Näringsrådhuset Skara AB

Näringsrådhuset Skara AB ska stimulera tillväxt av företag och påverka näringslivet i kommunen positivt.Rådhuset Skara AB

Bolaget har egna fastigheter med lokaler för industri- och kontorsändamål.

Rådhusets styrelse består av 5 ledamöter och lika många suppleanter.

Bolaget satsar mycket pengar i olika utvecklingsprojekt. Studentstaden är ett projekt som ska utveckla Skara som lärosäte. Många utvecklingsprojekt är på olika sätt förknippade med SLU - lantbruksuniversitetet. Det sker också projekt med närliggande kommuner för att utveckla livsmedelsnäringen.

Näringsrådhusets mål är att stärka kommunens och näringslivets konkurrenskraft och därigenom bibehålla och utveckla en arbetsmarknad som erbjuder kommuninvånare i Skara arbete och inkomst.

Rådhuset Skara AB har under senare år haft en god efterfrågan på lokaler. Totalt förfogar Rådhuset Skara AB ytor på 20 000-25 000 kvm. Under senare år har samtliga ytor varit uthyrda. Kontinuerligt underhåll och omfattande renoveringsarbeten har utförts på fastigheterna under senare år.

I Näringsrådhusets styrelse sitter för Socialdemokraterna:

Ledamöter:
Vice ordförande: Barbro Hassel
Håkan Ehn

Ersättare:
Lars Johansson
Ulla Hellberg

Bli medlem


 

Läs mer

Trygghet genom livet - Handlingsprogram för 2007-2010

SkaraRosen

Läs tidigare nummer av vårt lokala partiorgan

Svar direkt!
Nyfiken på Sosserian?
Du behövs i kyrkovalet