Val 2014

Under 2014 kommer det inom loppet av fyra månader genomföras två val. Den 25 maj är det val till EU-parlamentet och den 14 september är de allmänna valen, till kommun, landsting och riksdag.