S-Kvinnor

S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp och könskamp sida vid sida. Förbundet organiserar socialdemokratiska kvinnor i hela Sverige som tillsammans kämpar för ökad jämställdhet i samhället – och inom vårt eget parti.

 

Inom S-kvinnor finns även Avantgarde, yngre kvinnor som organiserar sig i speciella klubbar och som har en nationell e-postlista som ett av sina mötesforum – Avantgardelistan. Här förs det vilda feministiska diskussioner om jämlikhet och aktuell politik. Det förmedlas också en hel del tips och idéer för den politiska verksamheten.

 

Ordförande för S-kvinnor i Sigtuna kommun
Karen Salmose


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-03-23 21:59