Organisation

När du har blivit medlem bestämmer du själv hur pass aktiv du vill vara, när och hur du vill engagera dig. Det finns många sätt att göra en insats, t.ex. genom praktiskt arbete i din förening. Men främst behövs dina åsikter. Som medlem i partiet har du möjlighet att påverka och delta i debatten. Medlemskapet innebär också att du kan föreslå och välja partimedlemmar till olika förtroendeuppdrag, du kan även själv bli vald.

 

Så här fungerar det socialdemokratiska partiet
Partiet består av ca 2800 socialdemokratiska föreningar. Alla föreningar inom en kommun är med i en arbetarekommun. Alla arbetarekommuner ingår i ett partidistrikt, som oftast omfattar ett län.

 

Den socialdemokratiska föreningen
Du är medlem i en lokal s-förening, antingen i området där du bor eller på din arbetsplats. Föreningen driver lokal partiverksamhet och ordnar möten och studiecirklar kring aktuella frågor. Varje förening beslutar själv hur de ska bedriva sin verksamhet och föra sina åsikter, krav och idéer vidare. Alla medlemmar är välkomna att delta i föreningens olika aktiviteter.

 

I Sigtuna kommun finns det sex föreningar:
• Märsta s-förening
• Rosersberg s-förening
• Sigtuna s-förening
• Valsta/Steninge s-förening
• Syriansk s-förening
• Byggsossen

 

Dessutom finns Kristna socialdemokrater i Sigtuna (Broderskap), Socialdemokratisk kvinnoklubb (S-kvinnor) och Sveriges Socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU).

 

Arbetarekommunen
Arbetarekommunen bestämmer partiets kommunalpolitik. Det är på arbetarekommunens medlemsmöten som man väljer vilka som ska företräda socialdemokraterna i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser för kommunala bolag. Alla medlemmar är välkomna att delta i arbetarekommunens olika aktiviteter.

 

Sigtuna arbetarekommun brukar även kalla sig för Socialdemokraterna i Sigtuna kommun. Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet. Vi har medlemsmöten ca 1 gång/månad. Det är normalt på onsdagar.

 

Partidistriktet
De 26 partidistrikten har bland annat ansvar för landstingspolitik och regionala frågor. Vi i Sigtuna kommun ingår i Stockholms läns partidistrikt. Stockholms läns partidistrikt har årligen kongress. Då tar man bland annat ställning i olika politiska frågor som rör Stockholms län, väljer distriktsstyrelse och fastställer program inom olika politikområden.

 

Varje arbetarekommun i Stockholms län utser ombud till partidistriktets kongress. Sigtuna har normalt 10 ombud på kongressen. På 2008 års kongress valdes Anders Johansson, Rosersberg, in i distriktsstyrelsen.

 

Kongressen
Kongressen är socialdemokraternas högsta beslutande instans. Den består av 350 ombud från hela landet, som väljs av medlemmarna. På kongressen bestäms de program och riktlinjer som den socialdemokratiska riksdagsgruppen sedan arbetar efter. Mellan kongresserna fattas besluten av partistyrelsen vars ledamöter väljs av kongressen.

 

På den senaste kongressen 2009 i Älvsjö var Anders Johansson, Rosersberg och Gun Eriksson, Odensala två av Stockholms läns ombud till kongressen.

 

Förtroenderådet
Förtroenderådet är partistyrelsens samrådsorgan. Det sammanträder minst en gång om året de år som det inte är kongress, samt i övrigt på kallelse av partistyrelsen. Förtroenderådet består av 120 ombud fördelade på partidistrikten. Ombud och ersättare till förtroenderådet väljs av distriktskongressen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-03-23 20:26