Vår politik

Inför varje val tar Socialdemokraterna i Sigtuna kommun fram ett kommunalt handlingsprogram. I programmet beskriver vi vad vi vill arbeta med de kommande åren. Programmet tar sin utgångspunkt i vår humanistiska människosyn och våra grundläggande värderingar om jämlikhet, frihet och solidaritet.

Kommunalt handlingsprogram för mandatperioden 2010-2014

Den mest prioriterade uppgiften för oss Socialdemokrater är skolan. I vårt framtidsprogram för skolan beskriver vi hur vi socialdemokrater vill utveckla skolan i Sigtuna kommun de kommande fyra åren.

Framtidsprogram för skolan

Senaste nytt

Senaste nytt som RSS

Visa alla nyheter