Landstingspolitiker

Stockholms läns landstings främsta uppgift är att se till att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, folktandvård och kollektivtrafik. Landstinget ansvarar också för den långsiktiga planeringen av kollektivtrafiken och regionens tillväxt, men också för kulturfrågor, forskning och för att förebygga hälsoproblem.

 

De socialdemokratiska ledamöterna i landstingsfullmäktige är:
Ann Bly Lässman

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-03-23 22:40