Stiftsfullmäktige

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift som leds av varsin biskop, därtill finns en ärkebiskop med säte i Uppsala. Stiftsfullmäktige ansvarar för att ta fram mål och riktlinjer för församlingens verksamheter. De fastställer även budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor.

 

Stiften ska bland annat främja och ha tillsyn över församlingarnas uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Stiftet har också förvaltande uppgifter.

 

De socialdemokratiska ledamöterna från Sigtuna kommun i Stiftsfullmäktige är:

Assar Gylfe

Ulla Nopp

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-02 11:38