Vår politik

 

Vi Socialdemokrater vill att Sverige ska vara ett möjligheternas land. Västerbotten en möjligheternas region och Robertsfors en möjligheternas kommun. Vi vill fortsätta att leda Robertsfors kommun. Vi tror på dig som bor här och vår vision är att Robertsfors kommun ska fortsätta att växa, både totalt sett, och i de olika kommundelarna. Det ställer stora krav på att anpassa utbud av boende, förskolor, skolor, äldreomsorg, kultur och idrott men också kommunikationer såväl mellan kommunens olika orter som för in- och utpendlare.

 

Välfärdsområdena vård, skola och omsorg är kommunens i särklass största och viktigaste uppgifter. Där vill vi gå vidare med att medverka till en väl fungerande hälsocentral. Öka personaltätheten och fortsätta att rusta slitna skolor och vårdinrättningar och även bygga nya.

 

Vi ska också verka för tydliga förstärkningar inom kultur och fritid med bla ökat stöd till föreningar.

 

Alla ungdomar i Robertsfors kommun ska känna att de behövs. Därför vill vi göra en samlad satsning på ungdomarna. Detta genom ökat samarbete mellan olika aktörer som kommunen, näringslivet, utbildningsanordnare och samhället i stort, för att ta fram arbetstillfällen. Så bygger vi Möjligheternas Robertsfors kommun även för ungdomarna.