Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. De beslutar om ärenden som rör mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten såsom kommunal skattesats, taxor och avgifter samt andra övergripande och viktiga frågor för kommunen. De fastställer ekonomiska ramarna för respektive nämnders verksamheter, samt gör uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.

De socialdemokrater som sitter i kommunfullmäktige hittar du HÄR

Sidan uppdaterades senast: 2010-03-23 20:29