Kyrkomötet

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och består av 251 ledamöter. Kyrkomötet beslutar i frågor som rör kyrkoordningen (Svenska kyrkans regelverk) och andra frågor av övergripande natur, till exempel om kyrkohandboken och psalmboken. Kyrkomötet kan däremot inte fatta beslut i frågor som faller inom församlingarnas eller stiftens ansvarsområden.

 

De socialdemokratiska ledamöterna från Sigtuna kommun i Kyrkomötet är:

Gun Eriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-02 11:39