Första maj

Första maj har sedan medeltiden i stora delar av Europa firats som den första vårdagen.

 

Första Maj, har i Sverige firats sedan 1890 till minne av Haymarket-demonstrationen 1886. Det var då strejkande arbetare demonstrerade för åtta timmars arbetsdag på torget Haymarket i Chicago. 200 poliser ingrep och började upplösa demonstrationen, när plötsligt någon kastade en bomb från en sidogata. I det kaos som följde började polisen och några arbetare beskjuta varandra vilket ledde till sju polisers och 21 arbetares död.

 

Sedan dess har större delar av världen firat arbetarrörelsens dag genom att uppmärksamma orättvisor och demonstrera för dagsaktuella samhällsfrågor.

 

På förslag av en amerikansk fackföreningsdelegation beslöt man vid den socialistiska internationalens kongress i Paris 1889 att göra första maj till en arbetarnas internationella demonstrationsdag.

 

1890 firades första maj för första gången. I nittion europeiska länder, däribland Sverige, framfördes det gemensamma kravet - åtta timmars arbetsdag.

 

Första maj är arbetarrörelsens högtidsdag. Arbetarrörelsen kämpade under många år för att denna dag skulle bli en helgdag bland de många kyrkliga och borgerliga heldagarna.

 

Skälet till att göra första maj till en heldag var att arbetarrörelsen och dess medlemmar skulle få en fri arbetsdag på året då man kunde uttrycka sin mening.

 

Första maj är alltså den enda dagen på året som är tillägnad det arbetande folket. Tidigare hade arbetare varit tvungna att efter arbetets slut samlas till demonstation.

 

August Palm skrev i sin annons i tidningarna "Vi träffas för att promenera genom staden”. Är i intresserade av att promenera med mig träffas vi..."

 

Genomgående teman i maj-tågen har varit arbetets villkor, jämlika rättigheter, internationell solidaritet och fred. Det spelgar en betydelsefull del av Sverige och hur det utvecklats till det land som det är idag.

 

2010 års firandet blir det 120 i raden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-01 10:41