor, sjuksköterskor och andra yrkeskategorier. De bedriver ett fantastiskt arbete och försöker hela tiden arbeta med bättre och säkrare omsorg.

Ett stort grattis till Era fantastiska resultat!

 

 

2014-01-30

Nu lyfter vi familjecentralen i Robertsfors kommun!

Nu utvecklar vi kommunens familjecentral. Befintlig familjecentral omfattar idag verksamhet för familjer med barn i åldern 0-5 år. Familjecentralens främsta uppgift är att vara en mötesplats för barnfamiljer i Robertsfors kommun. Tanken är att olika yrkeskategorier i samverkan ska vara barnfamiljer till hjälp. Målet för verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa.

Nu utökar vi familjecentralens åtagande till att omfatta familjer med barn i åldern 0-18 år. Vår tanke är att en utvecklad samverkan mellan olika aktörer på ett bättre sätt än idag kan fånga problem i ett tidigt skede och därmed ge ökade förutsättningar till trygga och goda uppväxtvillkor.

Det är yrkeskategorier från Hälsocentralen, barn och utbildning samt individ och familjeomsorgen som ska jobba i samverkan och de yrkeskategorier som berörs är: BVC-sköterska, Distriktssköterska, Barnmorska, Förskollärare, Socialsekreterare, Familjesocionom, Skolkurator och Skolsköterska.

Familjecentralen kommer att byta lokal och flytta till lokalerna under gamla sjukhemmet i Robertsfors. För att fixa till de lokalerna avsätter kommunen 500 000 kr ur 2014 års investeringsbudget. För att få igång denna samverkan så att de kommer igång på ett bra sätt avsätter vi 120 000 kr i ökade driftkostnader till en samordnare som ska hålla i detta arbete.

Vi tror stenhårt på detta koncept. Kan olika yrkesgrupper samverka och stärka varandra så kan man komma in tidigare med insatser för varje individ och familj. Det ska bli spännande att följa detta arbete.

 

 

2014-01-29

Dygnet runt ambulans i Robertsfors kommun!

I slutet på November beslutade landstingsfullmäktige att avsätta 4 miljoner till ambulanssjukvården i länet. Det var för att öka tillgängligheten för medborgarna. I det beslutet var tanken att vi i Robertsfors skulle få tillbaka vår ambulans.

Igår tisdag beslutade landstingets hälso och sjukvårdsnämnd att utöka antalet dygnsambulanser i Umeå till tre. Att en dygnet runt -ambulans ska vara stationerad i Robertsfors samtliga dagar i veckan då den inte är på utryckning.

Det var i och för sig ett väntat beslut. För i kontakter med landstingsledningen så har vi hela tiden fått veta att det varit målsättningen. Men nu är det formella beslutet fattat och det känns riktigt bra! För oss är det självklart att boende i Robertsfors kommun ska ha samma möjligheter till trygghet och akutsjukvård som alla andra.

Förändringen genomförs den 1 mars 2014.

 

 

2014-01-24

Lägst arbetslöshet och socialt ansvar i Robertsfors kommun!

Robertsfors kommun har lägst arbetslöshet i Västerbotten med 6 %. Ungdomsarbetslösheten är också relativt låg i jämförelse med andra 14,3%. Det är naturligtvis glädjande siffror. Anledningen är att företagen i kommunen går bra och inte behövt varsla i denna lågkonjunktur. Många har istället investerat och utvecklat sina verksamheter. Vi Socialdemokrater har även sett till att Robertsfors kommun har en välskött ekonomi vilket bland annat har inneburit att vi som den största arbetsgivaren med ca 720 st anställda inte behövt vidta några större varsel.

Det är viktigt att komma ihåg att arbetsmarknadsåtgärder är ett statligt ansvar och här finns det mycket mer att önska från dagens alliansregering. Men vi är övertygade om att det också behövs kompletterande kommunala insatser.

På kommunstyrelsen i tisdags beslutade vi Socialdemokrater tillsammans med styrelsen att tillsätta en projekt anställning som ska arbeta med att skapa praktikplatser, vara handledare och rekryteringsansvarig. Vi är övertygade om att det finns mycket för kommunen som arbetsgivare att vinna på genom att jobba på detta sätt. Kan vi vara behjälplig till att de som är långt ifrån arbetsmarknaden, ungdomar, utrikesfödda och funktionshindrade kan komma tillbaka till arbetslivet i form av praktikplatser så tjänar alla på det. Dels för varje individ men även att vi kan minska utbetalningarna av försörjningsstöd. Varje månad betalar kommunen ut ca 400 000. Kan vi minska denna summa med 50 000 så är det 600 000/år som vi kan göra annat för.

Detta arbete som vi nu inleder ska ske i samverkan med arbetsförmedlingen, fackliga organisationer och näringslivet.

 

 

2014-01-20

Borgelig retorik

Nog är det en märklig värld vi lever i, nu senast såg jag i Lars Bäckströms blogg att vi ska minska vårt bidragsberoende som kommun. En intressant tanke, men då måste man kanske först definiera vad ett bidrag är för något.

Så här står det i Wikipedia: (Ett bidrag eller kontribution är något som ges för att fylla ett behov. I många sammanhang avser bidrag något som fyller endast en del av behovet medan sådant som fyller hela behovet kan ha andra namn såsom underhåll eller understöd. Bidrag kan vara av direkt pekunjär natur, i form av betalningar till bidragsmottagaren, eller uttryckas sig som volontärarbete som exempelvis användarbidragen i Wikipedia. Ekonomiska bidrag utdelas förutom av EU, stat, länsstyrelser och kommuner också av stiftelser. Bidrag kan ges till bland annat sjuka, funktionshindrade och som stöd till fattiga familjer. Stöd kan ges direkt till de behövande eller så ges de till organisationer och föreningar med olika ändamål som idrottsföreningar, patientföreningar, välgörenhetsorganisationer, kulturföreningar, invandrarföreningar, religiösa församlingar osv. Bidrag från allmännyttiga stiftelser är normalt skattefria både för givaren och mottagaren.)

I Sverige har vi ett skattesystem där kommunerna äger rätt att göra skatteuttag från sina medborgare, men för att inte kommunernas skatt ska skilja sig allt för mycket har vi också ett skatteutjämningssystem som kommuner både får och betalar till allt utifrån skattekraft.

Att göra det systemet till ett bidrag är som att säga att medborgarna ger kommunen ett bidrag i stället för kommunalskatt.

Tyvärr har ordet bidrag börjat användas allt för lättvindligt inte minst från den borgerliga regeringen, men nu tydligen också anammat av lokala borgerliga politiker som Lars Bäckström.

Hur många gånger har vi inte hört att människor inte ska vara bidragsberoende utan få riktiga jobb. Detta underförstått gör både sjukförsäkringen och arbetslöseförsäkringen till ett bidrag och inte en försäkring. Det är lika dumt som att ett nedbrunnet hus ersätts av ett bidrag av försäkringsbolaget och inte försäkringen.

Varför använder man då denna typ av retorik, jag är alldeles övertygad om att Lars B vet precis vad han talar om och att det inte bygger på någon okunskap. Det är just detta som gör det till en allvarlig fråga, ordet bidrag har nämligen fått en negativ klang och därför stoppar man in det t.ex. i stället för försäkring av ett speciellt syfte. Ingen ska behöva leva på bidrag eller hur, men att en försäkring täcker upp vid olika oförutsedda händelser i ens liv är betydligt mera accepterat. Alltså kallar man främst kollektiva försäkringar för bidrag så kan man i nästa andetag försämra dom eftersom ingen egentligen vill ha bidrag. Fiffigt eller hur?

Vi kan leka med tanken att kommunen avstår från  skatteutjämningssystemet/ ”bidraget”. Detta skulle innebära att vi i det närmaste skulle måsta fördubbla den kommunala beskattningen. Hur tänker Lars B lösa det?

//Hans

 

 

2014-01-10

Höj rösten!

Så hette den utbildning som ungdomsstyrelsen arrangerade 9:e januari i Skellefteå. Vi fanns på plats och representerade av vår Sandra Brändström.

Några rader om utbildningen:
Under dagen analyseras orsakerna till det låga demokratiska deltagandet bland ungdomar med fokus på socioekonomiskt utsatta områden. Konkreta verktyg erbjuds deltagarna för att höja valdeltagande bland förstagångsväljare med fokus på vad de kan göra inom befintlig verksamhet. Tanken är att skapa utbyte och synergier mellan myndigheter och civilsamhälle kring arbetet för att öka ungdomars demokratiska deltagande.

 

 

2013-12-20

Patrik summerar året!

Vi socialdemokrater har nu haft förmånen att i tre år leda kommunen framåt. Robertsfors kommun har idag en ekonomi i balans och vi har tre år i rad levererat positiva resultat i bokslutet. Det har inte alltid varit lätt! Vi har under dessa år varit tvungna att fatta en rad tuffa beslut för att idag ha en stabil ekonomi. För mig som kommunalråd är ordning och reda i kommunens ekonomi en av de viktigaste parametrarna. Har man det så kan man också genomföra satsningar.

Vi socialdemokrater i Robertsfors har bland annat ökat på underhållet på vägar och fastigheter, fler specialpedagoger i barnomsorgen och i skolan, arbetskläder till medarbetarna i barnomsorgen. Satsningar i det offentliga rummet för att göra det trevligare att bo och vistas i vår kommun. Det har också inneburit ökat stöd till föreningar, byar och samhällen som velat utveckla sin ort.

När jag läser Lars Bäckströms blogg så blir jag lite beklämd! Han pratar om ökat bidragsberoende till kommuner som något fel. Kommunerna ska klara sig själva! Jag menar att det handlar om ansvar. Statligt ansvar! Stiftar allians regeringen lagar och regler som innebär ökat arbetsbelastning för kommunens lärare och som påverkar kommunens verksamheter så måste regeringen också vara beredd att hjälpa till. De har man inte gjort utan kommunens lärare får springa fortare och vara mer effektiva samtidigt som politiken måste prioritera utifrån de medel vi har internt. Ändrar till exempel regeringen betygssystem så måste de också vara behjälplig till att implementera det i skolan. För mig handlar det inte om bidrag utan om att ta sitt ansvar. Det förväntar jag mig av en regering som ser till medborgarnas bästa.

För mig är det viktigt att se och lära av historien så man undviker misstag. Men för mig är det ändå det viktigaste att vi tittar framåt, har tydliga mål och visioner. Då är jag övertygad om att vi också kommer framåt.

Än fast det går riktigt bra för kommunen med ökad befolkning och god ekonomi så har vi naturligtvis utmaningar. Inte minst inom skolan för att få ökad måluppfyllelse för eleverna. Nu startar barn och utbildning ett utvecklingsarbete för att komma till rätta med de utmaningar de står inför. Ett arbete som ska ske tillsammans mellan lärare och andra medarbetare inom skolan, rektorer, chef och politik. Detta utvecklingsarbete är oerhört viktigt och måste ske i dialog och där alla nivåer arbetar tillsammans samtidigt som varje nivå tar sitt ansvar. Jag kommer med spänning följa detta arbete.

Trevlig helg!

 

 

2013-12-18

Centerpartiet i regeringsställning sviker Robertsfors kommun!

När man läser Lars Bäckströms bloggar så ger han sken av att ibland är Centern i regering och ibland är dom det inte. Men Lars det är ditt parti centern som sitter i regeringen och har så gjort i 7 år. Ni har regerat Sverige i snart två mandat perioder och ni måste ta ansvar för den politik ni bedriver. Alliansens företrädare liksom Lars Bäckström vill gärna slippa det ansvaret och hellre titta bakåt i historien och skyller på socialdemokraterna. Ni har fått förtroendet att leda Sverige och då måste ni ta ansvar! Men när alliansen prioriterar skattesänkningar framför förstärkningar i välfärden så förstår jag att det blir jobbigt.

Fakta kvarstår, Robertsfors kommun likt många andra kommuner har fått mindre i statsbidrag de senaste sju åren med alliansens politik. Robertsfors kommun får idag 3,9 miljoner mindre i statsbidrag om man jämför med 2006 samtidigt som lönerna ökat med över 20 %. Stockholmskommunerna har fått ökade anslag!

Runt om i Sverige blir kommun efter kommun tvungen att höja kommunalskatten för att klara äldreomsorg och skola. Borgarna genomför jobbskattebidrag på jobbskattebidrag men skickar inte med några medel till kommunerna.

Riksdagen har för några veckor sedan klubbat igenom ett nytt skatteutjämningssystem. Robertsfors kommun får några miljoner mer 2014 jämfört med 2013 vilket är glädjande men det motsvarar inte på långa vägar vad det borde vara.

Vi socialdemokrater i Robertsfors kommun tror på framtiden och för kommunen. I mätning efter mätning ser vi att kommunen blir bättre och utvecklas åt rätt håll. Vi socialdemokrater kommer att fortsätta vårt arbete med en seriös och ansvarsfull ekonomisk politik där vi gör rätt prioriteringar och satsningar och som möjliggör fortsatt utveckling av vår kommun. Socialdemokraterna i riksdagen har varit drivande för att få igenom ett nytt skatteutjämningssystem, däremot vände vi oss mot den extra miljard som enbart delades ut till Stockholmskommunerna!!! Den miljarden borde ha fördelas ut till landets samtliga kommuner och landsting.

Att AFA försäkringen har slagit i taket och att de görs återbetalningar till kommunerna är helt i sin ordning men det är när året är slut, är av engångskaraktär och kan inte användas till nästa års driftbudget.

Sverige och Robertsfors kommun behöver en ny regering som ser till medborgarnas bästa. Där välfärd prioriteras före skattesänkningar för dem som tjänar bäst. En Socialdemokratisk regering med finansierade åtgärdspaket i välfärden innebär förstärkningar inom skola, äldreomsorg, handikappomsorg. Det innebär att vi inte på samma sätt behöver trolla med knäna utan kan fortsätta utveckla och förbättra i vår kommun där kvalité i verksamheterna är det viktigaste.

 

 

2013-12-11

Vi nätverkar i Poland

Vi befinner oss i Suwalki i Polen för årskonferens med Innovation Circle Networks. Robertsfors kommun har i många år varit medlemmar i detta nätverk som består av mindre kommuner runt Östersjön. Estland, Lettland, Litauen, Tyskland, Norge samt kommuner från Sverige är medlemmar. Eu står inför en ny programperiod och detta nätverk är en bra plattform för att tillsammans med andra kommuner från olika länder ta hem Eu-pengar till Robertsfors kommun. Man behöver inte alltid uppfinna hjulet själv, utan genom att utbyta idéer och lösningar med andra kan man komma fram betydligt fortare.

 

 

2013-11-29

Grattis till: Lars-Göran Lööf, Nicklas Löfström, Jimmy Wikström samt Ingeborg Hörnell, Ni får kommunens stipendium!

Onsdag till veckan har vi årets sista kommunfullmäktige. Det brukar vara ett trevligt möte då kommunen bland annat tackar av förtroendevalda som slutat under åren men kommunen delar även ut stipendier. 2013 års hedersstipendium kultur går till Ingeborg Hörnell. Ungdomsledarstipendiet går i år till Lars-Göran Lööf och Nicklas Löfström RIK samt till Jimmy Wikström Sikeå handboll.

På kommunfullmäktige ska vi även fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. Från och med 1 januari 2013 finns det i kommunallagen möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv. Denna reserv kan då användas vid lågkonjunktur om kommunens balanskrav är negativt. Man får använda de senaste tre åren i denna reserv. För oss socialdemokrater har god ordning på kommunens ekonomi varit av högsta betydelse. När man har det kan vi också göra satsningar. Robertsfors kommun kan nu avsätta 20,3 miljoner kronor i denna reserv tack vare att kommunens ekonomi är välskött.

Vi föreslår också kommunfullmäktige att Robertsfors kommun ska teckna en förmånsbestämd pensionsförsäkring på 5 miljoner kronor. Detta gör vi för att säkerställa utbetalningar av framtida pensioner. Detta medför också minskade kostnader med 380 000 per år med en nedtrappning enligt schema.

Vi socialdemokrater föreslår även kommunfullmäktige att äntligen införa ute arbetskläder för medarbetare inom förskola, fritids och familjedaghem. Detta har varit en viktig jämställdhetsfråga som pågått i många år, men äntligen kan vi nu erbjuda dessa duktiga medarbetare arbetskläder.

Vi föreslår även kommunfullmäktige att säga JA till ett medborgarförslag angående en Discgolfbana ”frisbee bana” och beviljar ett bidrag på 62 950 kr. Banan ska ligga i Överklinten.

 

 

2013-11-22

Alliansens utarmning av små kommuner

Alliansen sviker glesbygden och de mindre kommunerna. Regeringen har under de senaste åren stiftat nya lagar och regler som innebär ytterligare åtagande för kommunerna, men de skickar inte med några pengar som hjälp till att genomföra dessa. Det ska kommunen klara av själv.

I skolan har magister Björklund infört nytt betyg system, omdömen, ökat dokumentation m.m som inneburit väldigt mycket merarbete för lärarna.

I äldreomsorgen har Alliansen infört system som innebär merarbete för undersköterskor och sjuksköterskor i form av mer dokumentation. Många av dessa politiska beslut av alliansen är inte så dumma men problemet är att man aldrig skickar med några pengar för att genomföra dessa beslut.

Robertsfors kommun likväl som alla andra kommuner har väldigt många andra åtaganden mot invånarna som kommunen ska klara av.

Robertsfors har sedan 2006 haft löneökningar motsvarande ca 22% och kommunen har dessutom generella kostnadsökningar motsvarande index uppräkning.

Jämför vi med 2006 och åren fram till 2012 så kan vi konstatera att Robertsfors har fått 3,9 miljoner mindre i statsbidrag!!!!!

De år jag haft förmånen och vara kommunalråd så ser jag att statsbidragen är på samma nivå som 2011. För att kunna ge en god service med god kvalité så har vi socialdemokrater höjt skatten och vi har dessutom tagit en del tuffa politiska beslut och idag har Robertsfors kommun en stabil ekonomi.

Vi socialdemokrater i Robertsfors har dessutom lyckats med kvalitet förstärkningar inom kommunens välfärd.

Om jag inte tar hänsyn till de generella kostnadsökningarna utan bara ser på löneökningarna med 22% så skulle Robertsfors fått 27 miljoner mer än vad vi får idag. Tänk vilka förbättringar och förstärkningar i äldre och handikappomsorgen, ökat underhåll och skolan vi kunnat göra!

Hur har det då gått för Stockholmskommunerna? Botkyrka kommun har under samma period fått ökat statsbidrag med 77%, från 743 mkr till 1,3 miljarder kr och Haninge kommun har fått ökade statsbidrag på 146%. Från 242 mkr till ca 600 mkr. Dessa kommuner har inte varit tvungna att höja skatten!

Helena Lindahl (c) Hur kan NI som alliansens riksdagsledamöter i Västerbotten ställa upp på Stockholmsmoderaternas politik?

Du vill gärna ge sken av att vara landsbygdens räddare men detta Helena är verkligheten.

Denna utveckling måste brytas! Sverige kan bättre och vi behöver akut en ny Socialdemokratisk regering som ser till allas bästa.

//Patrik Nilsson

 

 

2013-11-20

Nu tar vi tag i kommunens lekparker!

Samhällsbyggnadskontoret har gjort en inventering över Robertsfors kommuns samtliga 15 lekparker och har förslag på hur dessa båda kan utvecklas och avvecklas. Genomgången av kommunens lekparker har gjorts i samverkan och i dialog med samhällsrådet i Ånäset och Robertsfors samt Bygdeå GoIF.

Det råder en samsyn på vilka lekplatser som kommunen ska satsa resurser på. Tyvärr är det så att det under många, många år varit bristande underhåll vilket lett till att en del lekplatser förfallit och vuxit igen. En del kan till och med innebära en säkerhetsrisk för barn som leker där.

Nu tar vi tag i denna fråga och använder använder 1 miljon kronor från investeringsbudgeten avsedd för lekparker till att upprusta och avveckla föreslagna lekparker för att sedan även påbörja utvecklingen av en ny enskilt större lekpark.

 

 

2013-11-19

4G i Robertsfors kommun? – Javisst!

Under tredje kvartalet 2014 räknar vi med att Bygdeå, Robertsfors och Ånäset ska få 4G-täckning (fjärde generationens mobilkommunikation). Detta medför även en förbättring för övriga orter i kommunen – då dagens befintliga mobilnät avlastas – kan detta medföra en högre tillförlitlighet på platser som idag bara har täckning periodvis.

 

 

2013-11-18

Överklinten får Discgolfbana!

Under morgondagens Kommunstyrelse kommer Socialdemokraterna att säga JA till det medborgarförslag som finns ang anläggandet av Discgolfbanan ”Wastelands” i Överklinten. Vi är mycket glada över kommunens driftiga föreningsliv och det känns bra att vi kan ta tillvara deras förslag. Förslaget innebär att kommunen tar 50% av kostnaderna, att banan ska hålla sm-standard och vara handikappanpassad. Grattis IK-Klintarna/Discgolfbanan!

 

 

2013-11-17

 

Socialdemokratisk politik och Robertsfors levererar pophistoria!

Robertsfors har blivit utsedd som en av 10 olika platser som anses viktigast på den pophistoriska kartan. Radioprogrammet PP3 i P3 har utsett Robertsfors som en av tio finali...ster i tävlingen. Mycket är tack vare Sahara Hotnights och Frida Hyvönen. Vi anser att det är vår väl fungerade kommunala musikskola som fostrat otaliga talanger tack vare duktiga lärare som gjort detta möjligt. Allt från Lennart och Vivianne Forsgren, Rolf Källqvist, Gunnar Sundman till dagens ansvarige Pelle Robertsson. De har genom alla 55 år som kommunen haft musikskolan fostrat otaliga talanger. Hansa Berg, Fredrik Wännman och Jimmy Källqvist i idol orkestern är ytterligare några.

Man har räknat fram att det är mer än 50 personer som idag jobbar med någon form av musik eller underhållning – framför scen eller sköter ljud eller ljus som är fostrad i Robertsfors kommunala musikskolan. Fantastiskt!

 

 

 

2013-11-15

Vi ser våra lokala företag

Under mandatperioden har vi jobbat hårt med att få fler av kommunens upphandlingar att stanna inom kommunen. Frågor som; Varför ska tex våra leasingbilar servas i Umeå? - var frågor vi ställde oss när vi tog över styret. Det är glädjande att se att vårt arbete börjar ge resultat. Fler och fler upphandlingar plockas hem av våra lokala driftiga företag. Vi ser det som en vinn-vinnsituation. 

 

 

2013-11-13

 

Ambulansen kommer tillbaka!!

 

Vi har äntligen nått fram till en lösning som innebär att Robertsfors kommun kommer att ha en ambulans stationerad även under helgerna.

Under Tisdag och Onsdag nästa vecka så fastslår landstingsfullmäktige sin ...budget för 2014. I Socialdemokraternas budget förslag så finns det en förstärkning av ambulansorganisationen med 4 miljoner. För Robertsfors kommun innebär detta att vi efter årsskiftet kommer att ha tillgång till en stationerad ambulans även under helgerna. Detta är oerhört viktigt, och kommer att förkorta inställelse tiden för ambulansen, och därmed skapa större trygghet för, dels våra invånare i Robertsfors kommun, men även för boende i hela Mellanbygdsområdet.

Förslaget innebär en förstärkning med en ambulansbil i Umeå vilket leder till att Robertsfors får tillbaka sin. Det blir alltså en förstärkning i Umeå och även för oss i vår kommun. Vi har hela tiden haft en väldigt bra och konstruktiv dialog med landstingsrådet Peter Olofsson och Karin Lundström. De har satt sig in i vår situation och har vid öppna möten lyssnat på våra kommunmedborgares synpunkter och tagit dessa på stort allvar. Vi är väldigt glada över att slutligen kunnat komma fram till en lösning som innebär att vi nu kommer att ha en ambulans i kommunen - dygnets alla timmar.

 

 

 

 

 

2013-11-12

Vi lyser upp populär strandpromenad!

Som en del i vår sk ”Offentliga miljon” har flottarstigen, sträckan Lövlunden-Fredriksfors, berikats med belysning. Runt om i kommunen pågår, både stora och små, projekt för att lyfta den offentliga miljön och på så sätt göra en attraktiv kommun ännu attraktivare.

 

 

2013-11-04

Åkullsjön får förbättrad kollektivtrafik!

Från och med den 15:e december kommer linje 21, som går mellan Umeå-Skellefteå, att köra genom bla Åkullsjön. Det medför en klar förbättring för boende i Åkullsjön som vill resa kollektivt.

 

 

2013-10-23

Robertsfors kommun ökar i antalet invånare för första gången på nio år! Hårt och målmedvetet arbete i snart tre år börjar ge resultat. Se SVTs inslag här (ca 3min in i programmet kommer inslaget) Spread the word!

 

 

2013-10-18

Kläder till barnomsorgen i ett Socialdemokratiskt Robertsfors

Nu inför vi arbetskläder för utomhusbruk till medarbetarna inom förskola, fritids och familjedaghem. Vi socialdemokrater tycker detta bör vara en självklarhet.

På kommunstyrelsens dagordning på tisdag till veckan är en punkt att kommunen ska införa arbetskläder för utomhusmiljö till barnomsorgen. Det här är en fråga som facket och medarbetarna inom barnomsorgen drivit i många år. Vi har behandlat det i personalutskottet och där föreslår vi styrelsen att säga ja till utomhuskläder.

Vi anser att det är en självklarhet att säga ja till detta förslag. Framför allt för en bättre arbetsmiljö för barnskötare, förskollärare, fritidspedagoger m.m. som i dag måste använda egna kläder.

Men det är också viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv. I manliga yrken så handlar det ofta om skyddskläder och då är lagstiftningen tydlig – arbetsgivaren ska stå för skyddskläder. Medan det inom kvinnliga yrken är det inte lika tydligt och arbetsgivaren måste inte stå för arbetskläder. Därför känns det riktigt bra att vi nu i ett första steg kan erbjuda kommunens medarbetare i förskolan, familjedaghemmen och fritidspedagoger möjlighet till arbetskläder för utomhusbruk.

 

 

2013-10-16

Ånäsets Nya bibliotek invigt

I går hade jag förmånen att få vara med och inviga nya biblioteket i Ånäset. En väldigt trevlig tillställning där bibliotekschef Åsa Grenholm hälsade välkommen och berättade om de nya lokalerna. Jag höll ett kortare tal och musikskolans elever från Ånäset spelade och sjöng. //Patrik

Nya biblioteket ligger med parkering och entré från Idrottsvägen, vid Ostkusthallen. Under sommaren och hösten har skolans gamla bildsal renoverats och anpassats till att bli bibliotek för skola och allmänhet. Det nya biblioteket är på 90 kvadratmeter plus personalutrymmen. Lokalen blev väldigt ljus och trevlig och vi hoppas att elever och boende i Ånäset området kommer att nyttja biblioteket frekvent. Biblioteket är en verksamhet som verkligen har lyckats. De når alltid de planer och mål som de sätter upp och har alltid en budget i balans. Men viktigast de försöker hela tiden utvecklas och bredda sin verksamhet så att fler människor kan ta del av allt som biblioteket erbjuder. Du kan till exempel låna en bok i Umeå och lämna igen den i Ånäset eller du kan ta del av Umeåregionens samlade sortiment och boka upp dig på en speciell bok i Ånäset. Biblioteket blev 2012 utsedd till bästa arbetsgrupp bland umeåregionens samlade arbetsgrupper. Vi kan konstatera att de som arbetar på kommunens bibliotek gör ett kanon jobb och vi är övertygade om att dom, även fortsättningsvis, kommer att utvecklas och hitta ny utmaningar allt för erbjuda kommunmedborgarna ett så bra utbud som möjligt.

 

 

2013-09-20

Grattis IFK Åkullsjön!

IFK Åkullsjön har fått bifall på sin ansökan till arvsfonden. Beloppet som är beviljat är 2,6 miljoner kronor. Stort grattis! I projektansökan står det att de vill restaurera och tillgänglighetsanpassa den åtta kantiga logen ”Hällgärda ”, Föreningen vill tillgänglighetsanpassa toaletter, omklädningsrum, fotbollsplan och läktare. Bygga ett annex till sin befintliga lokal. Målet är att Hällgärdan ska bli en naturlig samlingsplats för alla barn och ungdomar i Åkullsjön med omnejd. En multianläggning i form av mötesplats för såväl barn, unga och vuxna. IFK Åkullsjön har jobbat fram alla idéer och skisser och samarbetat med kommunens duktiga informatör Magnus Hansson som varit behjälplig med ansökan.

I våras gick arvsfonden ut med en information om att de hade väldigt mycket pengar och att de gärna såg fler ansökningar från organisationer och föreningar. Huvudkriterierna var bland annat kulturverksamhet, kulturbyggnader, ungdomsverksamhet, tillgänglighet och samarbeten mellan olika verksamheter. Vi hoppas fler föreningar/organisationer tar chansen och förverkligar sina idéer och söker medel för detta. Vill ni ha hjälp så tveka inte att ta kontakt med kommunens utveckling och informations enhet.

 

 

2013-09-17

Fortsatt god utveckling för Robertsfors kommun

I onsdags förra veckan så godkände kommunfullmäktige delårsbokslutet januari – juni 2013. Årets resultat prognostiseras bli plus 1,9 miljoner och uppfyller därmed kravet om en ekonomi i balans. Vi visste att när vi gick in i 2013 att det skulle bli ett ekonomiskt tuffare år. Vi la ett plus på 2,8 miljoner och nu väntas resultatet bli en miljon sämre. När andra kommuner har svårt att få ihop ekonomin så visar vi socialdemokrater i Robertsfors på plusresultat. För oss är det oerhört viktigt att vi har ordning och reda i kommunens ekonomi. Då kan vi göra satsningar i investeringsbudgeten och även i verksamheterna. Detta är något som vi inte kommer att tumma på!

Delårsbokslutet visar också på att kommunen uppfyller eller förväntas uppfylla de mål som kommunfullmäktige satt upp. De är oerhört glädjande att verksamheterna hela tiden fortsätter att utvecklas och levererar bättre resultat till kommunmedborgarna. Där vi har förbättringsområden är framför allt inom kategorin medarbetare där många parametrar lyser röda. Här har vi ett förbättringsområde som vi måste prioritera ännu hårdare. Sjukfrånvaron ökar och ligger nu på 5,7%, kommunfullmäktige har ett mål på 4,5%. Skulle kommunen komma ned till 4,5% så skulle vi ha en miljon kronor mer att fördela ut till verksamheterna. Kommunen har fastställt ett hälsoprogram och nu är det upp till kommunens chefer att ta tag i denna viktiga fråga och se till att det blir handling. Vi kan också se i delårsbokslutet att kostnaderna för koncernen ökar. Det är en utveckling som vi måste ta på största allvar och ekonomerna har fått i uppdrag att titta på var vi har dessa kostnadsökningar.

 

 

2013-09-16

TACK - tillsammans vann vi kyrkovalet!
Vi har gjort vårt bästa kyrkoval sedan 1998 och ökar från 71 till 73 mandat i kyrkomötet.

För vår del i Bygdeå församling landar det preliminära valresultatet på 35,55% - det innebär att vi ökar från 8 till 10 mandat i kyrkofullmäktige, vi blir därmed det största partiet

 

 

2013-09-06

Rapport från mötet med landstingsrådet

I Onsdags hade jag besök av landstingsrådet Peter Olofsson. Vi besökte bland annat hälsocentralen i Robertsfors där verksamhetschef Peter Sjöstedt på ett väldigt bra sätt berättade om hälsocentralens utmaningar och hur de arbetar. Som så många andra hälsocentraler så är den stora utmaningen att rekrytera fasta läkare. De arbetar verkligen stenhårt och jag hoppas verkligen att planerna slår in. Läkare är naturligtvis oerhört viktiga för en hälsocentral men Peter S lyft verkligen fram stommen av duktiga undersköterskor, sjuksköterskor, kurator, sjukgymnaster, läkarsekreterare med flera som varje dag gör ett kanon jobb.

Vi åkte sedan vidare till korttidsboendet i Ånäset där enhetschef Ann-Christin Lundberg berättade om deras fantastiska verksamhet. De arbetar med att så fort som möjligt erbjuda personer plats när man är medicinsk färdigbehandlad på NUS och behöver några dagars ytterligare rehabilitering. De har verkligen lyckas och idag har Robertsfors kommun väldigt lite kostnader för medicinsk färdigbehandlade. De erbjuder även växelvårdsplatser, vård i livets slut, rehabilitering m.m.

Kvällen avslutades med att vi socialdemokrater hade bjudit in allmänheten till ett öppet möte på Tingshuset. Ett 60 tal personer slöt upp och Peter berättade på ett väldigt tydligt och bra sätt hur landstingsledningen ser på folkomröstningen. I Dorotea har man tillsammans med kommunen inrättat två akutplatser, lika många som man hade tidigare och erbjuder samma vård men i andra lokaler. Men 3 miljoner billigare!!! I Åsele har man tillsatt en akut bil som verkligen fungerar. Den är oerhört granskad och fyller verkligen sin funktion och har länets tredje kortaste inställelsetid. Den är utrustad exakt som en ambulans och kan snabbt komma på plats och erbjuda snabb vård till de boende. Tack vare samverkan med kommunen där man samnyttjar personal så har man även där fått ner kostnaderna betydligt. Peter fick en hel del frågar. Varför kan man till exempel inte ta blodprov i Ånäset? Varför finns det ingen ambulans stationerad på helgerna i kommunen? Viktiga frågor som vi kommer att följa upp och vi kommer att träffas längre fram för att säkerställa att kommunmedborgarna i Robertsfors får den bästa vården.

//Patrik 

 

 

2013-09-04

Öppet möte med landstingsrådet

Under onsdagskvällen bjöd vi in till öppet möte på Tingshuset i Ånäset. Patrik inledde och därefter fick vårt landstingsråd Peter Olofsson ordet. Efter en kaffepaus blev det frågestund där vi tillsammans försökte bena ut ?-tecknen kring den stundande folkomröstningen. Även en del andra frågor kring närsjukvården hans med. Vi tackar alla mötesdeltagare för ett välbesökt möte med god stämning  

 

 

2013-08-28

Satsningar på skolan!

Att vara kommunal politiker kan ibland vara ganska turbulent och många gånger handlar det om besparingar. Många gånger har jag varit ute och förklarat varför vi måste förändra verksamheten och då oftast på grund av mindre pengar. Därför känns det extra roligt att som politiker och dessutom ordförande i Barn och utbildning äntligen få genomföra rejäla investeringar för att förbättra och höja standarden för våra yngsta. Vid senaste kommunstyrelsen föreslår vi fullmäktige att investeringsbudgeten ska innehålla åtgärder för en upprustning av Tundalsskolan och att införliva Jenningsskolan i grundskolan. (Vilken verksamhet som ska flytta in i Jennings är dock ännu inte klart) Vi ska dessutom bygga för barnomsorgen i södra kommundelen för att ersätta den modul som vi tvingades göra som en tillfällig lösning. Det är dessutom avsatt pengar för att se över hur barnomsorgen ska organiseras i norra kommundelen.

För de närmaste två åren innebär det investeringar för cirka 30 miljoner kronor.

Jag har en rätt lång historia som politiker och jag vågar säga att detta är den i särklass största satsningen vi gör på skolan sedan 1994 då Jenningsskolan byggdes. Tyvärr är det så att skolan många gånger har fått stå tillbaka eftersom investeringsbehovet har bedömts starkare på annat håll, men nu är det äntligen skolans tur.

//Hans L

 

 

2013-08-24

Nya S-satsningar på Bredband och Vägar!

Nu förbättrar vi kommunens infrastruktur. På tisdag nästa vecka föreslår vi socialdemokrater i kommunstyrelsen att kommunfullmäktige avsätter 2 miljoner 2014 till utbyggnad av kommunens bredbandsnät. Robertsfors kommun erbjuder redan idag ett av Västerbottens bästa bredband. Men utvecklingen går med rasande fart och ska vi locka till oss nya kommun-bor så är det viktigt att vi följer med i utvecklingen. Vi hoppas att även regeringen tar sitt ansvar och ökar anslagen på dom satsningar som behövs för att vi ska behålla vår position som en av de ledande länderna när det gäller bredband.

Vi kommer även att fortsätta att förbättra kommunens vägar och vattenledningar och avsätter ytterligare 2 miljoner under 2014.

 

 

2013-08-23 

Stora S-satsningar på vår framtid = våra barn!!

Nu är det barnens tur!! På tisdag föreslår vi socialdemokrater att i investeringsbudgeten för 2014 och 2015 renovera och bygga ut förskolan i kommunen. Vi avsätter 6 miljoner under två år på att renovera och förbättra på Lillbergets förskola i Robertsfors. Vi avsätter 150 000 under 2014 för att projektera en ny avdelning i södra kommunen och satsar 7 miljoner 2015 för att bygga denna nya förskoleavdelning. 1,7 miljoner på att renovera och förbättra barnomsorgen i norra kommundelen under 2015

Vi satsar 10 miljoner under 2014 och 2015 på lokalanpassningar på Tundalsskolan och Jenningskolan. Det innebär fler lärararbetsplatser, mer grupprum och bättre miljö för eleverna. Detta är stora investeringar för kommunen men oerhört viktiga. Våra barn behöver moderna och ändamålsenliga lokaler. Får vi igenom detta i kommunfullmäktige så kan vi fortsätta att utveckla verksamheterna tillsammans med kommunens duktiga medarbetare.

 

 

2013-08-22

Fortsatta Satsningar på bla våra barn!

Det byggs och förbättras på en massa håll runt omkring i kommunen. Multisport arenan på Tundalsskolan byggs för fullt och ska vara klar i början på september. Nu är staketet runt hela arenan klart och snart ska mattan på plats. Arenan kommer att vara upplyst så att den även kommer att kunna nyttjas på kvällstid. Mellanstadiets tak är renoverat och ska vara klart vilken dag som helst. I Djäkneboda så ska man idag börja med fundamenten till den modul som kommer att stå på skolområdet. Modulen innebär att kommunen kan möta behovet av barnomsorg på ett bättre sätt. På skolgården i Ånäset så sätter man upp ny lekutrustning samt en ny linbana! En ny rutschkana har under sommaren byggts i badhuset samt förbättringar i barnpoolen.

Länsstyrelsen har beviljat medel till att rusta upp den gamla kanalen i Robertsfors som går från gamla brandstationen till museet. Kommunen ska inom några veckor lägga ut detta arbete på upphandling, sedan kan detta arbete köra igång. Ett projekt på ca 1,5 miljon.

 

 

2013-06-13

Centerpartiet och Regeringen sviker Norrbotniabanan igen!

Norrbotniabanan ingår inte som ett objekt i den nationella transportplan som Trafikverket har skickat på remiss. Motivet är att banan har låg samhällsekonomisk lönsamhet.

– Jag är less på argumentet om låg lönsamhetsgrad, säger Erik Bergkvist (S), regionråd Region Västerbotten

Mindre lönsamma objekt ingår i planförslaget
Trafikverket har enligt sina egna beräkningar konstaterat att banan är lönsam och andra objekt med lägre lönsamhetsgrad ingår i planförslaget som prioriterade objekt.

– Den skrivning som finns om Norrbotniabanan om svag lönsamhet framstår som en efterhandskonstruktion, formulerad för att motivera ett redan tidigare fattat beslut, säger Erik Bergkvist (S), regionråd Region Västerbotten.

Norrbotniabanan efterfrågas av såväl näringsliv som samhällsorganisationer och ses som en förutsättning för utveckling av regionen och för att åstadkomma den av regeringen utpekade ökning av råvaruexporten.

Prioriterad i EU
Den Botniska korridoren med Norrbotniabanan är en del av EU utpekat strategiskt transportsystem så kallad TEN-T-status.

En överenskommelse mellan Rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen för TEN-T markerar att banan ska vara byggd innan 2030 för att uppnå ett integrerat transportnätverk.

Överenskommelsen pekar också på ett tydligt åtagande för medlemsländerna att verka för att åstadkomma byggnationerna enligt överenskommelsen.

– Nu måste regeringen visa var man står och möta upp det stöd infrastrukturministern uttalat för Norrbotniabanan. Helt klart är att den måste byggas och om banan inte kommer in i nationella planen som en prioriterad satsning riskerar Sverige att gå miste om betydande belopp i medfinansiering från EU, säger Erik Bergkvist.

För mer information:
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55
Mårten Edberg, strateg infrastrukturfrågor, Region Västerbotten, 070 216 86 25

 

 

2013-05-28

Socialdemokratisk politik fortsätter lyfta Robertsfors kommun!

I tidningen focus årliga ranking ”här är det bäst att bo” rankas Sveriges 290 kommuner. Jämförelsen fördelas på 4 olika kategorier: Att vara ung, Att vara gammal, Att ha familj och Att arbeta, samt en rad fundamentala parametrar. Robertsfors kommun klättrar från plats 97 2012 till plats 61 2013. Det är naturligt vis väldigt glädjande att vi hela tiden klättrar och förbättrar oss. Men det viktigaste är ändå att kommunen hela tiden blir bättre och levererar bättre kvalitet till dig som invånarna i kommunen. Går det verkligen att mäta och jämföra kommuner frågar sig en del? Viktigast för oss är att vi ser om vi gör rätt saker etc, alltså att vi hela tiden jämför oss med oss själva. Att vi blir effektivare, bättre och levererar bättre kvalitet till Dig är det viktigaste för oss. Vissa parametrar kan inte kommunen själv påverka men det vi kan påverka ska vi naturligt vis jobba med. Vi kan se att en av de viktigaste områden vi har att förbättra är skolan och elevers måluppfyllelse. Här måste kommun lägga ännu mer kraft och fokus, allt för våra barns bästa! 

 

 

2013-05-17

Gång och Cykelväg i Bygdeå

I onsdag hade Region Västerbottens förbundsstyrelse möte. En av punkterna var fördelning och prioritering av tillgängliga potter i länstransportplanen 2014 - 2017. Där fick vi med förlängning av gång och cykelväg i Bygdeå ca 200 meter efter kustlandsvägen. Den nuvarande cykelvägen slutar abrubt när man kommer in i själva samhället  så barnen i de bortre villaområdena är tvungna att gå efter vägen en bit för att komma till skolan. Det känns bra att detta nu blir gjort ordentligt.

 

 

2013-05-17

Grattis Rubinen!

Grattis företaget Rubinen i Robertsfors som utsetts till en av årets nyföretagare i länet. Motiveringen lyder:  "har med framgång visat på kombinationen av socialt engagemang och seriöst företagande. Det sociala företaget Rubinen ekonomiska förening erbjuder inte bara ett flertal medarbetare en meningsfull sysselsättning, utan levererar även servicetjänster och egentillverkade produkter för såväl den privata som den offentliga marknaden. Det gör dem både till goda förebilder och en viktig positiv kraft i kommunen."

 

2013-05-01

Idag har vi firat 1:a Maj i Robertsfors. Arbetarrörelsens stora dag.

Vi samlades under parollen jobb och framtidstro. Drygt 100 personer hade samlats för att demonstrera i ett blåsigt men soligt Robertsfors. Efter en stärkande promenad samlades vi inne i centrumhuset där det bjöds på kaffe och tårta. 150 personer hade samlats där för att lyssna till Lennart Holmlund som var huvudtalare. Även Robert Lindgren (SSU), Ulf Mannberg (LO) och jag höll tal. 

Den gemensamma nämnaren i dessa tal var vikten att göra något åt den väldiga arbetslösheten. 11 länder i Europa har lägre arbetslöshet än vad Sverige har. På vår kongress i början av april lovade vi socialdemokrater att halvera arbetslösheten till 2020 och Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i Europa. Den borgerliga majoriteten sitter nöjd i båten och inga nya förslag eller ideér kommer. Inte ett ord nämndes kring arbetslösheten när regeringen la fram sin vårproposition för någon vecka sedan.

Jag pratade om att mer och mer förs över från staten till kommunen men inga medel tillförs kommunen. För 2012 fick Robertsfors kommun 3,6 miljoner i minskat statsbidrag. Då har kommunen även haft löneökningar och ökade kostnader. Hade vi fått dessa pengar hade vi kunnat anställa 7 personer mer inom barnomsorgen. Regeringen tar inte sitt ansvar!

Hälsningar Patrik Nilsson

 

 

2013-04-01

1 maj 2013 i Robertsfors med Lennart Holmlund - gå med du med!

Här bjuder vi på ett videoklipp från Umeå om att aktiv politik gör skillnad.
Umeå är ett exempel på hur man övertagit statens ansvar och misslyckade politik, att det med aktiv politik går att gör något åt ungdomsarbetslösheten.

Vi demonstrerar den första maj för jobb och framtidstro, gå med du med!

 

 

2013-03-01

Klart med multisportarena!

 

Förra veckan blev det klart med finansieringen av multisportarenan. Kommunen tar hälften av kostnaden och svenska idrottsförbundet hälften. Beräknad kostnad ca 950 000 kronor. Ett väldigt glädjande beslut som innebär att arenan kan stå klar till hösten 2013.

 

Alla elever på Tundalsskolan från förskoleklass upp till åk. 9 har i ett elevdemokratiprojekt drivit frågan om hur man kan utveckla utemiljön på skolan. De har tagit fram olika förslag som till slut ledde fram till en röstning där förslaget om multisportarena vann. Eleverna har sedan uppvaktat barn och utbildningsutskottet samt kommunfullmäktige för att informera om sina tankar. Det känns bra att vi nu kan uppfylla deras förslag och fortsätta att utveckla kommunen. Nu startar projektering och upphandling där målet är att bygget ska vara klart till i höst.

 

Tack till alla elever som vart delaktiga – utan er ingen multisportarena!

 

 

2013-02-22

Vår äldreomsorg – Sveriges bästa!

Ni som har följt oss vet att en av våra första åtgärder denna mandatperiod var att, infria ett av våra vallöften och, höja bemanningen på våra äldreboenden Nu kan vi tydligt se att det betalat sig!

Äldreomsorgen går bra riktigt bra. Kommunen ligger verkligen i framkant när det gäller att systematiskt arbeta med att förbättra kvalitén inom äldreomsorgen. Vi är en av de bästa i landet när det gäller att registrera på individnivå. Förebyggande insatser vid fall, trycksår, undernäring, munhälsa, vård i livets slut och eget inflytande är parametrar som registreras. Robertsfors kommun är den kommun i landet som är bäst på att registrera och att förbättra kvalitet vilket har medfört att vi var den kommun som fick tillbaka mest pengar av staten i den prestationsersättning som delas ut. 1,4 miljoner fick kommunen tillbaka. Pengar som nu kan återinvesteras i äldreomsorgen, allt för att ytterligare jobba med förbättringar som gagnar alla äldre i vår kommun. Att dessa pengar ska gå tillbaka till äldreomsorgen och inte in i något svart hål är för oss i socialdemokraterna självklart. De som gör att vi ligger så bra till är det fantastiska arbete som alla undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster gör varje dag. Tack, ni är fantastiska!

Kommunen är också med i andra mätningar där vi jämförs mot andra kommuner och där ligger vi också mycket bra till. Det vi framför allt måste jobba mer med är några parametrar inom hemtjänsten! Där har vi några förbättringsområden. Men vi ser också att där kan det vara så att det krävs mer resurser.

 

 

2013-01-28

Lokalvården kommer att utföras av kommunen från och med den 2 maj om vi Socialdemokrater får som vi vill. Vi berättade tidigare, här nedan, att vi skulle kolla juridiken och återkomma ang beslutsnivå etc. På sittande kommunstyrelse i tisdags så rådde en osäkerhet kring om det kunde räcka med kommunstyrelsen eller om frågan skulle avgöras av kommunfullmäktige. Inte ens oppositionsrådet visste med säkerhet vilket som var rätt! Efter att ha granskat tidigare protokoll så tycker vi fortfarande att det inte är helt självklart var beslutet ska tas. Men för att det hela ska bli så rätt som möjligt så anser vi att det är den högsta beslutade församlingen i kommunen, nämligen kommunfullmäktige som får avgöra saken.

Varför anser vi Socialdemokrater att lokalvården ska tas över av kommunen?

Underlaget visar tydligt att kommunen är billigast, vi kan nyttja resurser på ett bättre sätt, vi har egen kontroll och behöver inte lägga ner tid för att kontrollera någon annan. Tid som kostar pengar och inte är med i beräkningsunderlaget. Lars Bäckström har väldigt svårt att lita på dessa siffror och i sin blogg jämför han dessutom äpplen och bananer. Han hävdar att innan RIMAB tog över så kostade verksamheten 6,9 miljoner kronor. Detta är inte sant! Innan RIMAB tog över så minskade kommunen själv städfrekvensen och landade då på en budget på 5,1 miljoner kronor. Att vi sedan dess har lyckats hitta ytterligare effektiviseringar som innebär att kommunen själv kan utföra lokalvården för 4,5 miljoner kronor känns riktigt bra. Vi ska hela tiden leverera verksamhet med så hög kvalitet som möjligt och samtidigt så kostnadseffektivt som möjligt. Privata alternativ löser inte alltid problemen vilket vissa hävdar. Vi har hög tilltro till kommunens verksamheter och är övertygad om att vi är minst lika bra om inte bättre på att leverera hög kvalitet till så låg kostnad som möjligt, vilket innebär att skattebetalarna får ut så mycket som möjligt. Så tycker vi det ska vara – oppositionen tycker annorlunda!

 

 

2013-01-23

 

Städet i kommunens egen regi - javisst!

Vi socialdemokrater tillsammans med vänsterparitet beslutade på kommunstyrelsen 22/1 att ta över städningen i kommunens regi. Under två år så har städningen av kommunens lokaler utförts av en privat entreprenör. Denna period har varit fylld av problem, kontroller och merarbete för kommunens tjänstemän. Det är lagt ner obeskrivligt med timmar för att få det att fungera och vad det har kostat kommunen är svårt att uppskatta, Men - minst 500 000 kr. Ingen skugga ska falla på de städerskor som jobbat för entreprenören, de har gjort allt vad som krävts.

Avtalet med entreprenören gick ut vid årsskiftet men kommunen förlängde till den 31/3, det fanns möjlighet att utnyttja hela optionsåret för 2013. Kommunens tjänstemän har tagit fram ett underlag och belyst fördelar och nackdelar samt en kostnad för respektive alternativ. De har även använt en utomstående konsult som räknat. Båda dessa underlag visar att kommunen kan utföra städningen 200 000 kr billigare än nuvarande entreprenör. För oss Socialdemokrater var det då ett väldigt lätt beslut att städningen ska skötas av kommunen. Kommunen sparar pengar, vi får kontroll och kan själv rätta till när det inte fungerar, vi kan nyttja resurser på ett effektivt sätt samt vi slipper lägga ner mängder av resurser på att kontrollera någon annan utförare. Inte minst så kan vi behandla våra duktiga städerskor på ett vettigt sätt.

Kommunen kommer från och med den 2 maj att ta över städningen. När kommunen upphandlade städet 2010 och beslutade att en privat skulle sköta städet så ansåg den förra majoriteten att det inte var en fullmäktigefråga. Vi anser att nu när det är det omvända att kommunen tar tillbaka städet så ska inte frågan behövas avgöras i kommunfullmäktige. Men vi kommer naturligtvis att kolla vad juridiken säger.

 

 

2012-12-20

En Riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År önskar vi alla medlemmar och sympatisörer!

 

 

2012-12-12

Åkullsjön

Ja, det blev en besparing

I mars 2012 fattade en klar majoritet av kommunfullmäktige (S, Mp, Kd, Fp och en V) det tuffa beslutet att flytta åk. 4-6 i Åkullsjön till Robertsfors. Anledningen till detta beslut var att få ihop en detaljbudget för 2012 och slippa dra ned mer på kvalitén för kommunens elever.

Vid kommunfullmäktiges möte förra veckan så hade Centerpartiet ställt en interpellation till vårt kommunalråd, och frågan var: Har den förväntade besparingen infunnit sig för innevarande år samt hur stor blir besparingen kommande år.

Det var bra att C ställde denna interpellation för kommunen har lovat att återkomma och visa att de förväntade besparingarna verkligen blev som det var tänkt.

När det snart är avverkat hela höstterminen så ser vi att den förväntade besparingen på 374 000 kr är något mer. Den kommer att bli 467 000 för 2012. 2013 var den förväntade besparingen 905 000 kr och den kommer att bli 1 327 000 kr. Det är alltså 100 000 mer 2012 och 422 000 mer 2013 än vad som pressenterades i budget i mars 2012.

Man skulle kunna säga att vi, i en svår situation, valde eleverna före lokalerna.

 

 

2012-12-06

Rapport från årets sista kommunfullmäktige

Vi socialdemokrater fortsätter att utveckla Robertsfors kommun. I onsdags kväll (5/12) beslutade kommunfullmäktige i enlighet med vårt förslag, att avsätta 4,2 miljoner under två år till utvecklings-sattsningar. Vi avsätter bland annat 1 miljon till att arbeta med inflyttning och marknadsföring. Tjänstemännen är på tårna och har redan tagit fram ett förslag om hur de på bästa sätt kan använda dessa medel. Förslaget kommer att presenteras på kommunstyrelsen på tisdag. Det innebär att de kan börja använda dessa pengar från den 1 januari och vidta åtgärder för att locka fler att vilja bosätta sig i vår kommun.

Kommunfullmäktige beslutade även att avsätta 600 000 till en multisportarena på Tundalsskolan. Västerbottens idrottsförbund kommer att rekommendera svenska idrottsförbundet att ge ett bidrag på 400 000. Detta gör att vi kan genomföra detta projekt under 2013. Det är Tundalsskolans elever från förskoleklass upp till åk 9 som i ett demokratiarbete har tagit fram detta förslag och önskat av politiken att en multisportarena ska byggas. Fullmäktige avsatte även 110 000 till en linbana på Nybyskolan i enlighet med ett medborgarförslag som en elev i Ånäset lämnat in.

Kommunfullmäktige fastslog även handlingsplanen för hälsofrämjande arbete för kommunens arbetsplatser. Denna handlingsplan anser vi Socialdemokrater vara en oerhört viktig och strategisk fråga för Robertsfors kommun. Nu kan vi på ett tydligare sätt medverka att skapa fysiskt, psykiskt och socialt sunda och utvecklande arbetsplatser där arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

Detta var några av de punkter som beslutades om igår och som leder till fortsatt utveckling av kommunen. Vi kommer att fortsätta pressentera utvecklande åtgärder efter nyår. Bland annat hoppas arbetar vi för att barn och utbildnings utskottet löser uppgiften att till skapa en specialpedagog som extra resurs inom barnomsorgen samt ökar anslaget till läromedel och material inom skolan.

 

 

2012-11-24

Kommunens Bibliotek

Biblioteken i kommunen gör verkligen ett bra arbete. De försöker hela tiden utveckla sin verksamhet och nå så många målgrupper som möjligt. Biblioteket jobbar inte bara med böcker de är också en viktig aktör gällande olika kulturarrangemang och är en viktig aktör för kommunens kultur arbete i stort. De har ett bra samarbete med kommunens skolor och det är oerhört värdefullt för eleverna. De är dessutom väldigt duktiga på att ta fram bra och tydliga verksamhetsplaner och styrkort samt har en mycket bra budget disciplin. Det känns därför bra att vi kunnat satsa på nya lokaler i Bygdeå och renovering i Djäkneboda. Näst på tur står Åkullsjön under senare delen av vintern och pengar är också avsatta för biblioteket i Ånäset.

Robertsfors kommun är sedan början av 90-talet med i samarbetet i Umeå regionen. Ett samarbete som varit väldigt framgångsrikt och viktigt för Robertsfors. Det finns idag över 20 olika arbetsgrupper i Umeåregionen varav Biblioteket är en. Enligt vår mening så är det den arbetsgrupp som varit mest framgångsrik och visat på synliga resultat. Du kan idag låna en bok i Umeå och lämna tillbaka den i Robertsfors. Man kan som låntagare ta del av hela regionens alla böcker. De har arbetet med olika tekniska lösningar där bland annat självbetjäning ingår osv. Biblioteket blev för några veckor sedan utsedd till årets arbetsgrupp. Inte en dag för sent!

Grattis alla bibliotek i kommunen och tack för ert fantastiska arbete!

 

 

2012-11-21

S och V utvecklar Robertsfors kommun

Robertsfors kommun har fått tillbaka 7,5 miljoner från staten av de försäkringspengar som kommunen betalar in för varje kommunanställd. Försäkringen har slagit i taket och kommunen får då tillbaka pengar från 2007 och 2008 års inbetalningar.

Robertsfors kommun står inför en rad framtida utmaningar. Vi har haft en befolkningsminskning sedan början av 90-talet och ska kommunen kunna fortsätta att erbjuda god service till alla våra medborgare så måste befolknings-tappet upphöra och framför allt så måste kommunen arbeta med ökad inflyttning. I kommunfullmäktiges styrkort så är målet att befolkningen ska vara 7500 invånare till 2020 och ska detta vara realistiskt så krävs det offensiva insatser. I dagens kommunstyrelse fick S och V tillsammans igenom en satsning på 4,2 miljoner kronor till kommunens verksamheter. Satsningar av engångskaraktär som ska leda till utveckling av kommunens verksamheter. Fördelningen ser ut som följer:

1 Miljon till att arbeta med ökad inflyttning och marknadsföring, 500 000 kr till näringslivssatsningar, 200 000 till kultur, 1 miljon till samhällsbyggnadskontoret (ökat under håll), 500 000 till medarbetare dagar ( information och kompetensutveckling som är koncernövergripande till alla kommunens anställda), 500 000 till sociala sektorn och 500 000 till barn och utbildning.

Det känns riktigt bra att för första gången på många år kan kommunen göra denna offensiva satsning på alla våra verksamheter. Kommunfullmäktige fattar beslut den 5 december och sedan kan ansvarig sektorchef tillsammans med sina medarbetare arbeta fram en tydlig strategi på hur dessa pengar på ett koncernövergripande sätt kan göra bäst nytta. Det finns en stor kompetens bland kommunens verksamheter och det ska bli spännande att se dessa strategier växa fram och ta form. Kan de dessutom växla upp dessa pengar i olika projekt och dubblera summan så är det bara ett plus.

 

 

2012-11-20

Sociala utskottets arbete under hösten

 

I vår Sociala verksamhet ingår ju många verksamheter, vilket innebär att pengarna ska räcka till många. Detaljbudgeten ligger på 142114 tkr vilket ligger 2397 tkr under de medel som kommunfullmäktige anslagit till utskottets verksamhet för 2013.


Det var ju budgeterat 2365 tkr för ett Lss boende som inte blev aktuellt att genomföra pga att dom som var i behov av boendet flyttade från kommunen, vilket resulterade att vi gjorde ett överskott som kommunstyrelsen kommer att få tillbaka i sin budget.


Sedan har vi inrättat ett folkhälsoråd som ska vara kontakten mellan olika organisationer bla landstinget. Där sitter politiker och tjänstemän som representanter från utskotten, tidigare hade vi ju hälsoförbundet men nu när det är nedlagt så behövdes ett organ som kunde vara kontakten mellan olika instanser.


Fotvården är även något som diskuterats, vi har ju en privat utförare i kommunen, ska vi då bedriva fotvård i kommunal regi, många kommuner har ju lagt ner sin egen fotvård eftersom dom anser att det är som att klippa håret, att det är inget för kommunen att sköta. Men jag delar inte den uppfattningen, jag anser att en fotvård som bedrivs i kommunal regi ska vara kostnadsneutral, vilket innebär att vi som kommun inte ska tjäna på att folk behöver fotvård. En god fothälsa innebär att minska lidandet och en kostnadsvinst på sikt när kommunmedborgaren får en bättre hälsa.


Vi har ju även en flyktingmottagning, och dom ensamkommande flyktingarna kommer det allt flera av. Länsstyrelsen och Migrationsverket vill att vi ska utöka mottagandet och i nuläget kommer vi att öka mottagandet med fem platser. Dessa platser ska beredas på nedre planet på Inre ringvägen 3.


Vi kommer även att inrätta ett demenshus på lövlunden, vi har ju demens avdelningar på tre ställen i kommunen i dag, vilket inte är den ultimata lösningen, eftersom alla avdelningar inte är anpassade för den typen av boende. Vi har nu tagit beslut om att lägga ner demensen på två av avdelningarna som är sämst anpassade för demens. Och behålla dom som är bäst anpassade, både ur personalsynpunkt och den boendes optimala möjligheter, att få det så bra som möjligt. Detta innebär då i praktiken att vi kommer att ha kvar en demensavd på Edfastgården eftersom den var bäst anpassad att vara kvar, och att vi inte behövde röra i så många boenden då heller. Vi har många tomma lägenheter i dagsläget vilket gav oss detta gyllene tillfälle. Naturligtvis kunde mycket gjorts bättre, när det gäller information och tillvägagångssätt, men vi tror att när allt detta är genomfört att det ska bli bra, både för dom boende och dom som arbetar.


När det gäller BPSD (beteendemässiga och psykiska störningar vid demens) så kommer det under 2013 att inrättas några platser på korttidsboendet Gläntan i Ånäset. Vi har i dag 38 demens platser som minskas till 32 eftersom vi inte har någon efterfrågan på dom, skulle sedan behovet uppstå finns ju lägenheterna kvar, och kan då tas i bruk igen.


Ja detta är bara en liten del av vad vi arbetat med under hösten, men vår målsättning är att allt som rör socialas-verksamhet, berör kommunen som helhet, vi är inte någon ö i denna sjö, utan vi måste inom alla verksamheter arbeta mot samma mål, att få ut så mycket verksamhet som möjligt för varje skattekrona, alltså bli så kostnadseffektiva det bara går, med bra resultat för våra kommunmedborgare.


Hälsn. Gun Ivesund (Ordf. Sociala utskottet)

 

 

2012-11-19

Nu lyfter vi Robertsfors kommun som en ännu bättre arbetsplats

På dagordningen på kommunstyrelsens möte imorgon tisdag så ska styrelsen ta ställning till upprättandet av en handlingsplan för hälsofrämjande arbete i Robertsfors kommun. En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för kommunen och det är allas vårt ansvar att i det dagliga arbetet medverka i uppgiften att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sunda arbetsplatser.

Vårt hälsofrämjande arbete ska bidra till att kommunen bli en attraktiv arbetsgivare genom att: minska vår totala sjukfrånvaro, att man kan rekommendera andra att arbeta hos oss och att vi har ett bra ledarskap.

Det är fackliga representanter tillsammans med arbetsgivaren som tagit fram denna handlingsplan. Vi Socialdemokrater tycker det känns bra att vi äntligen får en tydlig handlingsplan och att det viktiga arbetet med hälsosamma arbetsplatser blir prioriterad.

Förslaget innefattar även stöd från kommunen till alla anställda i form av:

Samtliga medarbetare har möjlighet att använda en timme på arbetstid/vecka till någon friskvårdsaktivitet. Samtliga medarbetare erbjuds ett ekonomiskt bidrag till motions- och friskvårdsaktivitet, arbetsgivaren bidrar med 50% av kostnaden dock max 1000 kronor. Samtliga medarbetare har möjlighet att simma eller delta i simhallens olika aktiviteter. Samtliga medarbetare har fri tillgång till företagshälsovårdens träningshall/gym samt få stöd med att främja god hälsa på arbetsplatsen med rådgivning på individ, grupp och organisationsnivå samt hälsoundersökning. 200 kronor i trivselpeng till varje individ och arbetsplats.

 

 

2012-11-15

MÖTES-FRI E4 NU!!

Från Lissabon i söder till Haparanda i norr så finns det 23 mil E4 som behöver byggas om. Majoriteten av denna sträcka finns i Robertsfors kommun. En mil mellan Djäkneboda och Bygdeå samt 7 mil från Sikeå till Bureå i Skellefteå kommun.

Norr om Stockholm så är det den längsta sträcka som inte är åtgärdat och detta är naturligtvis en skamfläck. Igår var vår ordf. Patrik Nilsson på trafikverkets hearing angående den infrastruktur proposition som är lagd och där kom E4 utbyggnad upp som en av regionens mest prioriterade objekt.

Kommunalrådet i Skellefteå Bert Öhlund, handelskammarens VD Jan Bergmark samt region Västerbottens ansvarig för dessa frågor Mårten Edberg lyfte på ett föredömligt sätt vikten att denna sträcka snarast bör prioriteras. Allt från förkortade restider till trafiksäkerhet lyftes upp i argumentationen.

Vi fick även möjlighet att uttrycka Robertsfors syn och vi menar att det är av yttersta vikt att detta bygge kommer till stånd, det är en överlevnadsfråga. Dels att minska antalet olyckor på dessa sträckor men framför allt för att förkorta restider och då främst mot Skellefteå där det är 6 mil bedrövlig väg.

Det känns väldigt bra att det inte bara är handelskammaren och vi representanter från Robertsfors som pratar sig varm kring denna angelägna fråga, utan att det är hela Västerbotten som nu ställer sig bakom. Nu hoppas vi att staten tar sitt ansvar och att trafikverket tydligt beskriver målbilden och sätter upp ett tydligt tidsperspektiv när detta kan genomföras.

 

 

2012-10-24

Vi stärker grunden för offensiva satsningar!

I Tisdags hade vi kommunstyrelse sammanträde. På dagordningen behandlades bland annat kvartalsrapporten januari - september. Den visar på ett positivt resultat med 5,4 miljoner kronor. Det är 1,3 miljoner bättre än budget. Det är främst verksamheter inom samhällsbyggnad och sociala som står för den största positiva avvikelsen. Socialas överskott beror främst att de inte behövt starta upp ett nytt handikappboende eftersom behovet försvunnit. Barn och utbildning har det fortsatt jobbigt men har sedan delårsbokslutet gjort ett bra arbete med att minska kostnaderna och ligger nu på ett minus på 1,9 miljoner. Kommunen har dessutom från staten fått tillbaka 7,5 miljoner av de avtals-gruppförsäkringar som vi tidigare betalat in. Totalt visar årsprognosen på ett positivt resultat med 12,8 miljoner kronor. Det innebär att vi har uppnått de ekonomiska mål som vi satt upp och stärker kommunens ekonomi och lägger grunden för offensiva satsningar.

Kommunstyrelsen fastslog även reglemente för kommunens ungdomsråd, vilket kommer att utgöras av elevråd. Detta är ett led i att stärka ungdomsdemokratin i kommunen. Vi beslutade även att tillsätta en tjänstemanna grupp för att se över behovet att ombyggnad/tillbyggnad av Tundalsskolan. Vi måste få tillstånd en långsiktig lösning och skapa en bra arbetsmiljö för elever och lärare på skolan.

Beslut togs även att utöka familjcentralens åtagande att gälla från 0-18 år. Det innebär att personal från skolans elevhälsa, hälsocentral och socialförvaltning kan samverka, nyttja varandras kompetens och stärka varandra för att informera, ge stöd och vägleda barn, ungdomar och föräldrar.

 

 

2012-10-24 

Robertsfors vs Världens Barn

Av Sveriges 290-kommuner kommer Robertsfors på 24:e plats när det gäller att bidra till insamlingen för Världens barn. Det visar att det bor en stark känsla av solidaritet i våra kommuninvånare. Vi Socialdemokrater vill vårda den solidaritetskänslan – gärna tillsammans med dig – bli medlem hos oss redan idag!

 

 

 2012-10-15

Senaste nytt om Ambulansen

Våra ansträngningar i vår dialog med Landstinget har resulterat i följande: Söndag-kväll till Fredag-kväll ska en ambulans stå stationerad i Robertsfors samhälle. Övrig tid ska en ambulans stå ”redo” vid antingen kommunens norra eller södra kommungräns/E4. Vi kommer naturligtvis att bevaka ambulansfrågan även fortsättningsvis. Tack alla som hört av sig, för att tipsa och stötta oss i vårt arbete i denna allvarliga fråga.

 

 

2012-10-04

Robertsfor(S) tredje bästa kommun i Västerbotten!

Robertsfors kommun är helt klart på rätt väg. I Företagarnas företagarbarometer så klättrar Robertsfors från plats 104 år 2011 till att i år hamna på plats 33 av landets 290 kommuner. I Västerbotten hamnar vi på tredjeplats endast Umeå och Skellefteå ligger före. Robertsfors kommuns företagare kan också glädja sig åt positiva siffror inte minst när det gäller resultattillväxten. På ett år har det genomsnittliga resultatet hos aktiebolagen ökat med drygt 218 000 kronor. Detta placerar Robertsfors på plats 17 i riket. Robertsfors kommun var dessutom den kommun i landet där nyföretagande procentuellt ökade mest 2011. Dessa siffror visar på vilka aktiva och kreativa företagare som finns i kommunen.

Från kommunens sida så ligger näringslivsfrågor högt upp på dagordningen och vi jobbar mycket med förbättrad dialog ut mot företagen, snabba beslutsvägar, "en väg in", det ska räcka med en kontakt på kommunkontoret och inte bli bollad runt i organisationen osv.

Torsdag den 11 oktober så bjuder vi in kommunens företagare och entreprenörer till en träff på Spiran för att informera om 2013 års investeringar, projekt och upphandlingar. Tanken är att mycket tidigare lägga ut de investeringar som kommunen ska göra 2013 och ge en ökad chans för kommunens företag att lägga bud på dessa objekt.

Att kommunen dessutom hamnade på 2:a plats bland landets 290 kommuner i tidningen fokus kommunranking där det är bäst att bo som barnfamilj visar att vi helt klart är på rätt väg.

Nu fortsätter vi att bygga ett ännu bättre Robertsfors, i både stort och smått, häng med!

 

 

2012-09-10 

S-gruppen rapporterar från Kommunstyrelsen.

I kommunstyrelsen förra veckan så godkände vi delårsbokslutet för årets första sex månader. Det visar på ett positivt resultat för koncernen med 10,2 miljoner. Prognosen för helåret är ett positivt resultat med 12 miljoner. I delårsbokslutet och prognosen för helåret ligger en återbetalning från staten för de försäkringspengar vi betalar in för kommunens alla anställda på 7,5 miljoner. Tar vi bort dessa 7,5 miljoner så ligger vi enligt budget och det känns riktigt bra. Trots dessa positiva siffror så har barn och utbildning jobbigt med att få en budget i balans. De prognostiserar nu ett underskott med 2,2 miljoner. När budgeten för barn och utbildning togs så visste vi att det var en väldigt svag budget och att det skulle bli jobbigt men kommunstyrelsen gav förra veckan barn och utbildning i uppdrag att redovisa hur de ska få en budget i balans.

Förslaget om 2013 års investeringar fanns även med på dagordningen. Bland förslagen finns en rad spännande investeringar som är utvecklande för kommunen och som kommer att innebära att det blir än mer attraktivt att bo i vår kommun. Investeringar på våra gator och vägar samt va-näten med 2 miljoner. Offentliga rummet 1 miljon. Lekpark 1 miljon. Vattenrutschkana på badhuset. Kajen i Ratan 1 miljon, väntsal i logen i Sikeå, kök och städ på tullgården i Ratan. Investering i kommunens vatten och avloppsverk. Förbättringar i kommunens kök osv.........

När kommunfullmäktige nästa vecka beslutar om investeringsbudgeten så måste arbete med att få ut alla jobb påbörjas omgående. Kommunen har i mängd av år ombudgeterat mellan 8-10 miljoner. Detta är inte hållbart och innebär att underhåll och investeringar blir försenade och dessutom dyrare. Nu kommer vi under hösten hålla informationsträffar med entreprenörer och byggare i kommunen så att de kan vara med och konkurrera samt få ut jobben i tid.

 

 

2012-09-03

ABF är Sveriges största studieförbund. Vi finns i alla landets kommuner och erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang. Varje år deltar 750 000 personer i ABFs cirkel- och kursverksamhet, nära 700 000 besöker våra föreläsningar och över två miljoner tar del av musik- och teaterverksamheten. Klicka här för att se ABFs utbud i Robertsfors. 

 

 

2012-07-07

Här kan du se hela Stefan Löfvéns tal från almedalen. Starkt, ideologiskt och framåtsyftande = Briljant!

 

 

2012-06-26

Sociala-utkottet och lite av vad vi arbetat med där under våren.


Som många kanske vet så har vi ju haft ett Hälsoförbund som verkade, som samordning mellan landstinget och kommunen. Detta är ju nedlagt av olika orsaker. Vi kommer nu att inrätta ett Folkhälsoråd, med syfte att skapa goda förutsättningar för medborgarna att ha en god hälsa och en bred samverkan mellan olika organisationer bla landstinget.


Kommunerna ska likaså ta över huvudmannaskapet för hemsjukvården, vilket ska vara klart den första jan 2013. Målet är att öka patientsäkerheten göra samordningsvinster och undvika parallella organisationer i den enskildes hem och därmed få en effektivare resursanvändning.
De som kan besöka vårdcentralen ska i första hand göra det, och de som inte kan ta sej till en mottagning på hälsocentral på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation och behöver primiärvårdbaserade hälso och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende i form av distriktsköterska, distansterapeut och distriktsjukgymnastkompetens (inte spec.sjukvård) ska hanteras inom den kommunala hemsjukvården. Allt detta för att vi ska få en så effektiv sjukvård som möjligt. Naturligtvis kommer det att uppstå inkörningsproblem, som med alla organisationsförändringar, men förhoppningen är att alla ska få en så bra sjukvård som möjligt, med rätt kompetens.


När det gäller Lov = lagen om valfrihet i hemtjänsten, så har vi fått en privat utförare som uppfyller samma krav som kommunen håller, med undantag att dom kan erbjuda även andra tjänster som den enskilde då får betala extra för. Dom har startat upp i sommar och som första etapp tagit på sej Bygdeåområdet. Kommunen har kavar sitt ansvar, men om någon söker Vårdsol norr = hemtjänstföretaget så finns deras tjänster att tillgå, och vi kan bara önska dem lycka till.


Nu i skrivande stund ska vi ner på vårat Sociala företag och ta emot riksdagsledamöter från Näringsutskottet som kommer på besök. Dom vill höra hur det fungerar, vilket det gör väldigt bra, dom har mera sysslor att utföra än personal, speciellt nu i sommartider.

 

Sociala-utskottets ordf. Gun Ivesund önskar Trevlig sommar! (Tveka inte att skicka henne ett mail om du har några frågor.)

 

 

2012-06-15

Rapport från Kommunfullmäktige 13/6.

På kommunfullmäktige delade vi ut Målinriktat kulturstipendium, som i år gick till bröderna Albin och Hugo Olsson. Ungdomsstipendium gick till Amanda Lövgren.

Kommunfullmäktige antog den åtgärdsplan som pressenterades av skolchef och gav kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med att verkställa dessa åtgärder.

Vi fick även en intressant information angående elevdemokrati på Tundalsskolan. Där har man fått igång arbete med elevråd från förskoleklass upp till årskurs 9. Fullmäktige ledamöterna fick även ta del av ett elevrådsprotokoll som på ett fantastiskt sätt visar att elever vill och månar om sin arbetsplats. Deras arbete har även utmynnat i att de vill utveckla skolgården och deras förslag är att bygga en multisportsarena. De har själva sökt olika projekt pengar för att kunna finansiera detta projekt.

Kommunfullmäktige fastslog även budgetramarna för 2013 och plan för 2014 -2015. Här har vi provat ett helt nytt arbetssätt. Kommunens förvaltningschefer och ekonomer har tillsammans analyserat förutsättningarna och tillsammans arbetet fram ett förslag som gäller för hela koncernen. Ett enhälligt fullmäktige antog detta förslag. Om vi jämför med många andra kommuner som har det jobbigt 2013 så anser vi att vi klarar oss väldigt bra. Det blir inga större besparingar för verksamheterna 2013. Efter sommaren kommer vi att utvärdera denna process och det finns en del förbättringsområden som vi måste utveckla till kommande år.

 

 

2012-06-02

Robertsfor(s) på 2:a plats!!!

Robertsfors kommun placerade sig på andra plats i tidningen fokus stora undersökning var det är bäst att bo som barnfamilj.

Total hamnade kommunen på 97 plats vilken kommun det är bäst att bo i. Det innebär att vi klättrat 18 placeringar mot föregående år. Det känns naturligtvis väldigt bra för det innebär att arbetet är på rätt väg.

Rankingen visar även områden där vi måste förbättra oss och det är framför allt under kategorin arbete. Vi måste fortsättningsvis jobba hårt för att stärka företagsklimatet i kommunen.

Vi fortsätter att arbeta för att Robertsfors kommun ska bli en ännu bättre plats att bo, leva och arbeta i.

 

 

2012-05-29

Grattis Robertsfors kommunala musikskola!

Den 29:e maj bjöd Robertsfors Kommunala musikskola på vårkonsert. Efter att ha lyssnat på duktiga elever, och engagerade lärare, är vi övertygade om att Robertsfors kommer att fortsätta att leverera musikexporter. Än en gång Grattis till en fin konsert!

 

 

2012-05-01

Första maj i Robertsfors bjöd på strålande sol.

Antalet deltagare i demonstrationståget var i år – uppskattningsvis - större än förra året och vid tårtätningen efteråt deltog ännu fler som lyssnade till kommunalråd Patrik Nilsson, SSU:s Robert Lindgren och, sist, riksdagsledamot Helen Pettersson, som entusiasmerade och gav ytterligare glöd åt kampen för ett rättvisare samhälle, ett samhälle/land med förhoppningar o framtidstro och ett återerövrande av jobbfrågan. Bilder kommer innom kort här.

 

 

2012-04-26

Västerbottens bä(s)ta äldreomsorg!!

Grattis alla undersköterskor och sjuksköterskor inom kommunens äldreomsorg till de priser som ni blivit tilldelade i veckan. Det är välförtjänt för ni gör ett fantastiskt arbete! 

Vi har tidigare berättat att vi är bland de 10 bästa kommunerna i Sverige på att föra in uppgifter i kvalitetsregistret "senior alert" och i det palliativa registret. Men nu har även olika kvalitets parametrar tagits med och då vann Nysätragården första pris i västerbotten. Grattis! Kortids Gläntan i Ånäset vann första pris för bästa utställning, Edfastgården och Lövlunden blev två och trea.

Detta visar på vilket kanon arbete som alla olika yrkesgrupper dagligen gör på kommunens äldreboenden. Det är, och ska vara, tryggt att bli gammal i vår kommun!!

 

 

2012-04-18

1/5, 1:a Maj-manifestation!

12:00 samling på Konsumparkeringen för demonstrationståg.

Ni som inte kan gå ansluter senast 13:00 på Centrumhuset. Trevlig samvaro, kaffe och tårta utlovas. Årets talare är vår egen riksdagskvinna Helen Pettersson och Patrik Nilsson.

Ta gärna med vänner och bekanta till en trevlig dag för hela familjen!

 

 

2012-04-12

Jenningsskolan

Vid förra veckans kommunstyrelse så var frågan uppe om gymnasieutbudet för läsåret 2012/13. Beslutet blev att samhällsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet stängs för intagning till hösten. Lars Bäckström (C) skriver i sin blogg att majoriteten silar mygg och sväljer kameler. Det får stå för honom men vi kan konstatera att Lars verkligen gått in i oppositions rollen. Vid sittande möte så tror han och tycker väldigt mycket utan att ha något underlag till sitt förfogande.

Kommunfullmäktige har enhälligt beslutat att tillsätta en tillfällig beredning vars uppgift är att se över hela kommunens skolstruktur. Hur ska grundskolan och Jenningsskolan organiseras och kostnadsberäknas. Beredningen har till uppgift att komma med förslag på vilka gymnasieprogram som ska öppnas till hösten, hur skolan ska organiseras och hur ska den drivas på det mest ekonomiska sättet. Jenningskolan består inte bara av ungdomsgymnasiet utan också av komvux, sfi och särskola. Den tillfälliga beredningen har en och en halv månad på sig att ta fram ett underlag och ett föslag till beslut gällande Jenningsskolan. Det intressanta är Lars själv sitter i denna beredning och har alla möjligheter att se till så att det blir ett så genomarbetat förslag som möjligt. Centerpartiet med Lars i spetsen verkar ignorera kommunfullmäktiges beslut. Men vi kan lova att på kommunstyrelsen den 29/5 finns en utredning och ett förslag på hur Jenningsskolan ska organiseras framöver.  

 

 

2012-04-06

Centern svamlar – medan vi arbetar!

Marta Pettersson (C) skriver i sin blogg att vårt kommunalråd, vid ett möte, stolt berättat att Robertsfors kommun är den kommun i landet där nyföretagandet procentuellt ökade mest 2011. Helt rätt Marta, det är mycket viktigt att det är ett bra företagsklimat i kommunen. Ska vi bryta trenden att befolkningen i kommunen blir mindre och mindre så måste nya jobb skapas. Vi ser även på svenskt näringslivs ranking att kommunen klättrar och det är glädjande. Vi måste fortsätta att arbeta inom en rad olika områden. Bättre upphandlingar, marknadsföring, kvalité i skolan och inom vård och omsorg osv.

Marta kritiserar kommunen när det gäller inköp. Är det populistiskt svammel eller okunskap?! Robertsfors kommun har ramavtal med Umeå och går via Umeå upphandlingsbyrå. Det har kommunen gjort i många och år och som flerårig styrelseledamot så borde Marta veta det. Däremot måste kommunen bli bättre på att dela upp de upphandlingar som vi gör så att det lokala näringslivet kan lägga in anbud och konkurrera med de stora drakarna i Umeå. Det jobbar vi aktivt med och först ut är upphandlingen av snöröjning som kommer i vår. Vad gjorde Marta under sina 6 år i majoritet. Varför servas kommunens leasingbilar i Umeå när vi har bilverkstäder i kommunen osv. Det här ska vi ändra på när olika avtal går ut.

 

 

2012-03-06

Öppet möte - Hur gör vi Vårdcentralen bättre?

Vad fungerar dåligt respektive bra och vad ska vi göra för att den ska bli bättre?

I takt med att vi lyfter Robertsfors kommun ökar vi också kraven på den service som ska erbjudas Dig och mig – våra medborgare. Socialdemokraterna inbjuder Dig till en öppen diskussion där alla åsikter är välkomna. För mer info kontakta vår ordf.

 

Medverkar gör; Peter Sjöstedt (chef hälsocentralen),

och Karin Lundström (ordf. i landstingets hälso och sjukvårdsnämnd).

 

Varmt välkomna till Gropen, 22/3, kl 19:00

 

 

 

2012-03-03

43st nya företag!

Robertsfors kommun hade 2011 den största procentuella ökningen av landets alla kommuner när det gäller nystartade företag. 126 % var ökningen från 2010 till 2011. 2:a på listan var Hallsberg som hade en  ökning med 77%. Det är mycket glädjande siffror. Ska Robertsfors öka befolkningsmässigt måste det finnas goda möjligheter att starta och driva företag i vår kommun. Vi försöker göra vad vi kan för att underlätta och näringslivsfrågor är en prioriterad fråga i vårt parti. I kommunen jobbar vi mycket med dialog direkt mot företag. Under 2011 besökte vi ca 50 företag och haft många olika typer av företagarträffar med olika teman. Vi träffar regelbundet köpmannaföreningar och andra intresseorganisationer allt för att underlätta för entreprenör.

 

 

2012-02-15 

Folkrörelseutbildning Västerbotten 2012

Under 2012 fortsätter partidistriktet med studiepaketet ”Folkrörelseutbildning Västerbotten” De fyra blocken som utgör Folkrörelseutbildningen är Ideologi, Retorik och media, Verksamhet och organisation, Aktuell politik.

Under blocken Ideologi och Retorik o media genomförs endagskurser i samverkan med Medlefors folkhögskola två gånger per år och kurs. För att göra kurserna tillgängliga för hela länet kommer vi att förlägga kurserna med rullande schema i Skellefteå, Umeå och Lycksele. Anmälande arbetarekommun betalar en kursavgift på 200 kr/deltagare, och partidistriktet står då i sin tur för resekostnaderna. Detta för att alla arbetarekommuner ska ha samma förutsättningar. Medlemmarna anmäler intresse till sin arbetarekommun som i sin tur anmäler in deltagare till partidistriktet.

Kursdatum 2012

Retorik och media 19 februari, Medlefors folkhögskola, Skellefteå.

Ideologi 6 maj, Ansia, Lycksele.

Retorik och media 30 september, Umeå (information om lokal kommer senare).

Ideologi 18 november, Medlefors folkhögskola, Skellefteå.

Välkommen med intresseanmälan till Gun för mer inforamtion och samordnad anmälan till distriktet.

 

 

2012-02-13 

Cirkelledarutbildning i Ideologi på Ansia-Lycksele 26/2

Vi erbjuder intresserade medlemmar att gå en Cirkelledarutbildning i Ideologi på Ansia-Lycksele 26/2. Välkommen med din anmälan till Gun som samordnar anmälan vidare till distriktet.

 

 

2012-02-01

Öppet Möte - Hur förgyller vi vår tätort?

Har Du en idé om hur vi utvecklar och förbättrar vårt Centrum?

Robertsfors-Sikeå S-förening inbjuder Dig till en öppen och opolitisk diskussion där ingen idé är för liten eller dum.  För mer info kontakta vår ordf. 

Varmt välkomna till Gropen, 28/2, kl 18:30

 

 

2012-01-30

Utbildning i Retorik och Media på Medlefors 19/2

Vi bjuder våra medlemmar på en endagsutbildning i Retorik och Media på Medlefors 19/2. Välkommen med din anmälan till Gun som samordnar anmälan vidare till distriktet.

  

 

2012-01-16

Ta ställning för Dina värderingar - Bli medlem nu! 

 

 

2011-12-15

Alliansföreträdarna hade chansen att rösta för Norrbotniabanan

Idag hade Alliansens riksdagsledamöter från Västerbotten chansen att rösta för att arbetet med Norrbotniabanan kunnat påbörjas. Trots deras vallöften och påstådda engagemang valde samtliga ledamöter från alliansen och Sverigedemokrater att rösta mot. Läs mer här.

 

 

2011-12-07

Socialdemokraterna går starkt framåt i Robertsfors och Västerbotten!

Vid den senaste väljarundersökningen från SCB går Socialdemokraterna kraftigt framåt i Västerbotten.

 – Vi tror att detta kan förklaras med en tydlig socialdemokratisk politik i länet, där befolkningen ser hur den moderatledda alliansen på regeringsnivå för en politik som slår hårt mot kommuner och landsting, säger Lilly Bäcklund, ordförande Socialdemokraterna i Västerbotten.

 

 

2011-12-06

Vad tycker man i Ånäset är viktigast?
 
Den frågan ställde Nysätra S-förening - genom en enkel barometer - till förbipasserande under Skyltsöndagen. Resultatet av undersökningen visar att Ånäsetborna tycker att "Barnomsorg och skola" är allra viktigast tätt följt av "Bra äldreomsorg och utökat äldreboende" medan frågor som "Kommunikation och Kultur" fick ge vika för "Företagande och handel". Det påpekades av många att "alla frågor egentligen var lika viktiga" och kom även fram önskemål om vissa specifika butiker som saknades på orten. Bilder från tillfället hittar du här. 
 
 
 

2011-11-30

Ambulansen - fortsättningen..

Idag klockan 13,00 så uppvaktade vi tillsammans med kommunchef Karl-Johan Bergmarg och Lars Bäckström landstingsledningen. Vi fick träffa både landstingsrådet Peter Olofsson (s) och landstingsdirektör Jonas Rastad. Vi krävde att landstinget måste göra en konsekvensanalys av vad det innebär för invånarna i vår kommun om ambulansen flyttas till Lövånger. Var är den mest optimala lokaliseringsplatsen för en ambulans i mellanbygdsområdet? Vi hävdar att det är i Robertsfors kommun. Där finns redan idag en befintlig station med tillhörande övernattningslägenhet. Vi ansåg också att landstinget måste titta på insattstider för olika platser i vår kommun, då ambulansen, vid en flytt, ofta kommer att utgå från Umeå alternativt Skellefteå. Vi pekade även på vikten av dialog mellan landstinget och kommunen för att denna process ska bli så bra som möjligt. Ambulansen är extra viktig för vår kommun då, dess personal, utgör de enda medicinskt utbildade som finns i kommunen på kvällar, nätter och helger. Tar man bort ambulansen blir det väldigt otryggt för invånare. Landstingsledningen lovade i alla fall att höra av sig till kommunen så fort de har fått de analyser som de krävt in. Vi Socialdemokrater kommer att fortsätta att bevaka denna fråga stenhårt!!

 

 

2011-11-18

Ökat underhåll av Parker, Vägar och Fastigheter

Samhällsbyggnads detaljbudget ska antas av kommunstyrelsen på tisdag till veckan. För först gången på många år så får inte underhåll stå tillbaka utan det blir en ökning. Vi ökar underhållet på gator och väger. Vi ökar även underhållet på kommunens fastighetsbestånd/lägenheter. Ett konto för underhåll av kulturbyggnader har skapats. Underhåll på parker har ökats. Det är inga stora ökningar men det är trots allt ökningar och det känns mycket bra att vi socialdemokrater brutit en negativ trend. Utifrån de prioritering vi socialdemokrater gjorde tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet så har tjänstemännen gjort ett mycket bra jobb för att skapa denna ökning! Lägg till den miljon som vi avsatte för det offentliga rummet (utemiljö) så har det inneburit att det kommer att bli ännu trevligare att bo och verka i Robertsfors kommun.

 

 

2011-11-11

Äldreom(S)orgen.

För att utveckla och fortsätta förbättra äldreomsorgen så är Robertsfors kommun med i något som heter senior alert. Man gör riskbedömningar på varje boende när det gäller att förebygga fall, undernäring och trycksår. Robertsfors kommun har kommit upp till 100 % vad gäller riskbedömningar enligt senior alert. Varje person som bor i kommunens äldreboenden får en riskbedömning. Endast 5 andra kommuner av våra totalt 290 kommuner i Sverige har lyckats med detta mål i nuläget. Inget av landstingen i landet har nått 100 %. Det visar på vilket fantastiskt arbete vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor gör i kommunens äldreomsorg.

Inför 2012 så höjer vi grundbemaningen på våra äldreboenden så att varje avdelning ska ha en grundbemanning på 0,74 boende/anställd. Vi har återställt den sovande natten på Nysätragården till vaken och det känns riktig bra att kommunstyrelsen den 22 november antar höjd grundbemanning inom äldreomsorgen.

 

 

2011-11-09

Träffa Håkan Juholt!

Måndag 14/11, kl 18:00, Umeå FH, finns det möjlighet för våra medlemmar att träffa vår partiledare Håkan Juholt.

 

"- Idag ser vi hur vinstmaximering slår mot välfärden, det kan vi aldrig någonsin acceptera. Det här hör inte hemma i den socialdemokratiska välfärdsmodellen. Vi kan inte tillåta koncerner som äger företag inom apoteksservice, vård, skola och omsorg att använda internlån för att slussa pengar utomlands och slippa beskattning. Vi måste också sätta patienternas bästa framför apotekens handelsmarginaler. Om inte regeringen sätter stopp för denna utveckling kommer vi att göra det efter valet 2014, säger Håkan Juholt."

 

 

2011-10-26

Vår ambulans ska vara kvar i Robertsfors!

Förslaget att flytta ambulansen utanför kommunen är förödande. Kommunstyrelsen anser att förslaget är dåligt underbyggt och att man inte gjort någon ordentlig konsekvensanalys. Landstinget har heller inte tittat på hur ambulansen kan få störst nyttjande grad för befolkningen i mellanbygdsområdet. Förslaget innebär att man flyttar Robertsfors ambulansen till Umeå för att de inte klarar behovet där. Umeå behöver absolut en ambulans till MEN inte på bekostnad av Robertsfors ambulansen eller Skellefteå ambulansen. Stationeras ambulansen i Lövånger är risken stor att den kommer med största sannolikhet att serva centrala Skellefteå och Robertsfors kommun kommer allt som oftast att lämnas tom. Detta accepterar vi inte!!!!!!!!!!  

 

 

2011-10-19

Personalpolitik.

På personalutskottets möte förra veckan så lyfte vi socialdemokrater frågor kring kommunens personalpolitik. Rätt till heltid eller rätt till den sysselsättning man själv önskar har varit en prioriterad fråga i några år. Det är bara att konstatera att kommunen har en bit kvar innan vi har uppnått denna målsättning. Ofta när man diskuterar denna fråga så möts vi av problem, hinder och ökade kostnader för att genomföra denna målsättning. Runt om kring i vårt avlånga land så inför nu kommuner Rätt till heltid. Personalutskottet har nu begärt in en utredning om hur andra kommuner arbetar med denna fråga. Vad är det som gör att andra lyckas utan problem och utan ökade kostnader. Hur kan Robertsfors kommun bli bättre på att erbjuda människor den sysselsättning de önskar.

Vi krävde också in en utredning på hur kommunen ska klara framtida kompetensförsörjning. Kommunen har stora pensionsavgångar de kommande åren och vi behöver rekrytera utbildad arbetskraft. Liknade problem står även industrin inför då alltför få utbildas inom denna sektor. Hur tar vi tillvara nyutbildade unga människor i t ex äldreomsorgen? Är det så att nyutbildade måste i flera år gå på timtid innan man får en visstidsanställning. Är det så att nyutbildade hellre flyttar till en plats där man får en visstidsanställning på grund av att vi ligger fast i gamla strukturer som gör att vi inte tar tillvara nyutbildade. Båda dessa frågor Rätt till den sysselsättning man önskar och hur vi skall klara framtida kompetensförsörjning hänger ihop och det är av yttersta vikt att kommunen aktivt arbetar med dessa frågor så att vi fortsättningsvis kan behålla den goda kvalitén i våra verksamheter samt att människor väljer att bosätta sig här.

 

 

2011-10-12

Aktuellt från Sociala-utskottet.

 

I delårsbudgeten ser det ut som om vi håller våra ramar, och i övrigt så har ju våra ensamkommande flyktingbarn börjat få sk. put = permanent uppehållstillstånd, vilket innebär att dom ska ut till ett utslussningsboende (Vega), eftersom det kommer nya, då put inträtt, och då behöver dom platserna på Nova, som är till för dom, som vi inte vet om dom får stanna.


Så personal och lokaler har ordnats för dessa, som ska in i vårat samhälle, skolgången ska avklaras och sedan hoppas vi dom trivs och stannar för att sedan slussas ut i arbetslivet.


Vi väntar oss en ökning av äldre människor som blir i behov av vård, och ett stort behov av dom som ombesörjer detta, i den krympande skaran ungdomarna, som går ut våra gymnasieutbildningar, är få intresserade av vårdyrket. Ungdomarna blir färre och dom äldre flera, så vi behöver alla ungdomar vi kan få.

 

 

2011-09-26

Vår partikamrat Robert Andersson är Västerbottens yngsta fullmäktigeledamot.

Artikeln hittar du här.

 

 

2011-09-23

IDELOGIKURS på Medlefors 12-13/11

Vi inbjuder våra medlemmar till Ideologikurs. Ta nu chansen att få en kanonhelg, med diskussioner, inspirerande föreläsningar, gemenskap, god mat och boende, allt detta gratis, kan det bli bättre? Välkommen med din anmälan till Gun som samordnar anmälan vidare till distriktet senast 27/10.

 

 

 

2011-09-22

Studiecirkel om Sverigedemokraterna

Robertsfors-Sikeå S-förening planerar att, tillsammans med ABF, under vintern genomföra en studiecirkel som huvdsakligen ska handla om SD och deras politik. Låter det intressant? Anmäl ditt intresse till Nina.

 

 

2011-09-06

Hårt arbete ger resultat - så här skriver vårt kommunalråd på sin VK-blogg.

Robertsfors går framåt!

Nyföretagarbarometern och nyföretagarcentrum presenterar sin statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag under halvåret 2011 jämfört med samma period 2010.

Robertsfors kommun går från plats 289 till 38, en ökning med 314,3%. 29 företag har etablerat sig i kommunen under första halvåret. Detta är fantastiska siffror och är otroligt glädjande. Robertsfors kommun har de sista åren i olika rankningar hamnat väldigt långt ned när det gäller näringslivsfrågor och företagande bland landets kommuner. Ska kommunen börja växa och vi blir fler invånare så måste företagandet öka samt att vi på ett bättre sätt tar tillvara den kreativitet som finns.

Politiskt har vi tydligt prioriterat denna fråga och lyft upp den som en av de viktigaste frågorna på agendan. Vi arbetar med kommunikation och dialog mot företag och föreningar, snabbare beslut och bättre service. När kommunen rekryterade en ny kommunchef så var näringslivserfarenhet en viktig faktor. Under våren har vi besökt många av kommunens företag och kommer under hösten att fortsätta med dessa besök. Jag är övertygad att bättre dialog, informationsutbyte och kunskap gynnar kommunen.

Nu nöjer vi oss inte med denna förbättring utan det kräver fortsatt hårt arbete så att vi tillsammans kan fortsätta utveckla kommunen på ett positivt sätt.

 

 

2011-08-30

Helen tar med sig riksdagen till Robertsfors.

De senaste åren har Sveriges grisbönder haft problem på grund av minskande lönsamhet. Många har tvingats avveckla sin verksamhet. De socialdemokratiska ledamöterna i riksdagens miljö- och jordbruksutskott kommer därför att på onsdagen besöka en gård med grisuppfödning.
 
- Det är viktigt att vi nu fokuserar på att ta fram en strategi för hur vi i Sverige ska kunna fortsätta producera livsmedel på ett konkurrenskraftigt sätt. Sverige behöver i högre grad en tryggad inhemsk livsmedelsproduktion, säger Matilda Ernkrans, ordförande i miljö och jordbruksutskottet.

Gruppen, där också Helen Pettersson riksdagsledamot från Umeå ingår, kommer att besöka Anniqa Nygård och Arne Edström som har gården i Flarken i Robertsfors kommun.

- För oss är det viktigt att lyssna på vilka problemen är. Vi politiker kan inte påverka marknadspriserna men vi kan arbeta för att långsiktigt trygga den svenska konkurrenskraften genom att odla de mervärden som gör att svenskarna hellre väljer svenskt kött än utländskt. Det är mervärden som den borgerliga regeringen steg för steg tunnar ut, säger Helen Pettersson.

 

 

2011-08-09

Ungdom

Nu är vår "Ungdomssida" igång. Klicka in dig på "Ungdom" och läs mer om vår ungdomsverksamhet och SSU. Välkommen!

 

 

2011-07

Våra kondoleanser till våra partivänner i Det Norske Arbeiderpartiet och i ungdomsförbundet AUF.

Fantastiskt kloka ord av Norges stadsminister Jens Stoltenberg: "Svaret på våld är ännu mera demokrati. Ännu mera humanitet, men aldrig naivitet."

 

 

2011-06-20

Barn och Utbildnings-utskottets ordf. har ordet:

Så har ett halvår gått på den nya mandatperioden och mycket arbete har givetvis handlat om den nya organisationen och majoritetsskiftet. Självklart har vi även hunnit med ett och annat beslut, bland annat har vi beslutat om en ny avdelning inom barnomsorgen i Bygdeå. Glädjande nog har vi faktiskt många barn i förskoleålder. Inför hösten kommer det mesta arbetet att handla om hur vi ska öka kvalitén och resultaten i grundskolan. Det är en prioriterad satsning som vi lovade i valet och nu har budgetfullmäktige i juni gett oss stöd för det arbetet, även om centerpartiet ville annorlunda..

 

 

2011-05-26

Äntligen!

"En gång - och cykelväg mellan Robertsfors-Sikeå har varit en av kommunens mest svårarbetade frågor." Nu är den på G.

 

 

2011-05-27

Budgetarbete.

Vårens huvudsakliga arbetsuppgifter är den budget som ska fastställa i kommunfullmäktige 15/6. I dagsläget upplever vi att vår ambitionsförmåga hämmas av fjolårets ”Centerbudget”. Vi ser därför, med tillförsikt, fram emot att få pressentera vår egna budget.

 

 

2011-05-01

Succe! Första maj manifestation 2011

ca150personer deltog i årets första maj manifestation. Så här skriver en av deltagarna:

...."Så har man firat ännu en 1:a maj! Ett fint demonstrationståg och en gemytlig och givande avslutning i Centrumhuset med intressanta tal av Robertsfors kommunalråd Patrik Nilsson, av riksdagskvinnan Katarina Köhler, Maggie Swande för S-kvinnor och ordförande i Ånäset m.o (där jag bor) samt av Robert Andersson SSU. Riktiga pärlor med klara, tydliga, fina och realistiska visioner om jämlikhet, utveckling och solidaritet! Fin konferencier som höll ihop det hela var Minna Toivanen, även hon en riktig pärla, liksom de som ordnade allt med den vackra dukningen!.."

  

 

2011-04-01

Vi började vår mandatperiod med att infria några vallöften;

Återinföra vaken natt på Nysätragården. Få gång och cykelvägen mellan Robertsfors och Sikeå bekräftad innan någon hunnit omkomma. Hitta en permanent lösning för den underdimensionerade barnomsorgen i södra kommundelen.