Kyrkopolitiker

Vi socialdemokrater vill att Svenska kyrkan ska vara en öppen folkkyrka, där verksamheten bedrivs i samverkan mellan de förtroendevalda och dem som vigts till sina ämbeten.

 

Det centrala i kyrkans budskap om människovärdet sammanfaller med socialdemokratins grundsyn. Med våra värderingar om frihet, jämlikhet, solidaritet och hållbarhet ser vi det därför naturligt att vara en aktiv partner för en demokratisk folkkyrka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-03-23 22:35