Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse och väljs av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet har bland annat i uppdrag att bereda och verkställa kyrkofullmäktiges beslut, tillsätta utskott och beredningsgrupper, budgeten för verksamheten, förvalta församlingens egendom och arbetsgivarfrågor.

De socialdemokratiska ledamöterna i Husby-Ärlinghundra kyrkoråd är:

Gun Eriksson

Ulla Nopp

Ulf Berndtsson

Erna Wallström

Anja Lampinen

 

Ersättare

Saara Jokinen
Eva Svensson
Jemima Bentham

 

De socialdemokratiska ledamöterna i Valsta kyrkoråd är:

Assar Gylfe, ordförande                                                                          

Eliisa Kytölä                                                                                          

Inger Gylfe                                                                                             

Thore Nyman                                                                                         

Christina Mansén                                                                                   

Monica Nilsson                                                                                      

 

Ersättare          

Marsel Yousef
Pia Coloma
Ellen Andersson                                                                                    

 

De socialdemokratiska ledamöterna i Norrsunda kyrkoråd är:

Jan Einebrant

Karin Lundqvist

Birgitta Nodler

Per Lundström

 

Ersättare

Rolando Rosales
Dagmar Jansson

 

De socialdemokratiska ledamöterna i Sigtuna kyrkoråd är:

Kerstin Lindgren, vice ordförande

 

 

 

 

 

 
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-02 11:37