Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Viktiga ansvarsområden är kommunens ekonomiska förvaltning, bostadsförsörjning, tekniska frågor, fastighetsfrågor, informations- och näringslivsfrågor.

De socialdemokratiska representanterna i Kommunstyrelsen hittar du HÄR

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-03-23 20:29