Skara kommun Förvaltnings AB


Skara kommun Förvaltnings AB har till ändamål att äga och förvalta aktier i dotterbolag som verkar inom Skara kommuns kompetensområde.

Syftet med verksamheten är att utan vinstsyfte samordna, finansiera och förvalta den kommunala verksamheten som drivs i helägda bolag.

Bolaget förvärvade i december 1997 samtliga aktier i Skara Energi AB, Näringsrådhuset i Skara AB och Centrumbostäder AB.

I Skara Energis styrelse sitter för Socialdemokraterna:

Ledamöter:
Vice ordförande: Barbro Hassel
Håkan Ehn

Ersättare:
Ulla Hellberg
Lars Johansson

Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet