Bolag för näring, elektricitet och boende.

Genom Skara kommuns helägda bolag, Skara kommuns Förvaltnings AB, äger kommunen tre stycken aktiebolag som vart och ett har sin verksamhetsinriktning. Det är Centrumbostäder AB, som äger och förvaltar hyresfastigheter, Näringsrådhuset Skara AB, som i allt väsentligt handlägger näringslivsfrågor och handhar viss fastighetsförvaltning och Skara Energi AB, som bl.a. ansvar för elnät, fjärrvärmenät m.m.

Klicka på önskat bolag i menyn till vänster för att läsa mer.

Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet